Vissza Tájértékek  / Szigetköz

 

 

 

NAGYBAJCS EGYEDI TÁJÉRTÉKEI

 

 

 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET FOTÓGALÉRIA TÉRKÉP

 


 

térkép

tájérték megnevezés

EOV-X

EOV-Y

fotó

fotó2

 

 

 

 

 

 

 

 

természeti

 

 

 

 

1

Csápolnak (Öntés)

548596

269042

F

F

2

Duna (és hullámtere)

548822

269802

F

F

3

Gólyafészek (Kenderesi)

547797

270330

F

F

4

Rakottyás

546738

270955

F

F

5

Szeglei-gyep

547163

269840

F

F

6

Nagybajcsi-holtág

547797

269388

F

 

7

Szarkaági-csatorna

546407

270552

F

F

8

Szavai-holtág

 

 

F

 

9

Temetősori-lapos

547440

269155

F

F

10

Vörösréti-lapos

545729

271042

F

F

11

Horgász-tó

547797

269775

F

F

12

Sport utcai tó

547913

270347

F

F

13

Szigeti utcai tó

548341

269638

F

F

 

 

 

 

 

 

 

Kulturális

 

 

 

 

14

Kossuth úti hálakereszt

548414

270018

F

 

15

 

 

16

Templom előtti hálakereszt

548045

269833

F

 

17

Szent György szobor

548060

269819

F

F

18

Temető

547446

269648

F

F

19

Templom

548041

269850

F

F

20

Világháborús emlékmű

548056

269839

F

F

 

 

 

 

 

 

 

Védett területek

 

 

 

 

 

Vörös-rét

546224

271255

F

 

 

 

 

 

 

 


CSÁPOLNAK


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Nagybajcsi Csápolnak (=Csápolnok, Öntés)

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                          1.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

 

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra, a Duna-töltés mentett oldalán.

Helyrajzi szám

Nagybajcs

Tulajdonos

                                               Tulajdonviszony rendezetlen

Kezelő                                                               

                                               Bácsai Agrár Rt. Győr

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Mintegy 10 hektáros természet közeli ártéri terület, védett növénytársulásokkal: vérfüves, tárnicsos, kékperjés kiszáradó láp- és mocsárrétek, fehér fűz és fekete nyár ligeterdők. Holtág veszi közül: a Nagybajcsi- és Csápolnaki-holtág. Védelemre tervezett, és Natúra 2000 terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: gyepfeltörés, hígtrágyázás, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A mentett oldali vízpótló rendszerre történő rákötés, intenzív erdőgazdálkodás megszüntetése, a csatorna medrének kitisztítása, esetleg kotrása, természetszerű gyepgazdálkodás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 

 


ÖREG-DUNA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Öreg-Duna és hullámtere (=Nagy-Duna)

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                          2.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.1.7. Hullámtér

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falu határát ÉNY-ról szegélyezi, teljes szélességében

Helyrajzi szám

Nagybajcs 035; 036; 045/2; 046; 047; 048; 052; 053; 054

Tulajdonos

                                   Magántulajdon; Magyar Államkincstár; önkormányzat; Bácsai Agrár Rt, Győr

Kezelő

                                               Magán; ÉDUKÖVIZIG; önkormányzat; Bácsai Agrár Rt, Győr

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Természetes folyópart, jellegzetes, szigetközi hullámtérrel. Természetes növénytársulása, a fehér fűz ligeterdő, és a fekete nyár ligeterdő. Az öreg fűzfabotlós kubikerdős mocsarak, valamint a vadkörte- és galagonyafás nedves rétek fokozott ökológiai értéket jelentenek. A víz- és hullámtér is egyaránt védelemre tervezett, Natúra2000 terület, ökológiai folyosó, jelentős vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Sajnos az eredeti természetes erdőket nagyrészt ültetvényerdőkre cserélték, és cserélik folyamatosan. Veszélyeztető tényező: intenzív erdőgazdálkodás.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Természetszerű erdőgazdálkodás, védetté nyilvánítás

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 


GÓLYAFÉSZEK KENDERES UTCAI


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Kenderesi utcai gólyafészek

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                          3.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.4. Fészkelő hely

