Vissza Tájértékek  / Szigetköz

 

GYŐRZÁMOLY EGYEDI TÁJÉRTÉKEI

 

 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET FOTÓGALÉRIA TÉRKÉP

 


 

 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

FOTÓGALÉRIA

TÉRKÉP

 

térk

Egyedi tájérték megnevezés

koordináták

adat

fotó

fotó2

 

 

-EOV-

 

 

 

 

1. kultúrtörténeti

 

 

 

 

1

SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM

539918 267377

adat

fotó

fotó2

2

TEMPLOMKERTI KERESZTEK

539918 267377

adat

fotó

fotó2

3

MILLENNIUMI KERESZT

539918 267377

adat

fotó

fotó2

4

SZÉKELYKAPU

539918 267377

adat

fotó

fotó2

5

KÁPOLNA

539969 267182

adat

fotó

fotó2

6

HŐSI EMLÉKHELY

539844 267458

adat

fotó

fotó2

7

TEMETŐ

539980 267256

adat

fotó

fotó2

8

TŰZOLTÓ EGYESÜLETI EMLÉKHELY

539799 267284

adat

fotó

fotó2

9

NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR

540559 266457

adat

fotó

fotó2

 

 

 

 

 

 

 

2. természeti

 

 

 

 

10

KERÉKTÓI-HOLTÁG

540992 270880

adat

fotó

fotó2

11

KISPATKÓI-HOLTÁG

541989 272905

adat

fotó

fotó2

12

KOPASZ-DŰLŐI-HOLTÁG

541520 268033

adat

fotó

fotó2

13

LAJMAI-HOLTÁG

540956 266763

adat

fotó

fotó2

14

NEGYVENHOLDASI-HOLTÁG

542364 272470

adat

fotó

fotó2

15

ÖRÖMKŐI-HOLTÁG

542153 268026

adat

fotó

fotó2

16

PATKÁNYOSI-VÍZKIVÉTELI-CSATORNA

541963 272935

adat

fotó

fotó2

17

SZAVAI-HOLTÁG

541524 271573

adat

fotó

fotó2

18

TÖLÖSI-HOLTÁG

541325-271058

adat

fotó

fotó2

19

ZÁMOLYI-HOLTÁG

539453 267840

adat

fotó

fotó2

20

KOPASZ-DŰLŐI BÁNYATÓ

539607 269147

adat

fotó

fotó2

21

PAPFÖLDI BÁNYATÓ

540465 265977

adat

fotó

fotó2

22

MÁRTONHÁZI BÁNYATÓ

539766 264628

adat

fotó

fotó2

23

PATKÁNYOSI ERDÉSZ-TÓ

542846 272383

adat

fotó

fotó2

24

PATKÁNYOSI RÉTEK

542717 272213

adat

fotó

fotó2

25

DERGITA-RÉT

540447 266491

adat

fotó

fotó2

26

REMENCEI VADKÖRTEFA

540845 269791

adat

fotó

fotó2

27

MOSONI-DUNA

539419 267189

adat

fotó

fotó2

28

PATKÁNYOSI FEHÉRGÓLYAFÉSZEK

542210 273107

adat

fotó

fotó2

29

TELEFONÁLLÁSI-HOLTÁG

541848 272003

adat

fotó

fotó2

30

PATKÁNYOS-TÖLÖSI KISVASÚTI ÚT

542715 271612

adat

fotó

fotó2

31

TÖLÖSI-ESZTÁRI SÖVÉNYES ÚT

541582 269045

adat

fotó

fotó2

32

TÖLÖS

541779 269467

adat

fotó

fotó2

 

 

Egyéb tájelem

 

 

 

 

 

Patkányos-pusztai szivattyúház

542210 273107

 

fotó

 

 

 

 

 

 

 

 

Védett terület

 

 

 

 

 

Öreg-Duna hullámtér

543455 272922

 

 

 

 

Mosoni-Duna felső szakasza

538092 266585

 

 

 

 

 

 

GYŐRZÁMOLY TÖRTÉNETE

 

Fekvése

Magyarország északnyugati részén, Győrtől 9 km-re helyezkedik el az ún. Alsó-Szigetközben.

 

Története és mai élete

Győrzámoly neve valószínűleg a zsámolyból származik (a szigetközi tájszólásban a község neve zámú, vagy zámol). Más forrás szerint nevét, a Hédervári család Sámuel nevű tagjáról kapta.

