TANÖSVÉNYEK  /  SZIGETKÖZ  <<-- vissza


HOLT-DUNA TANÖSVÉNY
-- Dunaremete - Lipót --
Vetítés megnyitás

Holt-Duna tanösvény térkép
    A Holt-Duna Tanösvényt Szigetköz legjelentősebb holtága körül alakította ki a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 2003-ban.

Az útvonal mintegy 300 hektárnyi országos jelentőségű védett terület körül vezet, melynek 90 százaléka Lipót, kisebb része Dunaremete községhatárba esik. A Holt-Duna a Szigetközi Tájvédelmi Körzet része, a belső magterülete, mintegy 70 hektár, fokozottan védett, csak szakvezetéssel látogatható. A bemutató útvonal, mivel a magterületet nem érinti, bárki számára szabadon látogatható. Teljesen körbejárva 7 kilométeres gyalogtúrát jelent.<--  A bemutató útvonal térképe
 
 

(Kattints a térképekre a nagy méret megtekintéséhez!)
 
 
 
DUNAREMETEI KIKÖTŐ
 
"ISTEN NEVÉBEN SZIGETKÖZ NÉPÉNEK JAVÁRA MEGNYÍLT 1933 MÁJUS 4-ÉN" ... olvashatjuk a korabeli emléktáblán. A Duna elrablásával a hajóforgalom is megszűnt, a kikötő helyét csak a megmaradt eredeti kikötő tuskók, néhány hajózásra utaló tárgy, például egy elsüllyedt hajóoldal, valamint emléktáblák jelzik. Az egyik emlékművön ez olvasható: "Dunai hajósok emlékére állíttatta Dunaremete község önkormányzata 2005 október".
 
Holt-Duna tanösvény Dunaremetei kikötőHolt-Duna tanösvény Dunaremetei kikötő
 
Megtekinthető az Öreg-Duna, már amennyit a szlovákok meghagytak. Még látható, hogy mekkora volt a régi meder szélessége, látható hogy az új meder meg a régi part közötti sáv már sűrű füzessel beerdősült. Megfigyelhető a mellékágak és a Duna vízszintje közötti magasság-különbség. Itt található a híres dunaremetei vízmérce, amit a kisvízszintek csökkenése miatt többször kellett toldani.
Holt-Duna tanösvény Dunaremetei kikötő Öreg-DunaHolt-Duna tanösvény Dunaremetei vízmérce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az önkormányzat által kialakított emlékliget mellett helyezte el a Fertő-Hanság nemzeti Park Igazgatósága is az egyik tájékoztató és pihenőpontját. Ilyen pontok hálózatát hozta létre 2003-ban az NP Kisbodaktól le, egészen Bagamérig, innen ágazik le Remeténél a Holt-Duna köré egy hurok, ami egy önálló tanösvénynek is tekinthető.
 
Holt-Duna tanösvény Dunaremetei kikötő
Holt-Duna tanösvény Dunaremetei kikötő bemutató- és pihenőpont
 
 
Holt-Duna tanösvény Dunaremetei átvágás (Szigetelt-csatorna)
    DUNAREMETEI ÁTVÁGÁS (SZIGETELT-CSATORNA)

A Duna mesterséges mellékága. Ez a csatorna a hullámtéri vízpótló rendszer egyik vízpótló főága. Ez továbbítja a Dunaremetei-mellékágrendszerből érkező vizet a Lipót-ásványi-mellékágrendszernek. Az itt gyorsfolyású, bővízű ág lejjebb szétterül a legalsó vízpótolt mellékágrendszer szigetvilágában. Az átjáró hídról megfigyelhető egy víz alatti "fenékküszöb", amely visszaduzzaszt, így szinten tartja a remetei ágak vízszintjét.

 
 
 
 
 
 
 
MENTETT OLDALI VÍZPÓTLÁS
 
A dunaremetei vízkivételi művön keresztül kapnak vízpótlást Középső-Szigetköz holtágai és laposai. Az egyik ág a Holt-duna-csatornába folyik. a másik a töltéssel párhuzamosan, részben szivárgó-csatornaként, a Gombócosi-csatonában folytatódik.
 
Holt-Duna tanösvény, Dunaremetei vízkivételi zsilip
Holt-Duna tanösvény, Gombócosi-csatorna
 
KIKÖTŐI PLATÁNOS ALLÉ
 
Az árvízvédelmi töltésről szemügyre vehetők  a Gombócosi- és a Holt-Duna-csatornák, valamint az ezeket szegélyező rétek, itt jobbra haladva elérjük a helyi védett, egyedi tájérték platános utat. Az öreg platánokkal szegélyezett úton zajlott egykor a kikötői áruszállítási forgalom. Az allé Remetéig 1,5 km hosszú, de kb 1/3-ánál balra le kell térni a Sorjási-rétre.