 

 

Pontos helyszín

Kenderesi utca vége

Helyrajzi szám                                                                            

Nagybajcs belterület

Tulajdonos

                                               Magyar Államkincstár

Kezelő

                                               E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Fokozottan védett természeti érték: fehér gólya (Ciconia ciconia) fészke. A fészekben évek óta sikeres költés folyik.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2006

 

 

 

 

 

 

 

 


RAKOTTYÁS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Rakottyás

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                          4.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely

 

 

Pontos helyszín

A falutól K-re, a Duna-töltés mentett oldalán

Helyrajzi szám                                                                            

Nagybajcs 065

Tulajdonos

                                               Magántulajdon; önkormányzat

Kezelő

                                               Magántulajdon; önkormányzat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Jellegzetes szigetközi ártéri legelő, ősgyep. Ezek a hajdan legközönségesebb tájelemek az elmúlt évtizedben megtizedelődtek Szigetközben, országos szinten meg szinte eltűntek. A táj egyik legfontosabb tájeleme, őshonos gerinctelen- és gerinces, alsó-szigetközi faunánk menedékeinek egyike, melyeket a szemünk láttára szüntetnek meg tíz hektár-szám, nap-mint nap.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

Veszélyeztetett! Fő veszélyeztető tényezők: a gyep feltörése, beépítés

 

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               A további gyepfeltörések megakadályozása, védetté nyilvánítás.

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2005


SZEGLEI-RÉT


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Szeglei-rét

Település neve

                                               Nagybajcs 0110/5-40

Jelzet vagy sorszám

                                                                          5.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely

 

 

Pontos helyszín

A falutól NY-ra, a Szavai, és a község között

Helyrajzi szám                                                                            

Nagybajcs 0110/5-37;

Tulajdonos

                                               Magántulajdon; Bácsai Agrár Rt, Győr

Kezelő

                                               Magántulajdon; Bácsai Agrár Rt, Győr

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Jellegzetes szigetközi ártéri legelő, ősgyep. A régi tsz-marhalegelő jó részét, ló-legelőként hasznosítják, ami emeli a jellegzetes szigetközi tájelem értékét. Hajdan, a Nagy-Duna mentén nagy kiterjedésű ilyen célt használó területek, un. „csikórétek” voltak, aminek többsége a művelés felhagyásával, bokorfüzessé változott.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

Veszélyeztetett! Fő veszélyeztető tényezők: a gyep feltörése, szántóföldi hasznosítása, beépítés, műtrágyázás, felülvetés, intenzív gyepgazdálkodás. A nem legeltetett részek kaszálásának elmaradása.

 

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               A további gyepfeltörések megakadályozása, védetté nyilvánítás.

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2005

 


NAGYBAJCSI HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Nagybajcsi holtág (=Nagybajcsi-csatorna, Fákalji-lapos, Öntési-lapos)

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                          6.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

                                    A falu D-i oldalát szegélyez, a Kossuth Lajos utcával párhuzamosan.

Helyrajzi szám                                                                               

Nagybajcs 07/16; 07/17; 07/12; 07/15

Tulajdonos

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; magántulajdon

Kezelő                                                               

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; magán.

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A fakadó vizek elvezetésére szolgáló csatorna, természetes parti növénytársulással. A mederben időszakosan áll víz, itt főleg legyökerező hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. A partjain hazai nyárfajok, öreg fűzfabotlók és cserjések kísérik. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: Nagybajcs község belterületén egy kiszélesedett holtágtól indul, végig megy a Csápolnok szélén, érinti a Kisbajcsi-legelőt, míg végül a kisbajcsi Nádréti mocsárban torkollik a befogadóba. Az említett helyek mind természeti területek, a Csápolnok védelemre tervezett, a Nádrét "ex lege" láp.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, műtrágya- és permetszer-bemosódás,  talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 

 


SZARKAÁGI-CSATORNA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Szarkaági-csatorna

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                          7.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól NY-ra, a Szeglei-gyepet szegélyezi

Helyrajzi szám                                                                               

Nagybajcs 074; 080; 091; 0114

Tulajdonos

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; magántulajdon

Kezelő                                                               

                                   Bácsai Agrár Rt. Győr; magán.