1271-ből származik a középkori falu első írásos említése.

Győrzámoly a megye azon kevés településeinek egyike, amelynek területéről eddig semmilyen régészeti lelet sem került elő. Első okleveles említése 1271-ből ismert: ekkor mint Malomsokkal határos települést említik. A 15. század első felében már bizonyosan a Héderváry-család birtoka: 1443 és 1548 között nem kevesebb mint tizenhat oklevélben fordul elő váltakozva „Zámoly”, „Zamoly” ill. „Zamol” alakban. Közben a 15. század végén előbb a Szemerék, majd a Nagylucseiek kezén volt; 1500-ban pedig a Rozgonyiaknak zálogosítják el birtokosai. 1549-ben a Héderváry család, valamint Bakyth Péter együtt bírja a nagyobb részben újonnan benépesített falut. A 16. század második felében többször elpusztul – így Győr 1594. évi török ostromakor is. A 17. század elejétől az újjáépülő falu évszázadokon át a Héderváry-család – ill. későbbi örökösei – uradalmához tartozik. 1658-ból Szent Erzsébet tiszteletére szentelt templomáról tudunk, melyet ez évben már romba dőltként említik. A falu ma álló temploma 1779-ben épült.

 

Az 1809. évi francia hadjárat érzékenyen érintette a települést. A Győrzámolyon keresztül vonuló francia csapatoktól elmaradt katonákat a nép megrohanta és sokakat közülük felkoncolt. Ennek hírére a csapatok visszafordultak, a falut felgyújtották, az elfogott zámolyiakat pedig Győrött haditörvényszék elé állították és halálra ítélték, de a győri püspök közbenjárására Narbonne francia tábornok június 30-án az elítélteknek kegyelmet adott.

 

A békés fejlődés azonban nem tarthatott sokáig: 1869-ben a falu egy része – a templommal, a plébániaépülettel és az iskolával együtt – leégett, de hamarosan újjá is épült. Az 1890. évi népszámlálás adatai szerint Győrzámolyon, valamint a hozzá tartozó Gyűrűsön, Tölösön és Patkányoson közel 1300 lélek él; közülük 1278 római katolikus, 7 evangélikus, 6 pedig zsidó vallású.

 

A község életében az utolsó nagy pusztítást az 1954. évi árvíz jelentette, amely a falu régi építészeti emlékeit szinte teljesen eltüntette.

 

(Forrás: Wikipedia)

 

 

A község hivatalos honlapja -->> http://www.gyorzamoly.hu/

 


SZENT LÁSZLÓ TEMPLOM


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Győrzámolyi Szent László templom

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                          1.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.1. Templom

 

Pontos helyszín

Iskola utca

Helyrajzi szám

Győrzámoly belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                        A törökök Győr 1594-es ostroma idején a többi környékbeli templomhoz hasonlóan elpusztult. A száz évvel később épült templom egy tűzvészben hamvadt el. A község Szent László tiszteletére szentelt, 114 ml alapterületű, barokk stílusú temploma 1779-ben épült. Egy évszázaddal később ismét egy tűzvész elpusztította, de berendezése és keresztelőkútja megmaradt. Fő és mellékoltára, szószéke és keresztelőkútja 1780-ban copf stílusban készült. A közelmúltban renoválták, megtartva a XVIII. Századi építés barokkos formajegyeit. Orgonája egy manuálos, hat regiszters, az Angster gyár építette. Harangjait 1921-1922-ben Szlezák László öntötte.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1779

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János                      

Adatforrás                             Terepi felmérés; tájékoztató tábla; Magyar Katolikus Lexikon;

Wikipedia; www.gyorzamoly.hu

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 


TEMPLOMKERTI KERESZTEK


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                                Templomkerti keresztek

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                          2.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

Pontos helyszín

Iskola utca

Helyrajzi szám

Győrzámoly belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A Szent László templom főbejárata előtt, attól kicsit rézsút található három kereszt. A középső egy betontalapzaton álló vasból készült feszület. Felirata: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE 1862 FEB 12 †5 ÉVES MIHÁLY FIUNKNAK EMLÉKÉRE ÁLLÍTTATTÁK DERZSI MIHÁLY S NŐJE EGRI MÁRIA” Szemből a bal oldali kőkereszt vésett felirata csak töredékesen olvasható. A szövegben Vörös János zámolyi plébános neve olvasható. A jobb oldali kőkereszten csak annyi áll, hogy „Gazdag Pál 1838”.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1862; 1838

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Felújításra szoruló, nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               A feliratok láthatóvá tétele

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János                      

 

Adatforrás                             Terepi felmérés

 

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 

 

 

 


MILLENNIUMI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Győrzámolyi millenniumi kereszt

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                          3.

