Vissza Tájértékek  / Szigetköz

 

GYŐRÚJFALU EGYEDI TÁJÉRTÉKEI
 

 
  FOTÓGALÉRIA TÉRKÉP


 

térkép

tájérték megnevezés

koordináták adat fotó fotó2
             

 

Természeti

 EOV-x

 EOV-y

 

 

 

1

Bokrosi-lapos

541263

264107

A

F

 

2

Dunalapos-ér

542301

265040

A

F

 

3

Nyiszter-csatorna

543253

265867

A

F

F

4

Sólinka-csatorna

539892

264013

A

F

 

5

Lajma

542490

267109

A

F

F

6

Mosoni-Duna

541102

263708

A

F

F

7

Sólinkai bányató

539956

264667

A

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturális

 

 

 

 

 

10

Hősi emlékmű

542275

265237

A

F

 

11

Millenniumi kereszt

542258

265110

A

F

 

12

Czinger-Süly féle hálakereszt

542307

265224

A

F

 

13

Krisztus Király Templom

542307

265238

A

F

F

14

Evangélikus templom

542265

265206

A

F

F

15

Temető

541807

264969

A

F

 

15b

Temetői kereszt

541815

264936

F

16

Tájjellegű lakóház

542523

265434

A

F

F

 

 

 

 

 

 

 

 

Védett természeti területek

 

 

 

 

 

 

Nincs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatlapok


BOKROSI-LAPOS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Bokrosi-lapos

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                          1.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól D-re, a Mosoni-Duna töltés mentett oldalán.

Helyrajzi szám

Győrújfalu 049/17-18-19

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Mindkét végén vakon végződő feltöltődött holtág. Medre időszakosan fakadóvízzel borított, Partján öreg fűzfabotlós és természetes fehérfűz ligeterdő található. A szegélyt őshonos fajokból álló (kökény, galagonya, csíkos kecskerágó, kánybangita stb.) cserjés alkotja. 

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2007

 

 

 

 

 


DUNALAPOS-ÉR


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Dunalapos-ér

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                          2.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A faluközponton folyik keresztül. A Mártírok útját keresztezi, és a Rákóczi utcával párhuzamosan fut.

Helyrajzi szám

Győrújfalu belterület 105/1-2; 705/2; 706/1-2; 114/1-2, és külterület 02/2; 059; 056; 060

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Győrújfalu

Kezelő

                                               Önkormányzat Győrújfalu

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A Mosoni-Duna holtága, amely mára annyira feltöltődött, hogy medrében már csak időszakosan áll víz. Ma a fakadó vizek elvezetésére szolgáló csatorna, természetes parti növénytársulással. A falu alatt a magasan feltöltött csatornaparton keménylombos fafajok, és szárazságtűrő cserjefajok jelennek meg, sőt gyümölcsfák is. A fákat dús komló lugasok díszítik.            Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: a Mosoni-Dunát köti össze a Révfalui-holtággal, illetve a Nyiszter-lapossal. A tájérték egy része Győr településhatárhoz tartozik.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2004

 


NYISZTER-CSATORNA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Nyiszter-csatorna

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                          3.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, a Berek utcából tovább haladva található

Helyrajzi szám

Győrújfalu 05/4, 09/58,61,66

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A fakadó vizek elvezetésére szolgáló csatorna, természetes parti növénytársulással. A mederben időszakosan áll víz, itt főleg legyökerező hínártársulások és mocsári növények a jellemzők. A partjain hazai nyárfajok, öreg fűzfabotlók és cserjések kísérik (zselnice, kökény, galagonya, csíkos kecskerágó, kánybangita stb). Tájképi értékén felül fontos ökológiai un. zöldfolyosó szerepet is játszik: az Örömkői-holtágat köti össze, a Révfalui-, illetve Dunalaposi holtágakkal. A tájérték nagyobb része Vámosszabadi határban van. A torkolati résznél, még Győrújfaluhoz tartozik, a Révfalui-holtág egy kis darabkája is, de ennek túlnyomó része más községhatárokhoz tartozik.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, beerdősülés, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne helyi védetté nyilvánítani.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2004

 


SÓLINKA-CSATORNA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Sólinka-csatorna

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                          4.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra, a Mosoni-Duna, és a bányató között.