Holt-Duna tanösvény, Holt-Duna-csatorna
Holt-Duna tanösvény,
 
SORJÁSI-RÉT
 
Ismertebb nevén Sorjási-legelő, de ma már nem legeltetik, mivel megszűnt az állatállomány. Valaha ez a dunaremetei gazdák legelője volt, ma üde kaszálórét. Megfigyelhetők a réteken táplálkozó madárfajok, mint például: egerész ölyv (Buteo buteo), vörös vércse (Falco tinnunculus), mezei pacsirta (Alauda arvensis), seregély (Sturnus vulgaris), cigány csaláncsúcs (Saxieola torguata), sárga billegető (Motacilla flava).
 
Holt-Duna tanösvény, Sorjási-rét
Holt-Duna tanösvény, Sorjási-rét
 
SORJÁSI-TÓ
 
Valaha anyagnyerő hely volt, de a bányászattal már régen felhagytak. Partjai természetes úton regenerálódtak, helyenként megfigyelhető a teljes parti zonáció, a nyílt vízfelülettől a lebegő és legyökeresedő hínártársulásokon keresztül a nádas, bokorfüzes és nyáras ligeterdőig. Jelenleg horgásztóként funkcionál, vizében őshonos halfajok találhatók, mint például: sügér (Perca fluviatilis), compó (Tinca tinca), naphal (Lepomis gibbosus), szivárványos ökle (Rhodeus sericeus).
 
Holt-Duna tanösvény, Sorjási-tó
Holt-Duna tanösvény, Sorjási-tó
 
SORJÁSI PIHENŐ
 
A tó D-i oldalának zugában, keményfás galériaerdőben található a második bemutató- és pihenőpont. Jól tanulmányozhatók itt a magasártérre jellemző fásszárú növények, mint például: kocsányos tölgy (Quercus robur), magaskőris (Fraxinus excelsior), magyar kőris (Fraxinus pannonica), vénic szil (Ulmus laevis), fekete nyár (Populus nigra), fehér nyár (Populus álba), fehér fűz (Salix álba), enyves éger (Alnus glutinosa), cserjék: fagyal (Ligustrum vulgare), veresgyűrű som (Cornus sanguineus), mezei juhar (Acer campestre), kányabangita (Viburnum opulus).
 
 
Holt-Duna tanösvény, Sorjási pihenő
Holt-Duna tanösvény, Sorjási pihenő
 
 
REMETEI LAPOS
 
A hajdani Duna-ág mára szinte teljesen feltöltődött, medrében a Duna magas vízállásakor jelenik meg a fakadó víz. Itt kiválóan tanulmányozható a mocsári, mocsár-erdei növénytársulásra jellemző élővilág. A kétéltűek és hüllők számos faja megfigyelhető itt, mint például: vöröshasú (vagy alföldi) unka (Bombina bombina), mocsári béka (Rana arvalis), erdei béka (Rana dalmatina), kecskebéka (Rana esculenta), kis tavibéka (Rana lessonae), barna varangy (Bufo bufo), vízisikló (Natrix natrix).
 
Holt-Duna tanösvény, Dunaremete Remetei-lapos
Holt-Duna tanösvény, Dunaremete Remetei-lapos
 
 
REMETEI-CSATORNA
 
A hajdani Duna-ág napjainkig belvízlevezető csatornaként funkciónált, tehát időszakonként kotrára került, ezért nem töltődött fel, megőrizte holtág jellegét. Napjainkban fő funkciója a vízpótlás, a mentett oldali vízpótló rendszer vízpótló ága. A kisbodaki vízkivételi zsiliptől a Holt-Duna-csatornáig húzódik. Partjait természetszerű elegyes galériaerdők kísérik, sűrű cserjeszinttel. Ezek kiváló élőhelyei  a poszátaféle madaraknak, mint például: barátposzáta (Sylvia atricapilla), mezei poszáta (S. communis), kis poszáta (S. curruca), Fitiszfüzike (Phylloscopus trochilus), Csilpcsalpfüzike (Phylloscopus collybita).
 
Holt-Duna tanösvény, Dunaremete Remetei-csatorna
Holt-Duna tanösvény, Dunaremete Remetei-csatorna
 
 
HOLT-DUNA-CSATORNA ÉS PIHENŐ
 
Átkelve a csatorna hídján délnek haladunk, bal oldalon a Hold-Duna sűrű növényzete, jobb oldalon szántóföldek kísérnek. Elérkezünk a fokozottan védett terület bejárójához, amely előtt egy kis gyepes területen található az újabb pihenő- és bemutató pont. Innen rálátás nyílik a Holt-Duna zsombék-sásos, nádas, gyékényes szegélyére, valamint arra a holt-Duna-csatornára, amely a dunaremetei vízkivételi mű irányából frissíti a Holt-Duna vizét.
 