Típusa

1.1. Települési

1.1.8.2. Emlékliget

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín

Iskola utca

Helyrajzi szám

Győrzámoly belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A Szent László templom K-i oldalán, füvesített területen áll a kettős fakereszt. Két oldalán rakéta-boróka csemeték találhatók. Eredetileg a temetővel szembeni parkban állt egy mesterséges halmon. Jelenlegi helyén 2008 óta látható. A kereszt és környezete, a magyar millennium, az ezeréves államiság emlékhelye.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2000

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János

                       

Adatforrás                             Terepi felmérés

 

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 

 


SZÉKELYKAPU


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Győrzámolyi székelykapu

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                          4.

Típusa

1.1. Települési

1.1.1. Építmény, képzőművészeti alkotás

Pontos helyszín

Iskola utca

Helyrajzi szám

Győrzámoly belterület

Tulajdonos

                                               Győrzámolyi önkormányzat

Kezelő                                                               

                                               Győrzámolyi önkormányzat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Székelyszentkirály és Győrzámoly testvérfalui kapcsolatának tízedik évfordulójára emelte Győrzámoly község 2000-ben. A díszesen faragott székelykapu a templomudvar jelképes bejárata.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Megfelelő, nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Karbantartás

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János

           

Adatforrás                             Terepi felmérés

                       

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MÁRIA KÁPOLNA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Mária kápolna

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                          5.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallási

1.1.2.1. Kápolna

 

Pontos helyszín

Iskola utca, a temetővel szemben.

Helyrajzi szám

Győrzámoly belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A Szent Mária tiszteletére emelt kápolnát régebben a temetkezési szertartásoknál használták, jelenleg lezártan áll. Az Iskola utca és a Rákóczi utca közötti mély fekvésű liget szélén található, füvesített területen. Mellette öreg eperfa és vadgesztenyefa áll. A tájérték a fás ligettel alkot egységet. A ligetben fűz- és nyárfák, valamint lombhullató díszfák találhatók.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               A kápolna vakolata hullik.  A légkábelek kissé rontják a tájképi értéket.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               A kápolna tatarozása, parkgondozás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János János

                       

Adatforrás                             Terepi felmérés és Takács Ferenc plébános

 

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 

 

 

 


HŐSI EMLÉKHELY


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Győrzámolyi hősi emlékhely

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                          6.

Típusa

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín

A Szent István utca és Szent László utca sarka

Helyrajzi szám

Győrzámoly belterület

Tulajdonos

                                               Győrzámolyi önkormányzat

Kezelő                                                               

                                               Győrzámolyi önkormányzat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A parkosított tér az I és II. világháborús hősi halottaknak állít emléket. 1917-ben Csuti Vince és neje, Jász Örzse keresztet állíttatott a háborúban elesett két fiúk emlékére. E kereszt két oldalára került fel később az első világháborúban hősi halált halt 44 zámolyi férfi neve. A kő feszület alatt Szent Mária áll, imára kulcsolt kézzel. A felirat szövege: „DICSŐSÉG AZ ISTENNEK ÉS A VILÁGHÁBORÚBAN HAZÁNKÉRT ELHALT HŐS FIAINK EMLÉKÉNEK 1917. EMELTETTE CSUTI VINCE ÉS NEJE JÁSZ ÖRZSE”. Az emlékmű szomszédságában alakította ki az önkormányzat 1990-ben a falu második világháborús áldozatainak emlékoszlopát, ez 32 személynek állít emléket. A téren áll még kőtalapzaton, a fémből készült domborműves falucímer.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1917

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő, nem veszélyeztetett.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás, parkgondozás

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János János

                       

Adatforrás                             Terepi felmérés

 

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 


TEMETŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Győrzámolyi temető

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                          7.

