Tájvédelmi Körzet <--Vissza   <--ÉLŐVILÁG

Védett madarak - Szigetköz

 

Gaviidae

 

 

 

 

 

sarki búvár

Gavia arctica

A, T

 

Podicipedidae

 

 

 

 

 

kis vöcsök

Tachybaptus ruficollis

F

 

 

búbos vöcsök

Podiceps cristatus

F

 

 

feketenyakú vöcsök

Podiceps nigricollis

A

 

Pelecanidae

 

 

 

 

 

rózsás gödény

Pelecanus onocrotalus

A

 

Phalacrocoracidae

 

 

 

 

 

kis kárókatona

Phalacrocorax pygmaeus

A

 

Ardeidae

 

 

 

 

 

bölömbika

Botaurus stellaris

F

 

 

törpegém

Ixobrychus minutus

F

 

 

bakcsó

Nycticorax nycticorax

F

 

 

üstökös gém

Ardeola ralloides

A

 

 

kis kócsag

Egretta garzetta

A

 

 

nagy kócsag

Egretta alba

F

 

 

vörös gém

Ardea purpurea

F

 

 

szürke gém

Ardea cinerea

F

 

Ciconiidae

 

 

 

 

 

fekete gólya

Ciconia nigra

F

 

 

fehér gólya

Ciconia ciconia

F

 

Threskiornithídae

 

 

 

 

 

kanalas gém

Platalea leucorodia

A

 

Anatidae

 

 

 

 

 

énekes hattyú

Cygnus cygnus

A

 

 

nyári lúd

Anser anser

A

 

 

apácalúd

Branta leucopsis

A

 

 

bütykös álólúd

Tadorna tadorna

A

 

 

fütyülő réce

Anas penelope

A

 

 

kendermagos réce

Anas strepera

F

 

 

nyílfarkú réce

Anas acuta

A

 

 

kanalas réce

Anas clypeata

A

 

 

cigányréce

Aythya nyroca

F

 

 

kontyos réce

Aythya fuligula

A

 

 

hegyi réce

Aythya marila

T

 

 

kerceréce

Bucephala clangula

T

 

 

kis bukó

Mergus albellus

T

 

 

nagy bukó

Mergus merganser

T

 

Pandionidae

 

 

 

 

 

halászsas

Pandion haliaetus

A

 

Accipitridae

 

 

 

 

 

darázsölyv

Pernis apivorus

F

 

 

barna kánya

Milvus migrans

(F)

 

 

vörös kánya

Milvus milvus

A

 

 

réti sas

Haliaeetus albicilla

F

 

 

kígyászölyv

Circaetus gallicus

A

 

 

barna rétihéja

Circus aeruginosus

F

 

 

kékes rétihéja

Circus cyaneus

T

 

 

hamvasrétihéja

Circus pygargus

F

 

 

héja

Accipiter gentilis

F

 

 

karvaly

Accipiter nisus

(F)

 

 

egerész ölyv

Buteo buteo

F

 

 

gatyás ölyv

Buteo lagopus

T

 

 

békászó sas

Aquila pomarina

(F)

 

Falconidae

 

 

 

 

 

vörös vércse

Falco tinnunculus

F

 

 

kis sólyom

Falco columbarius

T

 

 

kabasólyom

Falco subbuteo

F

 

 

kerecsensólyom

Falco cherrug

F

 

 

vándorsólyom

Falco peregrinus

A

 

Phasianidae

 

 

 

 

 

fürj

Coturnix coturnix

F

 

Gruidae

 

 

 

 

 

daru

Grus grus

A

 

Rallidae

 

 

 

 

 

guvat

Rallus aquaticus

F

 

 

haris

Crex crex

F

 

 

kis vízicsibe

Porzana parva

F

 

 

pettyes vízicsibe

Porzana porzana

F

 

 

vízityúk

Gallinula chloropus

F

 

Charadriidae

 

 

 

 

 

bíbic

Vanellus vanellus

F

 

 

aranylile

Pluvialis apricaria

A

 

 

ezüstlile

Pluvialis squatarola

A

 

 

kis lile

Charadrius dubius

F

 

Scolopacidae

 

 

 

 

 

nagy goda

Limosa limosa

A

 

 

nagy póling

Numenius arquata

F

 

 

füstös cankó

Tringa erythropus

A

 