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A fakadó vizek elvezetésére szolgáló csatorna, természetes parti növénytársulással. A mederben időszakosan áll víz, itt főleg legyökerező hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. A partjain hazai nyárfajok, öreg fűzfabotlók és cserjések kísérik. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a Szavai-holtágat köti össze a Nagybajcsi-holtággal.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, műtrágya- és permetszer-bemosódás, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 

 

 


TEMETŐSORI-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Temetősori-lapos

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                          9.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A temetőt veszi közre

Helyrajzi szám                                                                               

Nagybajcs, belterület

Tulajdonos

                                  

Kezelő                                                               

                                  

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A fakadó vizek elvezetésére szolgáló csatorna, természetes parti növénytársulással. A mederben időszakosan áll víz, itt főleg legyökerező hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. A partjain hazai nyárfajok, és cserjések kísérik. Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a horgásztavat köti össze a Nagybajcsi-holtággal.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, műtrágya- és permetszer-bemosódás, lekerítés, telekalakítás.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 

 

 

 

 


VÖRÖSRÉTI-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Vörösréti-lapos

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                         10.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A Nagybajcs-Vámosszabadi összekötő műút és a Vörös-rét között.

Helyrajzi szám                                                                               

Nagybajcs 0100

Tulajdonos

                                  

Kezelő                                                               

                                  

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Feltöltődött hajdani Duna-ág. A régi meder helyét fűz-nyár ligeterdő és bokorfüzes vette át. A Duna magas vízállásakor az alja fakadóvízzel telt.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, műtrágya- és permetszer-bemosódás.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HORGÁSZ-TÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Horgász-tó

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                         11.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.4. Táplálkozóhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

Pontos helyszín

A Petőfi- és Szabadi utca között

Helyrajzi szám

Nagybajcs 0111

Tulajdonos

                                              

Kezelő

                                               Győri Előre Halászati Termelő Szövetkezet, Kisbajcs

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Felhagyott kavicsbánya-tó. A Győri Előre Halászati Termelő Szövetkezet horgásztava. A falu egyik legkedveltebb jellegzetessége.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Nem szükséges

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2007

 

 

 

 

 

 

 

 


SPORT UTCAI TÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Sport utcai tó

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                         12.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

 

Pontos helyszín

A Sport utca és az árvízvédelmi töltés között

Helyrajzi szám

Nagybajcs 065/30; 077

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Magán

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Hajdani Duna-ág. Később feltöltődött, növényzettel benőtté vált, majd az idők során többször megkotorták, így tarthatta meg holtág jellét a mai napig. Vize fakadóvízből van, szintje, a Duna vízállásától függ. Területét nagyobb-részt nádas borítja, gyep terület veszi körül.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: telekalakítás, feltöltés, lekerítés, a parti növényzet alakítása, intenzív halastóvá alakítás.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Nem szükséges

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2007

 

 

 

 

 

 


SZIGET UTCAI TÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Sziget utcai tó

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                         13.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

 

Pontos helyszín

A Sziget utcával párhuzamosan

Helyrajzi szám

Nagybajcs belterület

Tulajdonos

                                              

Kezelő

                                           

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A hajdani Duna-ágat, az árvíz-szabályozás előtt Öntési- vagy más néven Csápolnoki Dunának hívták. Később feltöltődött, növényzettel benőtté vált, majd az idők során többször megkotorták, így tarthatta meg holtág jellét a mai napig. Vize fakadóvízből van, szintje, a Duna vízállásától függ.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: telekalakítás, feltöltés, lekerítés, a parti növényzet alakítása.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Nem szükséges

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2007

 

 

 

 

 


KOSSUTH UTCAI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Kossuth utcai kereszt

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                         14.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték – 1.1. Települési egyedi tájérték – 1.1.2.5.  Vallás (feszület)

Pontos helyszín

Nagybajcs, Kossuth Lajos utca végén, az árvízvédelmi töltés lábánál.