Típusa

1.1. Települési egyedi tájérték

 

1.1.2.5. – Vallás – Feszület

1.1.4.3. – Temetkezés – Régi temető 

 

Pontos helyszín

Iskola utca

Helyrajzi szám

Győrzámoly belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A temetőben néhány középkorú fenyőfán kívül csak kisebb termetű örökzöldek találhatók, hiányoznak az öreg árnyas fák. A középpontban egy beton feszület áll Máriával. Talapzatán a felirat egy kőlapon: „DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS 1954” A talapzat hátoldalán: ÁLLÍTOTTÁK A GYŐRZÁMOLYI HÍVEK”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1954

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő, nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János

                       

Adatforrás                              Terepi felmérés

 

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 

 

 


TŰZOLTÓ EGYESÜLETI EMLÉKHELY


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                              Győrzámolyi tűzoltó egyesületi emlékhely

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                          8.

Típusa

1.1. Települési

1.1.1.5. Szobor

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín

Rákóczi Ferenc utca

Helyrajzi szám

Győrzámoly belterület

Tulajdonos

                                               Győrzámolyi önkormányzat

Kezelő                                                               

                                               Győrzámolyi önkormányzat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A tűzoltószertár előtti téren került kiállításra egy korabeli tűzoltókocsi. 2007-ben egy Szent Flóriánt ábrázoló szobrot is állítottak ide. Az álló alak bal kezében zászlós keresztet tart, a jobb kezével égő házat olt. A talapzatán egy márványtáblán a vésett felirat: „KÉSZÜLT A GYŐRZÁMOLYI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓEGYESÜLET FENNÁLLÁSA 120. ÉVÉNEK TISZTELETÉRE 2007. ÉVBEN. ÉPÍTTETTE GYŐRZÁMOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE HORVÁTH GYÁBOR POLGÁRMESTER ÉS KLAUZ ANDRÁS TŰZOLTÓPARANCSNOK IDEJÉBEN.”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2007

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő, nem veszélyeztetett.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János

                       

Adatforrás                             Terepi felmérés

 

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 

 


NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                              Nepomuki Szent János szobor

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                          9.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2.Vallás

1.1.2.6. Védőszent szobor

 

Pontos helyszín

Az 1401-es számú szigetközi főút mellett, a kerékpárút szélén, a Papföldi-bányató bejáratánál.

Helyrajzi szám

Győrzámoly 060

Tulajdonos

                                               Győrzámolyi önkormányzat

Kezelő

                                               Győrzámolyi önkormányzat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A szigetközi kerékpárút mellet, a bányató partján egy drótkerítéssel körülvett betonozott terület közepén áll az emlékmű. A front-oldalon egy léckapu található, rajta friss virág. Belül egy festett oszlopon áll a szent egész alakos szobra. Az alakot az eső és a napfény ellen egy bádogtető védi. A szent kezében feszületet tart.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Felújított, nem veszélyeztetett.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Karbantartás

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés és Takács Ferenc plébános

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 


KERÉKTÓI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Keréktói-holtág (Keréktói-csatorna, Keréktó-lapos)

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         10.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a zámolyi Keréktó-dűlőben

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 0137/2; 0144/1; 0145/1

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Magán; Mosonmagyaróvári Vízitársulat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel tarkítva. Két ága a győrladaméri Keréktó-dűlőben ered és itt, a győrzámolyi határban egyesül, és torkollik a Zámolyi-csatornába.

Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               Meder-karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 


KISPATKÓI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Kispatkói-holtág

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         11.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a patkányosi gátőrház mögötti terület.

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 0206/3a,d; 02071a,b

Tulajdonos

                                               Magyar Államkincstár(0207) KAEG ZRT (0206)

Kezelő

                                               Kisalföldi Állami Erdőgazdaság ZRT (Győr, Corvin u. 9.)

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ágat az 1800-as évek végén megépített árvízvédelmi töltéssel választották le az élő vízfolyásról, és így vált holtággá. Az idők folyamán feliszapolódott és feltöltődött, az állandó nyílt vízfelület eltűnt. Ma már csak évente néhányszor, a Duna nagyobb vízállásánál telik fel fakadóvízzel. Természetszerű fűz-nyár-ligeterdő szegélyezi. (A Kispatkói-holtág folytatása) Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               Felszíni vízpótlás, kíméletes mederkotrás.