 

piroslábú cankó

Tringa totanus

A

 

 

szürke cankó

Tringa nebularia

A

 

 

erdei cankó

Tringa ochropus

A,T

 

 

réti cankó

Tringa glareola

A

 

 

billegetőcankó

Actitis hypoleucos

F

 

 

sárszalonka

Gallinago gallinago

F

 

 

pajzsoscankó

Philomachus pugnax

A

 

Stercorariidae

 

 

 

 

 

ékfarkú halfarkas

Stercorarius parasiticus

A

 

Laridae

 

 

 

 

 

viharsirály

Larus canus

A, T

 

 

sárgalábú sirály

Larus cachinnans

A

 

 

heringsirály

Larus fascus

A

 

 

dankasirály

Larus ridibundus

A

 

 

kis sirály

Larus minutus

A

 

Steridae

 

 

 

 

 

kormos szerkő

Chlidonias nigra

A

 

 

lócsér

Sterna caspia

A

 

 

küszvágó csér

Sterna hirundo

A

 

Columbidae

 

 

 

 

 

vadgerle

Streptopelia turtur

F

 

Cuculidae

 

 

 

 

 

kakukk

Cuculus canorus

F

 

Tytonidae

 

 

 

 

 

gyöngybagoly

Tito alba

F

 

Strigidae

 

 

 

 

 

kuvik

Athene noctua

F

 

 

macskabagoly

Strix aluco

F

 

 

réti fülesbagoly

Asio otus

F

 

 

erdei fülesbagoly

Asio flammeus

A

 

Caprimulgidae

 

 

 

 

 

lappantyú

Caprimulgus europaeus

F

 

Apodidae

 

 

 

 

 

sarlósfecske

Apus apus

A

 

Alcedinidae

 

 

 

 

 

jégmadár

Alcedo atthis

F

 

Meropidae

 

 

 

 

 

gyurgyalag

Merops apiaster

A

 

Upupidae

 

 

 

 

 

búbos banka

Upupa epops

F

 

Picidae

 

 

 

 

 

nyaktekercs

Jynx torquilla

F

 

 

fekete harkály

Dryocopus martius

F

 

 

hamvas küllő

Picus canus

F

 

 

zöld küllő

Picus viridis

F

 

 

kis fakopáncs

Dendrocopos minor

F

 

 

közép fakopáncs

Dendrocopos medius

F

 

 

nagy fakopáncs

Dendrocopos major

F

 

 

balkáni fakopáncs

Dendrocopos syriacus

F

 

Alaudidae

 

 

 

 

 

búbos pacsirta

Galerida cristata

F

 

 

erdei pacsirta

Lullula arborea

A

 

 

mezei pacsirta

Alauda arvensis

F

 

Hirundinidae

 

 

 

 

 

partifecske

Riparia riparia

F

 

 

füsti fecske

Hirundo rustica

F

 

 

molnárfecske

Delichon urbica

F

 

Motacillidae

 

 

 

 

 

sárga billegető

Motacilla flava

F

 

 

hegyi billegető

Motacilla cinerea

A

 

 

barázdabillegető

Motacilla alba

F

 

 

réti pityer

Anthus pratensis

A

 

 

erdei pityer

Anthus triviális

F

 

 

parlagi pityer

Anthus campestris

A

 

 

havasi pityer

Anthus spinoletta

T

 

Laniidae

 

 

 

 

 

tövisszúró gébics

Lanius collurio

F

 

 

kis őrgébics

Lanius minor

F

 

 

nagy őrgébics

Lanius excubitor

T

 

Bombycillidae

 

 

 

 

 

csonttollú

Bombycilla garrulus

T

 

Troglodytidae

 

 

 

 

 

ökörszem

Troglodytes trolodytes

F

 

Prunellidae

 

 

 

 

 

erdei szürkebegy

Prunella modularis

F

 

Turdidae

 

 

 

 

 

vörösbegy

Erithacus rubecula

(F)

 

 

nagy fülemüle

Luscinia luscinia

(F)

 

 

fülemüle

Luscinia megarhynchos

F

 

 

kékbegy

Luscinia svecica

F

 

 

házi rozsdafarkú

Phoenicurus ochruros

F

 

 

kerti rozsdafarkú

Phoenicurus phoenicurus

F

 

