Vissza Tájértékek  / Szigetköz  

 

LIPÓT EGYEDI TÁJÉRTÉKEI

 

 

 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET FOTÓGALÉRIA TÉRKÉP

 


 

térk

Egyedi tájérték megnevezés

koordináták

adat

fotó

fotó2

 

 

-EOV-

 

 

 

 

1. kultúrtörténeti

 

 

 

 

1

I. SZENT KELEMEN PÁPA TEMPLOM

531669  281004

adat

fotó

fotó2

2

MÁRIA SZOBOR

531669  281004

adat

fotó

fotó2

3

MILLENNIUMI EMLÉKMŰ

531669  281004

adat

fotó

fotó2

4

MILLENNIUMI KERESZT

531245  281037

adat

fotó

fotó2

5

KÁPOLNA

531191  281032

adat

fotó

fotó2

6

DUNAJÁRÓI KERESZT

531960  280746

adat

fotó

fotó2

7

PETŐFI UTCAI HÁZ

531575  280816

adat

fotó

fotó2

8

BARÁTSÁG LIGETI HÁZ

531243  281105

adat

fotó

fotó2

9

PRÉS

531509  281067

adat

fotó

fotó2

10

TEMETŐ

531498  280601

adat

fotó

fotó2

11

TEMETŐI KERESZT

531498  280601

adat

fotó

fotó2

 

 

 

 

 

 

 

2. természeti

 

 

 

 

12

KENDERES KERT UTCAI GÓLYAFÉSZEK

531708  281272

adat

fotó

fotó2

13

FŐ UTCAI GÓLYAFÉSZEK

531611  281162

adat

fotó

fotó2

14

LIPÓT-DARNÓI VADGESZTENYEFASOR

530884  281026

adat

fotó

fotó2

15

KEMPING

530980  281133

adat

fotó

fotó2

16

KEMPINGI-HOLTÁG

531055  281072

adat

fotó

fotó2

17

SZÉNAFŰI-HOLTÁG

530794  281183

adat

fotó

fotó2

18

RENYHEI-HOLTÁG

531514  279735

adat

fotó

fotó2

19

LIPÓT-HÉDERVÁRI-HOLTÁG

531293  279764

adat

fotó

fotó2

20

GOMBÓCOSI-HOLTÁG

533113  280074

adat

fotó

fotó2

21

LIPÓTI-CSATORNA

532023  279809

adat

fotó

fotó2

22

KÖVÉCSGÖDRI-TÓ

531518  280612

adat

fotó

fotó2

23

KENGYÁRTÓI-TÓ

531300  280656

adat

fotó

fotó2

24

BOKROSI-TÓ

532466  279296

adat

fotó

fotó2

25

MALOMMEZŐI-LAPOS

532368  281562

adat

fotó

fotó2

26

GOMBÓCOS-LAPOS

 

adat

fotó

fotó2

 

 

Védett terület

 

 

 

 

 

Nagy-Duna hullámtér

533776  280574

 

fotó

 

 

Holt-Duna

531061  281162

 

fotó

 

 

Gombócosi Holt-Duna

532997  279605

 

fotó

 

 

 

 

 

LIPÓT TÖRTÉNETE

 

 

A községet 1216-ban egy oklevél említi először.

Nevét a falu egy Lipold nevű mosoni polgártól kapta, aki a település egykori birtokosa volt. 1264-ben IV. Béla adományozta neki a területet.

Az 1241-es tatárjárás Lipótot is érintette: a lakók a Duna szigeteire húzódtak, ezzel életüket megmentették, de házaik a hadak áldozatául estek. A falunév a XIV-XV. századtól több oklevélben is előfordult. 1377-ben pl.: Lypolthfalva néven a Héderváry család birtokaként nevezik meg.

1521 után több faluval együtt a Bakicsok kezébe került, majd 1542-ben Héderváry István visszakapta birtokait, így Lipót ismét Héderváry-birtok lett. Lakossága a földesurak vallását követve protestáns lett, majd az 1630-as években rekatolizált.