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 


KOPASZ-DŰLŐI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kopasz-dűlői-holtág

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         12.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re a Rózsás-dűlőben

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 023/15; 023/15; 026/35; 026/35; 028/21b; 028/21b;

 028/23b; 028/23b; 028/28a; 028/28a; 028/29; 028/30b; 028/30b; 030/11b; 030/11b; 030/12b; 030/12b; 030/13b; 030/13b; 030/14b; 030/14b; 030/15b; 030/15b; 030/17; 030/17; 030/18b; 030/18b; 030/19b; 030/19b; 030/20b; 030/20b; 030/21b; 030/21b; 030/22b; 030/22b; 035/11b; 038/; 040/6b; 040/9b; 040/10b; 040/11b; 040/11c; 040/12b; 040/12c; 040/13; 040/14; 040/15; 040/16; 040/17b

Tulajdonos

                                               Magántulajdon; Önkományzat (023/15, 026/35, 28/29, 030/17, 038)

Kezelő

                                               Magán, önkormányzat és Mosonmagyaróvári Vízitársulat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel tarkítva. Néhol nyáras erdők kísérik. A Zámolyi-csatornából a Kopasz-dűlőnél ágazik ki, és az Örömkő-laposba torkollik.

Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés           Meder-karbantartás              

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János

Adatforrás                             Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 


LAJMAI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Lajmai-holtág (Lajmák-csatorna)

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         13.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól K-re, a Sósföld-dűlőben

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 033/29; 033/31a; 033/32a; 033/33a; 033/34a; 033/35a;

 033/36b; 033/37b; 033/38b; 040/28b; 040/30b; 042/5a; 042/15b; 042/16; 042/17a; 043/; 096/1b; 097/1; 097/2; 098; 099

Tulajdonos

                                               Magántulajdon; Zámolyi önkományzat

Kezelő

                                               Magán, önkormányzat és Mosonmagyaróvári Vízitársulat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel tarkítva. Néhol nyáras erdők kísérik. A sósföldi szántók fakadóvizeit gyűjti össze és a győrújfalui Lajma-mocsárba szállítja és ott torkollik az Örömkö-laposba. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

Meder-karbantartás             

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 


NEGYVENHOLDASI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Negyvenholdasi-holtág

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                          14

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a patkányosi gátőrháztól DK-re

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 0203/2 a,b,c

Tulajdonos

                                               Magyar Államkincstár

Kezelő

                                               Kisalföldi Állami Erdőgazdaság ZRT (Győr, Corvin u. 9.)

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ágat az 1800-as évek végén megépített árvízvédelmi töltéssel választották le az élő vízfolyásról, és így vált holtággá. Az idők folyamán feliszapolódott és feltöltődött, az állandó nyílt vízfelület eltűnt. Ma már csak évente néhányszor, a Duna nagyobb vízállásánál telik fel fakadóvízzel. Természetszerű fűz-nyár-ligeterdő szegélyezi. (A Kispatkói-holtág folytatása) Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               Felszíni vízpótlás, kíméletes mederkotrás.

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 


ÖRÖMKŐI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Örömkői-holtág (Örönkö-csatorna, Örömkő-lapos)

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         15.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, a Tölös-dűlőben.

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 040/1b; 040/38b; 0113/2; 0113/4b; 0113/5b; 0113/7b;

 0113/11b; 0113/12b; 0113/13b; 0113/14b; 0113/15b; 0113/16b; 0113/18; 0113/19; 0113/20a; 0121/2; 0121/13b; 0121/13d; 0121/14b; 0121/14c; 0121/15b; 0121/15d; 0121/16a; 0121/16b; 0121/22b; 0123/6; 0123/7; 0123/8; 0123/11; 0123/21b; 0123/22b; 0123/23b

Tulajdonos

                                               Magántulajdon; Zámolyi önkományzat

Kezelő

                                               Magán, önkormányzat és Mosonmagyaróvári Vízitársulat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel tarkítva. A Zámolyi-csatornából ágazik ki a Remence-dűlőnél, áthalad a Somos-erdőn és a győrújfalui Lajma-nádason, és végül a Révfaui-csatornába torlollik. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

Meder-karbantartás             

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 


PATKÁNYOSI-VÍZKIVÉTELI-CSATORNA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Patkányosi-vízkivételi-csatorna (Gyűrűs-ér)

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         16.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, a Tölös-dűlőben.

