Vissza Tájértékek  / Szigetköz


 

GYŐRLADAMÉR EGYEDI TÁJÉRTÉKEI

 

 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET FOTÓGALÉRIA TÉRKÉP

 


  

térk

Egyedi tájérték megnevezés

koordináták

adat

fotó

fotó2

 

 

-EOV-

 

 

 

 

1. kultúrtörténeti

 

 

 

 

1

SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA TEMPLOM

538755-269429

adat

fotó

fotó2

2

TEMPLOM ELŐTTI KERESZT

538755-269429

adat

fotó

fotó2

3

VIOLA FÉLE KERESZT

538913-269185

adat

fotó

fotó2

4

SZOVJET EMLÉKMŰ

538913-269185

adat

fotó

fotó2

5

ENGESZTELÉSI KERESZT

538079-269095

adat

fotó

fotó2

6

VILÁGHÁBORÚS EMLÉKKERESZT

538937-268988

adat

fotó

fotó2

7

TEMETŐ

538937-268988

adat

fotó

fotó2

8

’56-OS EMLÉKMŰ

538951-268880

adat

fotó

fotó2

9

HŐSI EMLÉKMŰ

538951-268880

adat

fotó

fotó2

10

MILLENIUMI KERESZT

538951-268880

adat

fotó

fotó2

 

 

 

 

 

 

 

2. természeti

 

 

 

 

11

GÓLYAFÉSZEK

539004-268713

adat

fotó

fotó2

12

FEKETÉK-DŰLŐ

541937-273026

adat

fotó

fotó2

13

CSIKÓ-RÉT

540621-273026

adat

fotó

fotó2

14

SZIGETI-LEGELŐ

537906-269254

adat

fotó

fotó2

15

SZAVAI-HOLTÁG

541719-271885

adat

fotó

fotó2

16

GYŰLŰSI-HOLTÁG

541490-271608

adat

fotó

fotó2

17

KERÉKTÓI-HOLTÁG

540582-270920

adat

fotó

fotó2

18

SOMOSI-HOLTÁG

549327-270500

adat

fotó

fotó2

19

SOMOSI-TÓ

538921-270321

adat

fotó

fotó2

20

RÉGI BÁNYATÓ

539554-269516

adat

fotó

fotó2

21

HULLÁMTÉRI-DŰLŐ

537873-267579

adat

fotó

fotó2

22

GYŰRŰS-PUSZTAI KISVASÚTI ERDŐSÁV

541087-271883

adat

fotó

fotó2

23

GYŰRŰS-PUSZTAI FEKETENYÁRFA

541072-272434

adat

fotó

fotó2

 

 

Egyéb tájelem

 

 

 

 

 

Gyűrűs-puszta

540947-272100

 

fotó

 

 

Dervác-dűlői lovarda

548118-278870

 

fotó

 

 

 

 

 

 

 

 

Védett terület

 

 

 

 

 

Nádas-tói nádas

548637-270085

 

fotó

 

 

Somos-erdő

549202-270340

 

fotó

 

 

Mosoni-Duna

548102-278235

 

fotó

 

 

 

 

GYŐRLADAMÉR TÖRTÉNETE

 

Egyes szakírók a falu első írásos említését – Nádor lovag tulajdonaként – 1146-ra teszik, majd ezt követően 1271-re, amikor V. István pallosjoggal ruházta fel az akkori birtokos Kurig-családot. Tény viszont, hogy az Árpád-kori Magyarország történetét feldolgozó Györffy György professzor nem tud ezen forrásokról. Az általunk ismert legrégebbi adat 1418-ból, a Héderváry-család oklevéltárából származik. A nyelvtudomány szerint a Ladamér helynév puszta személynévből keletkezett magyar névadással – az alapjául szolgáló személynév viszont szláv eredetű. E magyarázat hihetővé teszi a népi hagyományt, mely szerint a falu nevét egykori tulajdonosáról, Lodomér esztergomi érsekről kapta, aki 1279-1297 között viselte e tisztséget. Mások feltételezik, hogy a falu határában folyt egy „Ladom-ér”, s erről nyerte volna nevét a település, melynek neve 1418-1521 között meglehetősen gyakran, összesen tizennégyszer szerepel oklevelekben „Ladamer”, „Ladomeer”, „Ladomer” ill. „Lodomer” alakokban. Több forrás is hangsúlyozza, hogy Ladamér hajdan a zámolyi határ részét képezte és „ladoméri kúria” néven fordul elő; 1474-ben viszont a szentmártoni konvent Országh Mihály nádor parancsára Darnay László Jakab fiát a ladoméri kúria birtokába iktatta.