A háborús pusztítások, valamint árvizek mellett a lakosságnak olyan betegségekkel szemben is harcolni kellet, mint a kolera vagy pestis, melyek több évben is szedték az áldozataikat. (Kolera: 1658, 1784, 1831, 1849; Pestis: 1684, 1688)

A kurucok szabadságharca idején a dunai szigetvilág jó búvóhelye volt a kuruc csapatoknak. A betörő labancokat Vak Bottyán kergette ki, kinek nevét Lipóton is fákhoz, Duna ágakhoz fűződő mondákban őrizte meg a nép. 1809-ben nemcsak a franciák átvonulása sújtotta a falu lakosságát, de az árvíz is teljesen elpusztította a községet, mely hamarosan újjáépült, egy újabb, biztonságosabb helyen: így lehet, hogy a mai Falusziget és Macskasziget után a 3. helyen lett felépítve.

Az 1848-49-es szabadságharcban szigetköz népe lelkesen csatlakozott Kossuth seregéhez. Lipótról is számos önkéntes vett részt a schwechati és abdai ütközetben. A falu 1884-ben több községgel együtt Moson vármegyéhez került.

Az elmúlt évszázadokban Lipót híres halászfaluként ismerték. A szigetközi „vizásokkal” együtt a Lipótiaknak is külön „standjuk” volt a bécsi és pozsonyi halpiacokon.

Másik híres foglalkozás az aranymosás volt. Az óvári harmincad vám adatai szerint 1831-ben 39 aranyász élt Lipóton. Ismertek voltak a falu vízimalmai (6db) és sokan keresték a kenyerüket révészkedéssel, hajóvontatással, hajózással. A falu életére az 1885-ben megkezdett Duna szabályozás nagy hatást gyakorolt. A lakosság jelentős része foglalkoztatásának megváltoztatására kényszerült: a régi mesterségekkel felhagyva, földműveléssel kezdett foglalkozni.

A századforduló táján virágzó falut 1007 katolikus és 11 zsidó lakja.

Az I. világháború érzékenyen érintette Lipótot is. 28 hősi halottat követelt a közösségtől. Trianon pedig nemcsak piacai jelentős részének elvesztését hozza, de a határából mintegy 800 holdnyi erdőt és legelőt a szomszéd államnak ítél.

A II. világháború 17 életet követelt Lipótról. A két világháború hősi halottainak a nevét a templomunk homlokzati részén levő emléktábla őrzi.

Az 1954. évi nagy szigetközi árvíz Lipótot sem kíméli. A falu jó részét romba dönti. A történelme során így sokadszor kellett újjáépíteni.

Jelentős változást, fordulópontot hozott a falu életében 1968-ban, az egykori Petőfi Termelőszövetkezet által fúratott termálkút.

A feltörő jó minőségű és magas hőmérsékletű termálvíz, párosulva a község jó természeti adottságaival, lehetővé tette a fejlődés egy magasabb pályára történő állítását.

 

 

 

A község hivatalos honlapja -->> http://www.lipot.hu

 

 

 


 I. SZENT KELEMEN PÁPA TEMPLOM


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               I. Szent kelemen pápa templom

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                          1.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.1. Templom

 

Pontos helyszín

Fő tér

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Az I. Szent Kelemen pápa vértanú emlékére szentelt, 204 m2 alapterületű templom. Az 1777-ben barokk stílusban elkészült templom fő „híressége egy gyönyörű Maulbertsch-freskó, amit a győri székesegyház festésével egy idő-ben alkomatott a kiváló osztrák művész a Héderváry grófok bőkezű kegyúri ajándékából” – írja Timaffy László. A templom passióképe – Zákonyi Ferenc szerint – a magyaróvári kapucinus zárdából származik; értékes továbbá a szószék oldalán látható dombormű, amely a Jó Pásztort ábrázolja.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1777