 

rozsdás csuk

Saxicola rubetra

F

 

 

cigánycsuk

Saxicola torquata

F

 

 

hantmadár

Oenanthe oenanthe

F

 

 

fekete rigó

Turdus merula

F

 

 

fenyőrigó

Turdus pilaris

A, T

 

 

szőlőrigó

Turdus iliacus

A

 

 

énekesrigó

Turdus philomelos

F

 

 

léprigó

Turdus viscivorus

A

 

Panuridae

 

 

 

 

 

barkóscinke

Panurus biarmicus

F

 

Sylviidae

 

 

 

 

 

nádi tücsökmadár

Locustella luscinioides

F

 

 

tücsökmadár

Locustella fluviatilis

F

 

 

berkitücsökmadár

Locustella naevia

F

 

 

réti tücsökmadár

Lusciniola melanopogon

F

 

 

foltosnádiposzáta

Acrocephalus schoenobaenus

F

 

 

cserregő nádiposzáta

Acrocephalus scirpaceus

F

 

 

énekes nádiposzáta

Acrocephalus palustris

F

 

 

nádirigó

Acroeephalus arundinaceus

F

 

 

kerti geze

Hippolais icterina

F

 

 

halvány geze

Hippolais pallida

F

 

 

karvalyposzáta

Sylvia nisoria

F

 

 

kerti poszáta

Sylvia borin

F

 

 

barátposzáta

Sylvia atricapilla

F

 

 

mezei poszáta

Sylvia communis

F

 

 

kis poszáta

Sylvia curruca

F

 

 

fitiszfüzike

Phylloscopus trochilus

F

 

 

csilpcsalpfüzike

Phylloscopus collybita

F

 

 

sisegő füzike

Phylloscopus sibilatrix

F

 

 

 

Regulus regulus

A, T

 

Muscicapidae

 

 

 

 

 

kormos légykapó

Ficedula hypoleuca

A

 

 

örvös légykapó

Ficedula albicollis

F

 

 

szürke légykapó

Muscicapa striata

F

 

Aegithalidae

 

 

 

 

 

őszapó

Aegithalos caudatus

F

 

Remizidae

 

 

 

 

 

függőcinke

Remiz pendulinus

F

 

Paridae

 

 

 

 

 

barátcinke

Parus palustris

(F)

 

 

kormosfejű cinke

Parus montanus

F

 

 

fenyvescinke

Parus ater

A

 

 

széncinke

Parus major

F

 

 

kék cinke

Parus caeruleus

F

 

Sittidae

 

 

 

 

 

csuszka

Sitta europaea

F

 

Certhiidae

 

 

 

 

 

hegyi fakusz

Certhia familiáris

F

 

 

rövidkarmú

Certhia brachydactyla

F

 

Emberizidae

 

 

 

 

 

sordély

Miliaria calandra

F

 

 

citromsármány

Emberiza citrinella

F

 

 

nádi sármány

Emberiza schoeniclus

F

 

Fringilliidae

 

 

 

 

 

erdei pinty

Fringilla coelebs

F

 

 

fenyőpinty

Fringilla montifringilla

T

 

 

csicsörke

Serinus serinus

F

 

 

zöldike

Carduelis chloris

F

 

 

csíz

Carduelis spinus

A, T

 

 

tengelic

Carduelis carduelis

F

 

 

zsezse

Carduelis flammea

A

 

 

kenderike

Carduelis cannabina

F

 

 

süvöltő

Pyrrhula pyrrhula

T

 

 

meggyvágó

Coccothraustes coccothraustes

F

 

Passeridae

 

 

 

 

 

mezei veréb

Passer montanus

F

 

Sturnidae

 

 

 

 

 

seregély

Sturnus vulgáris

F

 

Oriolidae

 

 

 

 

 

sárgarigó

Oriolus oriolus

F

 

Corvidae

 

 

 

 

 

csóka

Coloeus monedula

F

 

 

vetési varjú

Corvus frugilegus

F

 

 

kormos varjú

Corvus corone

F

 

 

dolmányos varjú

Corvus cornix

F

 

 

 

 

 

 

 

 

F   -     fészkelő fajok

(F) -     valószínűleg fészkelő fajok

A   -     átvonuló fajok

T   -     telelő fajok

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -InterStat.hu