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 0208; Győrladamér 085/3-4

Tulajdonos

                                               Magyar Államkincstár

Kezelő

                                               ÉDUKÖVIZIG

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel, fűz-nyár-ligeterdőkkel tarkítva. A Szavai-csatornát köti össze a Nagy-Dunával. (Szívattyútelepen keresztül) Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Rendben van

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

Meder-karbantartás             

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 


SZAVAI-HOLTÁG


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Győrzámolyi szavai-holtág (Szavai-főcsatorna)

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         17.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra a Cifrák-dűlőnél.

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 0182

Tulajdonos

                                               Magyar Államkincstár

Kezelő

                                               ÉDUKÖVIZIG

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel, fűz-nyár-ligeterdőkkel tarkítva. Győrladamér felől érkezik és Vámosszabadi felé hagyja el a községhatárt. Magába fogadja a Gyűrűsi- Zámolyi- Telefonállási- és Tölösi- laposok vizeit. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Rendben van

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

Meder-karbantartás             

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 


TÖLÖSI-HOLTÁG


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Tölösi-holtág (Tölösi-csatorna, Cifráki-lapos)

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         18.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Cifrák-dűlőben

Helyrajzi szám                                                                             

                                                Győrzámoly 0164; 0165/3; 0171/2; 0179/2;

Tulajdonos

                                               Magántulajdon;

Kezelő

                                               Magán, és Mosonmagyaróvári Vízitársulat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel tarkítva. Évtizedekkel ezelőtt a két főcsatorna alkotta háromszög egybefüggő mocsárrét volt Cifrák néven. Ezt csapolták le a Tölösi 1, és 2 számú csatornákkal, később felszántották, és mára már csak a térséget behálózó csatornák és mellékei maradtak meg. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

Meder-karbantartás             

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 


ZÁMOLYI-HOLTÁG


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Zámolyi-holtág (Zámolyi-főcsatorna)

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         19.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra a Cifrák-dűlőnél.

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 0182

Tulajdonos

                                               Magyar Államkincstár

Kezelő

                                               ÉDUKÖVIZIG

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel, fűz-nyár-ligeterdőkkel tarkítva. A Mosoni-Dunát köti össze a (Szavai-csatornán keresztül) Nagy-Dunával. Fontos ökológiai folyosó, vizes élőhely és természeti terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Rendben van

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

Meder-karbantartás             

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 


KOPASZ-DŰLŐI BÁNYATÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Kopasz-dűlői bányató

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                       20.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól ÉNY-ra, a Kopasz-dűlőben.

Helyrajzi szám

Győrzámoly 020/17;

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Művelés alól kivett kavicsbánya-tó. A hat hektáros vízfelület önmagában tájérték. A felhagyott partoldalakon a természetes növényzet már kezd helyre állni. A nádas szegély megjelent, és már rohamosan nőnek a parti füzek és nyárak. A vízfelület madarak táplálkozó helye.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Rekultivációs terv készítése szükséges lenne.

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2007

 

 

 

 

 

 


PAPFÖLDI BÁNYATÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Papföldi bányató

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         21.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól DK-re, a Papföld- illetve a Gólya-dűlőben.

Helyrajzi szám

Győrzámoly 067/17-26; 090/1-14

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A terület három részből áll. Az egyik, a szigetközözi főút felőli, a felhagyott régi bánya-tó, horgásztó. Parti növényzete jól regenerálódik, vízfelülete 10 ha. A másik, művelés alatt álló kavicsbánya-tó. A nyolchektáros vízfelület önmagában tájérték. A művelés felhagyása után ez is horgásztóvá válhat. A vízfelület madarak táplálkozó helye. A harmadik rész a kettő közötti fehérnyár-ligeterdő, kiváló madárélőhely

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A felhagyott részekre rehabilitációs terv készítése.