Holt-Duna tanösvény, pihenő a Holt-Duna-csatornánál
Holt-Duna tanösvény, Holt-Duna-csatorna
 
 
HOLT-DUNA
 
Innét a Holt-Duna és a hétvégi házak kertjeinek alja között, a parton vezet tovább az út a kemping felé. Megfigyelhető a fehér tündérrózsás (Nymphaea alba), vízitökös (Nuphar lutea) hínártársulás, a zsombéksásos és nádas élővilága. Megfigyelhetjük és hallhatjuk a nádi poszáta féléket: cserregő nádiposzáták (Acrocephalus scirpaceus), foltos nádiposzáta (Acrocephalus schoenobaenus), Nádirigó (Acrocephalus arundinaceus). Közelről láthatunk szárcsát (Fulica atra), vízityúkot (Gallinula chloropus), kisvöcsköt (Tachybaptus ruficollis) és bütykös hattyú családot (Cygnus olor).
 
Holt-Duna tanösvény, Lipót Holt-Duna
Holt-Duna tanösvény, Lipót Holt-Duna
 
 
KEMPING ÉS A KEMPINGI HOLTÁG
 
A lipóti kemping egy szigeten található, melyet egy csodálatos kis holtág vesz körül.
 
Holt-Duna tanösvény, lipóti kemping
Holt-Duna tanösvény, Lipót Kempingi-ág
 
 
KILÁTÓ
 
A következő pihenőhely a kemping szélén, a kilátónál található. Az információs pontokhoz hasonlóan ezt is a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság építtette. Innét jól tanulmányizható a holtág madárvilága. Megfigyelhető a nádas fölött vitorvázó barna kánya, az etetésre rendszeresen beszálló vörös gém (Ardea purpurea), de láthatni törpegémet (Ixobrychus minutus), nagy kócsagot (Egretta alba), és néha hallani a bölömbika (Botaurus stellaris)  jellegzetes mély ummogását.
 
Holt-Duna tanösvény, Lipót kilátó
Holt-Duna tanösvény, Lipót Holt-Duna
 
 
Az eddig megtett út (3,5 km) körülbelül a teljes kör fele. Itt, a kempinggel szemben van a lipóti termálfürdő, nem messze van a faluközpont, a Hotel Orchodea és más jellegzetességek. Aki folytatja az útját vissza a kikötőhöz, annak át kell mennie a Zsejkei-csatorna túloldalára.
 
ZSEJKEI-CSATORNA
 
A Holt-Dunából ágazik ki a kempingnél, és a Mosoni-Dunába torkollik Zsejke-pusztánál. Kiszélesedő részei igazi holtág jelleget mutatnak.
 
Holt-Duna tanösvény, Lipót Holt-Duna
Holt-Duna tanösvény, Zsejkei-csatorna
 
 
BARÁTSÁG LIGETI PIHENŐ
 
A csatornát megkerülve a part mentén tovább, a maszek látványtó mellett elhaladva jutunk a következő bemutató- és pihenőhelyhez, ami a falu felől nézve, a Barátság-liget alatt található.
 
Holt-Duna tanösvény, Lipót Barátság ligeti pihenő
Holt-Duna tanösvény, Lipót Barátság ligeti pihenő
 
 
NAGGYÖPI ÖVCSATORNA
 
A továbbiakban a Naggyöpi-csatorna partján haladunk a kertek alatt, és még tovább, egészen a Gombócosi-csatornáig. Ennek a védtöltésén juthatunk vissza egészen a kikötőig.
 
Holt-Duna tanösvény, Naggyöpi övcsatorna
Holt-Duna tanösvény, Naggyöpi övcsatorna
 
 
CEMENT-HÍD
 
Amíg a Naggyöpi-csatorna nem készült el teljes hosszában, addig az útvonal a Naggyöpön keresztül vezetett. Ehhez a falu végénél át kellett menni a csatornán és tovább a réten keresztül, egészen a cement-hídig. Itt található egy bemutató- és pihenőpont, az itt már elmocsarasodó Holt-Duna-csatorna partján. Ezen keresztül vezet a Cement-híd és a régi útvonal, de innentől ma már szinte járhatatlanná vált az út, úgyhogy ha esetlegesen meglátogattuk ezt a pontot, javasolt visszafordulni, és a Naggyöpi-csatorna partján folytatni az utat.
 
Holt-Duna tanösvény, Cement-hídi pihenő
Holt-Duna tanösvény, Holt-Duna-csatorna
 
 
Holt-Duna tanösvény, Lipót Naggyöp"NAGGYÖP"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A teljes körút hossza 7 kilométer. A kikötő megközelíthető Dunaremetéről a platános úton keresztül akár busszal is.
Az élővilág további részletezésér később kerítek sort. A közeljövőben a térkép lecserélésre kerül egy frisebbre.
Kellemes túrázást mindenkinek!
 
 
 
 
© Minden jog fenntartva
Horváth Gyula János
  FHNPI - Szigetközi TK
 horvathgyula@postafiok.hu
www.horvathgyula.eu
- LAP TETEJÉRE -
 

InterStat.hu