Helyrajzi szám

Győrújfalu 030/5; 030/26-27-28-29-30

Tulajdonos

                                               Magántulajdon; Magyar Államkincstár

Kezelő

                                               Magán; ÉDUKÖVIZIG

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A Mosoni-Duna holtága, amely mára annyira feltöltődött, hogy medrében már csak időszakosan áll víz. Ma a fakadó vizek elvezetésére szolgáló csatorna, természetes parti növénytársulással, és telepített nyárfaerdőkkel. A tájérték egy része Győrzámoly településhatárhoz tartozik, ott vakon kezdődik, és a Mosoni-Dunába Győrújfalunál torkollik, zsilipen keresztül.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A feltöltődött árokrészek karbantartása, kikaszálása, esetleg a kikotrása. A vízellátás biztosítása. Ajánlatos lenne a helyi védetté nyilvánítás.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2007

 

 

 

 

 

 


LAJMA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Lajma (Lajmák)

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                          5.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.2. Bokros

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra, a Mosoni-Duna, és a bányató között.

Helyrajzi szám

Győrújfalu 018/25-31

Tulajdonos

                                               Tulajdonviszony rendezetlen

Kezelő                                                               

                                               Bácsai Agrár Rt. Győr

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Alsó-Szigetközben, a dunaszegi után, a második legjelentősebb morotva. Győrújfaluhoz tartozik a nagyobbik része, mintegy 30 hektár (Vámosszabadihoz 12 ha). A holtággá vált hajdani Duna-ágból mára csak keskeny vizű csatorna maradt, amit Lajmák-csatornának hívnak, ezt követi, a terület túlnyomó részét kitevő nádas (22 ha), amely jelentős madárélőhely. Az egészet bokorfüzesek és fehér fűz ligeterdők szegélyezik. Védelemre tervezett, és Natúra 2000 terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, feltöltés, talajvízszint csökkenés, vízutánpótlás hiánya.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A mentett oldali vízpótló rendszerre történő rákötés.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                            Helyszíni bejárás                   

Adatfelvétel időpontja         2004

 

 

 

 

 

 


MOSONI-DUNA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Mosoni-Duna és hullámtere

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                          6.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.4. Fészkelőhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.1.7. Hullámtér

2.2.1.6. Holtág, morotva

Pontos helyszín

A falutól D-re, a Petőfi utca folytatásaként elérhető.

Helyrajzi szám

Győrújfalu 044/1-6

Tulajdonos

                                               Magántulajdon; Magyar Államkincstár

Kezelő

                                               Magán; ÉDUKÖVIZIG

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Természetes folyópart, jellegzetes, szigetközi hullámtérrel. Természetes növénytársulása, a fehér fűz ligeterdő, és a fekete nyár ligeterdő. Az öreg fűzfabotlósok fokozott ökológiai értéket jelentenek. A Dunában természetes gerinces, és még feltárásra váró gerinctelen fauna található. A víz- és hullámtér is egyaránt védelemre tervezett, Natúra2000 terület, ökológiai folyosó, jelentős vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Ma még kiváló, természetes állapotú. Veszélyeztető tényező: tömegturizmus, technikai vízi sportok, intenzív erdőgazdálkodás.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Védetté nyilvánítás

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2007

 

 

 

 


SÓLINKA BÁNYATÓ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Sólinka bányató

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                          7.

Típusa           

2. Természeti képződmény

 

2.1. Biológiai ETÉ

2.1.4. Táplálkozóhely

2.2. Földrajztudományi ETÉ

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra, a Mosoni-Duna meanderében.

Helyrajzi szám

Győrújfalu 027/2-3; 030/1; 030/20-22; 055/2-3

Tulajdonos

                                              

Kezelő

                                              

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Művelés alatt álló kavicsbánya-tó. A 30 hektáros vízfelület önmagában tájérték. A művelés felhagyása után horgászparadicsommá válhat. A felhagyott partoldalakon a természetes növényzet már kezd helyre állni. A déli partoldalán sarjerdők határolják. A vízfelület madarak táplálkozó helye.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                  

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   A felhagyott részekre rehabilitációs terv készítése.

 

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2007

 

 

 

 


VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Győrújfalui világháborús emlékmű

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                         10.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

 

1.1. Települési ETÉ

1.1.1.5. Szobor

1.1.4.4. Síremlék

 

 

Pontos helyszín

Faluközpontban a főútvonal (Mártírok útja) mellet

Helyrajzi szám

Győrújfalu 777/4

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Győrújfalu

Kezelő

                                               Önkormányzat Győrújfalu

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Kő emlékoszlop, környezete 2010-ben újra parkosítva.          

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2004

 

 

 

 

 

 

 


MILLENNIUMI EMLÉKKERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Győrújfalui millenniumi emlékkereszt

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                         11.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

 

1.1. Települési ETÉ

1.1.2.5. Feszület

1.1.8.2. Emlékliget

 

1.4. Történelmi esemény ETÉ

1.4.3. Emlékmű

Pontos helyszín

Faluközpontban a Petőfi, és Ady utca kereszteződésében.