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 


MÁRTONHÁZI RÉGI BÁNYATÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Mártonházi régi bányató (Horgásztanya)

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         22.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól D-re, a Mártonházi-dűlőben

Helyrajzi szám

Győrzámoly 078/1

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Fegyveres testületek

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Művelés alól kivett kavicsbánya-tó. Az nyolchektáros vízfelület horgászparadicsom. A felhagyott partoldalakon a természetes növényzet már helyreállt. A vízfelület madarak táplálkozó helye.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Nem szükséges

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 

 


PATKÁNYOSI ERDÉSZ-TÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Patkányosi erdész-tó

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         23.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Nagy-Dunai töltés mellett, a Patkányos-dűlőben

Helyrajzi szám

Győrzámoly 0197/2

Tulajdonos

                                               Kisalföldi Állami Erdőgazdaság ZRT

Kezelő

                                               Kisalföldi Állami Erdőgazdaság ZRT

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Egy volt anyagnyerőhely tájrendezési munkáinak köszönhetően alakult ki a mai állapot. A változatos alakú tó körül természetszerű fűz-nyár-ligeterdő alakult ki.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Nem szükséges

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 

 

 


PATKÁNYOSI-RÉTEK


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Patkányosi-rétek

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         24.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Patkányos-dűlőben

Helyrajzi szám

Győrzámoly 0197/2

Tulajdonos

                                               Kisalföldi Állami Erdőgazdaság ZRT

Kezelő

                                               Kisalföldi Állami Erdőgazdaság ZRT

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A mintegy 10 ha-os rét részben alföldi mocsárrét, részben üde kaszálórét bokorfüzesekkel tarkítva. Védett madarak táplálkozó- és fészkelő helye.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Évente legalább egyszeri kaszálás, vagy legeltetés

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 

 

 


DERGITA-RÉT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Dergita-rét

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         25.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

Pontos helyszín

A falutól D-re, az 1401-es számú szigetközi főút mellett.

Helyrajzi szám

 

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A három ha-os rét üde kaszálórét öreg botlós eperfákkal szegélyezve. A szegélyben még füzek és nyárfák találhatók gazdag cserjeszinttel. Védett madarak táplálkozó- és fészkelő helye.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztetetett, gyepfeltörési törekvések miatt.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Évente legalább egyszeri kaszálás.

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 

 

 


REMENCEI VADKÖRTEFA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Győrzámolyi Remencei vadkörtefa

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         26.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.1.1. Nyílt területen álló magányos fa

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Remence- és a Bikarózsás-dűlő találkozásánál.

Helyrajzi szám

Győrzámoly 026/10

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Az öreg vadkörtefa (Pyrus pyraster) jó egészségi állapotban, kora nem ismert. Északról nézve lombkoronája Nagy Magyarország alakját mutatja.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Nem szükséges

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 

 

 

 

 


MOSONI-DUNA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Győrzámolyi Mosoni-Duna és hullámtere

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         27.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.1.7. Ártér, hullámtér

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól K-re és D-re

Helyrajzi szám

Győrzámoly 03/1-53; 073; 074/9-16; 079; 080; 082;

Tulajdonos

                                               Magántulajdon, Bácsai Agrár RT és Magyar Államkincstár

Kezelő

                                               Magán, Bácsai Agrár RT és ÉDUKÖVIZIG

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A Mosoni-Duna és hullámtere Rajkától Győrzámolyig védett, attól lefelé nem. A védetté nyilvánítási eljárás az alsó szakaszra már folyamatban van. A hullámtér jelentős értékét - többek között - a nagy mennyiségű öreg fűzfabotlós erdő adja. A községhez tartozik a 8,5 hektáros Sólinka-sziget is.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Az utóbbi években sajnos sok gyepet feltörtek, ez veszélyes folyamat.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Természetszerű erdőgazdálkodás, erdő- és gyep-telepítés a szántók helyére. A fejes művelés fenntartása a füzesekben.

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 


PATKÁNYOSI GÓLYAFÉSZEK


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Patkányosi gólyafészek

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                       28.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelő hely

Pontos helyszín

Patkányosi szivattyúház udvara, a gátőrház mellett.