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés; Wikipedia

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 


MÁRIA SZOBOR


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Mária szobor

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                          2.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.6. Védőszent szobor

 

Pontos helyszín

Fő tér, templom előtt

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A templom előtt kovácsoltvas kerítéssel körbevett kő Mária szobor áll. Talapzatán két márványtábla található besüllyesztve. Feliratuk: „ÉDESANYÁD VAGYOK” és „1954 MÁRIA-ÉV EMLÉKÉRE”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1954

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


MILLENNIUMI EMLÉKMŰ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Millenniumi emlékmű

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                          3.

Típusa

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín

Fő tér, templom előtt

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Lipót

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A templommal szemben egy óriási terméskő oldalában csiszolt kőtábla, melynek aranyozott vésett felirata: ”MEGYFOGYVA BÁR, DE TÖRVE NEM, ÉL NEMZET E HAZÁN. VÖRÖSMARTY / ÁLLÍTOTTÁK LIPÓT KÖZSÉG POLGÁRAI 2000-BEN, A MILLENNIUM ÉVÉBEN.” Fölötte fém országcímer található. A másik oldalán fém kettős kereszt, mely a kőből kiemelkedik.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2000

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 


MILLENNIUMI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Millenniumi kereszt

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                          4.

Típusa

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín

Barátság liget

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Lipót

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A barátság liget közepén, egy füves tisztáson áll a kettős kereszt, az ezeréves magyar államiság jelképe. Előtte kör alakú ágyásban virágok.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2000

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁPOLNA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kápolna

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                          5.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallási

1.1.2.1. Kápolna

 

Pontos helyszín

Fő utca, a Hort Duna fogadó mellett

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A kápolna ajtaja rácsos vaskapuval záródó, úgy hogy szabadon belátható. Belül egy Mária szobor van, karján a kis Jézussal. A kápolna timpanonján aranyozott kidomborodó évszám: 1851. Mögötte kis orgonabokor és egy óriási hársfa található.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1851

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 


DUNAJÁRÓI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Dunajárói kereszt

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                          6.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

A falu K-i részén, a Dunajáró-dűlőben

Helyrajzi szám

Lipót 019/1

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Lipót

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Deszka-kerítéssel körülvett bevakolt betonkereszt korpusszal és Máriával. A habarcsba mélyített felirat nagyrészt lekopott. Ami halványan látszik: „IMÁDUNK ÉS ÁLDUNK TÉDED KRISZTUS MERT … MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Rendkívül kopott, a korpusz fele hiányzik, a felirat szinte olvashatatlan.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Tatarozás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


PETŐFI UTCAI HÁZ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Petőfi utcai ház

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                          7.

Típusa

1.1. Települési

1.1.1.6. Lakóház

 

Pontos helyszín

Petőfi utca 14. szám

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Felújított nádtetős, paraszt-barokk homlokzatú tájjellegű lakóház. Az udvaron gémeskút, a homlokzaton domborműves emléktábla, rajta Petőfi Sándor fej-alakja, alatta egy versidézet, a Jövendölés című verséből.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


BARÁTSÁG LIGETI HÁZ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Barátság ligeti ház

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                          8.

Típusa

1.1. Települési

1.1.1.6. Lakóház

 

Pontos helyszín

Szabadság liget 6. szám

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Felújított nádtetős, deszka-homlokzatú tájjellegű ház, hétvégi ház funkcióval.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÉS


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Prés

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                          9.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.1. Agrártörténeti egyedi tájérték

 

Pontos helyszín

Fő tér

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Lipót

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A parkosított főtér füves részén került kiállításra egy régi orsós faprés. Mellette fiatal hársfa áll.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


TEMETŐ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Temető

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         10.

Típusa

1.1. Települési egyedi tájérték

1.1.4.3. – Temetkezés – Régi temető 

 

Pontos helyszín

Petőfi Sándor utcában, a Kövécsgödri-tóval szemben.