Helyrajzi szám

Győrújfalu 116/20

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Győrújfalu

Kezelő

                                               Önkormányzat Győrújfalu

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Fa kettős kereszt, örökzöldekkel körülültetve.           

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2001

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2004

 

 

 

 

 

 

 


CZINGER ÉS NEJE SÜLY FÉLE KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Czinger és Süly féle feszület

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                         12.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték – 1.1. Települési egyedi tájérték – 1.1.2.5.  Vallás (feszület)

Pontos helyszín

A Mártírok útja, és Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében, a templom mellett.

Helyrajzi szám                                                                            

Győrújfalu 111/4

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Kő kereszt Krisztussal és Máriával. Felirata: "Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus Isten dicsőségére hívek lelki épülésére emelte Czinger János és hitvese Süly Magdolna 1904 Javította Horváth Jánosné 1914"      

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1904

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2004

 

 

 

 

 

 

KRISZTUS KIRÁLY TEMPLOM


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Győrújfalui Krisztus Király templom

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                         13.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

1.1. Települési ETÉ

1.1.2.1. Templom, kápolna

Pontos helyszín

A főútvonal mellet. Mártírok útja, és Rákóczi Ferenc utca kereszteződésében.

Helyrajzi szám

Győrújfalu 108

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

A templomépítés helyi fő adományozói a Galambos és Burján család volt. 1937-ben Krisztus Királykor szentelte fel a templomot Serédi Jusztinián Esztergomi érsek. Az oltárkép Galambos Lajos adománya. A Győrújfalui Egyházközség az 1993-as egyházmegyei határrendezés értelmében a Győri Egyházmegyéhez tartozik, megszabadulva a trianoni átoktól.  

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1937

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás, tájékoztató tábla

Adatfelvétel időpontja     

2004

 

 

 

 

 


GYŐRÚJFALUI EVANGÉLIKUS TEMPLOM


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Győrújfalui Evangélikus Templom

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                         14.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti ETÉ

1.1. Települési ETÉ

1.1.2.1. Templom, kápolna

Pontos helyszín

A főútvonal mellet. Mártírok útja, és Margaréta utca kereszteződésében.

Helyrajzi szám

Győrújfalu 172/1

Tulajdonos

                                               Evangelikus Egyház

Kezelő

                                               Evangelikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A helybeliek és a Győri Egyházmegye adományai eredményeképpen összegyűlt pénzből és a Németh Lajos helybéli vedéglős által adományozott telken 1949-ben kezdték építetteni a Káldy Barna által tervezett templomot. 1950-ben Túróczi Zoltán püspök szentelte fel, harangja 1866-ból való, oltárképét Raksányi Ödön festette. Az oltáron levő bronz feszület és gyertyatartó Shima Andor győri ötvös munkája.                               

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1950

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás, tájékoztató tábla

Adatfelvétel időpontja     

2004

 

 

 

 


TEMETŐ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Győrújfalui temető

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                         15.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték – 1.1. Települési egyedi tájérték – 1.1.2.5.  Vallás (feszület)

Pontos helyszín

A falu NY-i részén, a Petőfi, és Duna utca kereszteződésében

Helyrajzi szám                                                                            

Győrújfalu 146

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház; Evangélikus Egyház

Kezelő

                                               Római Katolikus Egyház; Evangélikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Túlnyomó részben katolikus, kisebb részben evangélikus temető. Közepén hálakereszt, felirata: "Így szerette Isten a világot. Emeltette Galambos Lajos és neje 1939".

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1939

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2004

 

 

 

 

 

 

 


RÁKÓCZI UTCAI TÁJJELLEGŰ LAKÓHÁZ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Rákóczi utcai tájjellegű lakóház

Település neve

                                               Győrújfalu

Jelzet vagy sorszám

                                                                         16.

Típusa           

1. Kultúrtörténeti egyedi tájérték – 1.1. Települési egyedi tájérték – 1.1.1.6.  Lakóház

Pontos helyszín

Rákóczi utca52, a főúttól ÉK-re

Helyrajzi szám

Győrújfalu 58

Tulajdonos

                                               Tóth Zoltán Kossuth utca

Kezelő

                                               Tóth Zoltán Kossuth utca

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

Felújított nádtetős tájjellegű parasztház       

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1854

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja     

2004

 

 

VISSZA A LAP TETEJÉRE