Helyrajzi szám                                                                            

Nagybajcs belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Feszület, festett lemezből, nyírott fagyalsövény, és tuják szegélyezik

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nincs

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                                     

2006

 

 

 

 

 

 

 


TEMPLOM ELŐTTI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Szent György Templom előtti kereszt

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                         16.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték – 1.1. Települési egyedi tájérték – 1.1.2.5.  Vallás (feszület)

Pontos helyszín

Szent György templom bejáratánál.

Helyrajzi szám                                                                            

Nagybajcs belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A kőkereszt felirata: „DÍCSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1992

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nincs

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                                     

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


SZENT GYÖRGY SZOBOR


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Szent György szobor

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                         17.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték – 1.4. Történelemmel kapcsolatos ETÉ – 1.4.3.1.  Emlékszobor

Pontos helyszín

Nagybajcs Templom tér.            

Helyrajzi szám                                                                            

Nagybajcs belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Nagybajcs

Kezelő

                                               Önkormányzat Nagybajcs

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A kő-állványzaton álló fémből készült szobor Szent Györgyöt ábrázolja, amint a sárkányt lándzsájával leszúrja. A talapzaton kút is található, a csap fölötti felirat szövege: „SZENT GYÖRGY VITÉZ LÉGY VÉDELMEZŐNK”. Az oldalán ez áll: „FUTURA TRAHUNT”. Szent György vitéz és vértanú, Nagybajcs község védőszentje.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja                                                     

2007

 

 

 

 

 


TEMETŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Nagybajcsi temető

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                         18.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték

1.1. Települési egyedi tájérték

1.1.2.5. – Vallás – Feszület

1.1.4.3. – Temetkezés – Régi temető 

1.1.8.2. – Kertépítészet – Emlékliget 

 

Pontos helyszín

A falutól nyugatra, a tsz-út mellett.

Helyrajzi szám

Nagybajcs belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Tujákkal szegélyezett régi temető, benne két hálakereszt. Az egyik felirata: „DÍCSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KTISZTUS”, alatta: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE ÖZV. KIS GÁBORNÉ SZÜL. SZALAI ÁGNES”. A másiké: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE, LELKÜNK ÜDVÖSSÉGÉRE”. Alatta ez áll: „EZEN KERESZTET ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTE ÖHOS GÁBORNÉ, SZÜLETETT LADOCSI ESZTER 1889 ÉVBEN”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Az egyik kereszten a felirat megkopott, nehezen olvasható. Nem veszélyeztetett.

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               A feliratok rekonstrukciója, fásítás.

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás.

Adatfelvétel időpontja     

2007

 

 

 


 SZENT GYÖRGY VITÉZ ÉS VÉRTANÚ TEMPLOM


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Szent György Vitéz és Vértanú templom

Település neve                                        

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                         19.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

1.1. Települési ETÉ

1.1.2.1. Templom, kápolna

Pontos helyszín

Nagybajcs Templom tér             

Helyrajzi szám

Nagybajcs belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A mai római katolikus templom 1869-ben épült, s benne egy rendkívüli, nagy művészi értékű, XVII. századi Pieta-szobor található. Említést érdemel még a templom oldalánál található Mária-szobor, valamint a Templom-téren elhelyezkedő Szent György-szobor, amelyet a település védőszentjéről mintáztak.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1869

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás, tájékoztató tábla

Adatfelvétel időpontja     

2007

 

 

 

 

 

 


VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Világháborús emlékmű

Település neve

                                               Nagybajcs

Jelzet vagy sorszám

                                                                         20.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

 

1.1. Települési ETÉ

1.1.1.5. Szobor

1.1.4.4. Síremlék

 

 

Pontos helyszín                                                 

Nagybajcs Templom tér, a templom oldalánál.

Helyrajzi szám

Nagybajcs belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Nagybajcs

Kezelő

                                               Önkormányzat Nagybajcs

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Kő emlékoszlop, bevésve az első- és második világháborúban elesett nagybajcsi hősi halottak nevei. Előtte koszorúk, virágok és gyertyák. Felirata: „ÉDESAPÁINK, TESTVÉREINK FIAINK ÁLDOTT EMLÉKÉNEK”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2007

- LAP TETEJÉRE -