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Régi temető modern ravatalozóval. A sírkertben öreg vadgesztenyefák állnak, némelyikre felkúszik a borostyán.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


TEMETŐI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Temetői kereszt

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         11.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Petőfi Sándor utca

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Kőkereszt korpusszal. Felirata: 1903. Más írás nem látható rajta, ez adódhat lekopás miatt is.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Meglehetősen kopott

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Tatarozás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


KENDERES KERT UTCAI GÓLYAFÉSZEK


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kenderes kert utcai gólyafészek

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         12.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelő hely

Pontos helyszín

Kenderes kert utca és Szabadság utca sarka

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                A fehér gólya (Ciconia ciconia) fészek kettős beton villanyoszlopon, fészektartó kosáron található. 2009-ben lakott. Az állat fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 Ft

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


FŐ UTCAI GÓLYAFÉSZEK


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Fő utcai gólyafészek

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         13.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelő hely

Pontos helyszín

Fő utca és Szabadság utca sarka

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A fehér gólya (Ciconia ciconia) fészek beton villanyoszlopon, fészektartó kosáron található. 2009-ben lakott.  Az állat fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 Ft

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


LIPÓT-DARNÓI VADGESZTENYEFASOR


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Lopót-darnói vadgesztenyefasor

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         14.

Típusa

1.2. Közlekedéssel kapcsolatos

2.1.5. Útmenti fasor

 

Pontos helyszín

A falutól K-re, a Fő utca folytatásaként.

Helyrajzi szám

Lipót 043

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Lipót

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Az aszfaltos közút két oldalán idős vadgesztenyefasor (Aesculus hippocastanum). Az allé részben Lipót, részben Darnózseli községhatárokban húzódik, 2800 méter hosszan. Néhány keleti platán (Platanus orientalis) is található beékelődve a fasorban. Helyi jelentőségű védett érték (129-4/1982. (VIII. 19) VB. határozat)

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


KEMPING


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kemping

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         15.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.1.2. Facsoport

2.1.3. Gyep

 

Pontos helyszín

Fő utca, a Holt-Duna partja

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Idős fűz- és nyárfa-liget öreg fűzfabotlókkal tarkítva. Kilátás a fokozottan védett Holt-Dunára. A kemping egy kis szigeten található. Építmények: nádtetős tájjellegű vendégház, madármegfigyelő kilátó.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


KEMPINGI-HOLTÁG


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kempingi holtág

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         16.

Típusa

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

Fő utca

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Lipót

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A Holt-Dunáról leágazó mellék-holtág. Partján fűz-nyár-ligeterdő, öreg fűzfabotlókkal tarkítva.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


SZÉNAFŰI-HOLTÁG


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Szénafűi-holtág (Szénafűi-csatorna, Szénafűi-övcsatorna)

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         17.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A Fő utcát keresztezi a vadgesztenyefasornál.

Helyrajzi szám

Lipót 041/2;

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Lipót

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait fűz-nyár-erdősáv és gyepsáv szegélyezi. 2006-ban élőhely-rekonstrukció keretében megkotorták.  Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés           Karbantartás, természetszerű gazdálkodás  

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 

 


RENYHEI-HOLTÁG


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Renyhei-holtág (Renyhei-lapos)

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         18.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól D-re

Helyrajzi szám

Lipót 025/23, 28, 56, 49b

Tulajdonos

                                               Magántulajdon és önkormányzat

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat és magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas, bokorfüzes és fűz-nyár-erdősáv szegélyezi. A 2000-es években élőhely-rekonstrukció keretében megkotorták.  Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés           Karbantartás, természetszerű gazdálkodás  

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 

 


LIPÓT-HÉDERVÁRI-HOLTÁG


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Lipót-hédervári-holtág (Lipót-hédervári-csatorna)

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         19.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra