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 0241 h

Tulajdonos

                                               Magyar Államkincstár

Kezelő

                                               ÉDUKÖVIZIG

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A fészek egy használaton kívüli kettős villanyoszlopon található a szivattyúház udvarán. Évek óta lakott, a költés zavartalan.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TELEFONÁLLÁSI-HOLTÁG


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Telefonállási-holtág

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         29.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, Patkányos-dűlőben

Helyrajzi szám                                                                             

Győrzámoly 0185/4; 0188; 0189/1

Tulajdonos

                                               Magántulajdon; ÉDUKÖVIZIG

Kezelő

                                               Magán és ÉDUKÖVIZIG

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel tarkítva. A patkányosi szántók fakadó-vizeit gyűjti össze és a Szavai-csatornába vezeti. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely. 6,5 ha területű erdő és kivett (árok) művág.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               Meder-karbantartás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula János

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 


PATKÁNYOS-TÖLÖSI KISVASÚTI ÚT


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Patkányos-tőlősi kisvasúti út

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         30.

Típusa

1.2. Közlekedési

1.2.1. Nevezetes út

1.2.5. Útmenti fasor

2.1. Biológiai

 

2.1.2. Bokros, sövény

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

Pontos helyszín

A falutól és Tölös-pusztától É-ra a Vasút-dűlőben.

Helyrajzi szám

Győrzámoly 0127; 0183/2b; 0183/3b; 0183/4b; 0183/5b; 0191/1-2; 0192/3b

Tulajdonos

                                               Állami és magántulajdon

Kezelő

                                               Önkormányzat; magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Az uradalmi időkben gazdasági kisvasút kötötte össze az Alsó-szigetközi majorságokat. Az egyik szakasz Patkányos- és Gyűrűs-pusztáról indult, majd Tölös-pusztán keresztül Győrladamér és Dunaszeg érintésével a Bolgányi-hídon keresztül vezetett Öttevényre, a nagy vasúthoz. Mára a vasút megszűnt, a síneket felszedték, csak egy csodálatos bokros sövény maradt meg az út két oldalán. Napjainkra a kettős cserjesor annyira összeolvadt, hogy nagy része már átjárhatatlanná vált, egyetlen erdősávot alkotva. Sokféle fafajokkal elegyes fehérfűz, fekete- és fehérnyár, tölgy, kőris, juhar, dió, akác, stb.) Kiváló énekesmadár élőhely, ökológiai zöld folyosó, természeti terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztetett: cserjeirtás és beszántás.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Indokolt lenne a helyi védetté nyilvánítás, úgy is, mint ipartörténeti emlék, úgy is, mint természeti érték.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

 


TÖLÖS-ESZTÁRI SÖVÉNYES ÚT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Tölös-esztári sövényes út

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         31.

Típusa

1.2. Közlekedési

1.2.5. Útmenti fasor

2.1. Biológiai

 

2.1.2. Bokros, sövény

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, Tölös-pusztától D-re az Esztár, Bikarózsás- Nagyrózsás- és Tölös-dűlőkben.

Helyrajzi szám

Győrzámoly 0124

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Győrzámoly

Kezelő

                                               Önkormányzat Győrzámoly

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Dús, bokros sövény az út két oldalán, amely változatos fafajokkal elegyes. (Fehérfűz, fekete- és fehérnyár, tölgy, kőris, juhar, akác, stb.) Kiváló énekesmadár élőhely, ökológiai zöld folyosó, természeti terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztetett: cserjeirtás és beszántás.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Indokolt lenne a helyi védetté nyilvánítás, mint természeti érték.

 

Adatfelvevő                                                  

Horváth Gyula János

Adatforrás                                                    

Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 


TÖLÖS-PUSZTA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Tölös-puszta

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         32.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.1.2. Erdő

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re

Helyrajzi szám

Győrzámoly 0113/21-36; 0121/3; 0121/18-19;

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Önkormányzat Győrzámoly

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Egykor uradalmi központ volt, gazdasági kisvasúttal. Mára a majorság teljesen eltűnt, még a maradványok is. Helyén szántó és gyep található. Az egészet körülöleli egy tölgy-kőris-szil-ligeterdő. Ez a növénytársulás a magas-ártérre jellemző, ezért az Alsó-szigetközben rendkívül ritka. Ásványrárótól lefele, csak a ladaméri Somos- és a véneki Somos-erdő ilyen még. Gazdag a lágyszárú- és cserjeszintje, sok védett madár élőhelye. Területe 12 ha.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Rendben van

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Kívánatos lenne a belső mező teljes begyepesítése. Indokolt lenne a helyi védetté nyilvánítása, mint természeti érték.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula János                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

- LAP TETEJÉRE -