Helyrajzi szám

Lipót 025/26; 028/40, 41; 031/2; 033/62; 036; 044/12; 0142/10

Tulajdonos

                                               Magántulajdon és önkormányzat

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat és magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas, bokorfüzes és fűz-nyár-erdősáv szegélyezi. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés           Karbantartás, természetszerű gazdálkodás  

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 

 


GOMBÓCOSI-HOLTÁG


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Gombócosi-holtág (Gombócos-bárdunai-csatorna)

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         20.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól ÉNY-ra

Helyrajzi szám

Lipót 0131

Tulajdonos

                                               Magyar Állam

Kezelő                                                               

                                               Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma vízpótló csatornaként működik. A dunaremetei vízkivételi zsiliptől szállítja a vizet a Bár-Dunaág irányába. Partjait nádas, bokorfüzes és fűz-nyár-erdősáv szegélyezi. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés           Karbantartás, természetszerű gazdálkodás  

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 

 


LIPÓTI -CSATORNA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Lipóti -csatorna (Lipóti-lapos)

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         21.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra, a belterület és Bokros között, a Hármas-dűlőben.

Helyrajzi szám

Lipót

Tulajdonos

                                               Magántulajdon és önkormányzat

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat és magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. A szántóföldekről indul, és a Lipót-hédervári-csatornába torkollik. Partjait nádas, magaskórós és bokorfüzes szegélyezi. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

 

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés           Karbantartás, természetszerű gazdálkodás  

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 


KÖVÉCSGÖDRI-TÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kövécsgödri-tó

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         22.

Típusa

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

Petőfi Sándor utca

Helyrajzi szám

Lipót belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               Lipóti Sporthorgász Egyesület

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Hajdan a terület anyagnyerő hej volt, roncsolt terület. 2004-ben élőhely-rehabilitációs beruházás keretében került felújításra. Mára a természetszerű parti növénytársulás regenerálódott. Horgásztóként funkcionál.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás Természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


KENGYARTÓI-TÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kengyartoi-tó

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         23.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

Tópart utca

Helyrajzi szám

Lipót 033/61; 033/74;

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Lipót

Kezelő                                                               

                                               Lipóti Sporthorgász Egyesület

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág elmocsarasodott, feltöltődött részben kiszáradt, a maradék vize beposhadt. A 2000-es évek elején élőhely-rehabilitációs beruházás keretében felújításra került, azóta bővizű tóvá vált. Mára a természetszerű parti növénytársulás regenerálódott. Horgásztóként funkcionál.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás Természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 


BOKROSI-TÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Bokrosi-tó

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         24.

Típusa

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra a Bokros-dűlőben.

Helyrajzi szám

Lipót 023/3

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani kavicsbányató ma szabadidő-tóként funkcionál. Partján nádas és bokorfüzes található.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás Természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


MALOMMEZŐI-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Malommezői-lapos

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         25.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re a Dunára vezető út mellett.

Helyrajzi szám

 

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág mára teljesen feltöltődött, már csak egy magasfüves mélyfekvésű vonulat jelzi a nyomvonalat. A Duna magas vízállásakor megjelenik benne a fakadóvíz. Ilyenkor az öreg fűzfabotlók vízben állnak. A dűlőnév (Malom-mező) utal a szigetközi ősi mesterségre, a vízimolnárságra.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 


GOMBÓCOS-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Gombócos-lapos

Település neve                                                 

                                               Lipót

Jelzet vagy sorszám

                                                                         26.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re a Duna töltés mentett oldalán.

Helyrajzi szám

Lipót 017/22b; 0115/1-2; 0120/2

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani anyagnyerő hely mára feltöltődött és elmocsarasodott. A Duna magas vízállásakor megjelenik benne a fakadóvíz. Ilyenkor tocsogósak a rétek és a nádasok. Bokorfüzes és fűz-nyár-ligetedő szegélyezi.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Veszélyeztető tényezők: felszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

-  LAP TETEJÉRE -