 

A török dúlás teljesen megsemmisítette a falut, oly annyira, hogy csak nyomai látszottak a felszabadító háborúk idején. „A falu csak 1719-ben kezdett benépesülni, veszprémmegyei jobbágy magyar lakossággal” – írta Szeghalmy Gyula. 1729-ben még nagyon kis település lehetett, az összeírók mindössze 6 jobbágytelket és 4 zsellérhelyet vehettek számba. 1836-ban 283, 1851-ben 295 római katolikus személy él a ladoméri tó mellett fekvő Ladoméron, melynek ura ekkor is a gróf Viczay-nemzetség; 1878-ban száll át a gróf Khuen-Héderváry családra, mely 1945-ig bír nagyobb birtokkal a faluban. A lakosság száma a 19. század második felében még alig emelkedik, 1890-ben 314 római katolikus és 13 zsidó él itt. A községben Önkéntes Tűzoltó, ill. Levente Egyesület működött ez idő tájt. A lakosság földműveléssel foglalkozott, iparos alig akadt. A 25 kh. nagyságú erdőbirtok gróf Khuen-Héderváry Sándor és Károly tulajdona volt.

 

A falu iskolájáról származó első adat 1700-ból való, de tanítóiról csak a 19. század elejéről tudunk közelebbit. Horváth József tanító 1808-ban egy személyben jegyző és csizmadia is volt. A győrladaméri rk. egyházközség évszázadokig Győrzámoly leányegyházaként működött.

1946-ban vált önállóvá – ehhez az évhez fűződik temploma is, amelyet egy uradalmi magtárból alakítottak ki, és amelyet a „Szent Kereszt felmagasztalása” tiszteletére szenteltek. A 158 m2 alapterületű templom 1979-ben új belső kiképzést kapott.

 

A második világháború után indult fejlődésnek a falu, de az 1954. évi árvíz elpusztította, mint történelme során annyiszor, most is újjáépítették, sőt rohamosan fejlődni kezdett. 1960-ban már 830-an laknak itt, 1985-ben pedig csaknem ezren (994 fő). E gyors fejlődés köszönhető a Győrhöz való közelségnek, a falu kedvező földrajzi fekvésének, valamint a természeti környezet csábító voltának. Győrladamér lakossága 1996 végén 1110 fő volt. Az ivóvíz- és telefonhálózat kiépült, az előbbihez 331 lakás csatlakozott, míg távbeszélő fővonallal 207 előfizető rendelkezett. A csatornahálózat kiépítése folyamatban van. A lakosság igényeit 18 kiskereskedelmi bolt – köztük 6 élelmiszerüzlet – 5 vendéglátóhely, valamint tüzelő- és építőanyag-telep igyekszik kielégíteni.

 

 

Forrás: a község hivatalos honlapja -->> http://www.gyorladamer.hu/

 


SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA TEMPLOM


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                            Szent kereszt felmagasztalása templom

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                          1.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.1. Templom

 

Pontos helyszín

Rákóczi Ferenc utca

Helyrajzi szám

Győrladamér 117

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                Egy hajdani urasági magtárból 1946-ban alakították ki a templomot. A templomtornyot 1967-ben emelték, a belső teret 1979-ben építették meg, ami a végső formáját 1997-ben nyerte el. Az 52 cm átmérőjű harangját 1930-ban Seltenhofer Frigyes fiai, a 76 cm átmérőjűt Ducsák István öntötte 1967-ben

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1946

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés; tájékoztató tábla; Magyar Katolikus Lexikon

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 


TEMPLOM ELŐTTI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                                         Templom előtti kereszt                    

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                          2.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Rákóczi Ferenc utca

Helyrajzi szám

Győrladamér 117

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                        A templom előtt tuják árnyékában áll egy fakereszt, fém korpusszal.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIOLA FÉLE KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Viola féle kereszt

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                          3.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Szent István utca

Helyrajzi szám

Győrladamér 38/5

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                        A kőkereszt fekete korpusszal, a falu főutcáján egy ház kertjének beszögellésében áll. Vas-kerítéssel van közbevéve. Talapzatán a vésett felirat: „DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS IMÁDUNK TÉGED KRISZTUS ÉS ÁLDUNK TÉGED MERT SZENT KERESZTED ÁLTAL VÁLTOTTAD MEG A VILÁGOT”/1933 / VIOLA MI / RÁ RÓ”

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


SZOVJET EMLÉKMŰ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Szovjet emlékmű

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                          4.

Típusa

 

Pontos helyszín

Szent István utca

Helyrajzi szám

Győrladamér 38/5

Tulajdonos

Győrladamér Önkormányzat

Kezelő                                                               

Győrladamér Önkormányzat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Egy pirosra festet vaskerítéssel körülvett kő-oszlop. Rajta vörös csillag, és mélyített ciril betűkkel a felirat. Aljzatát borostyánszőnyeg borítja. Az emlékmű az 1945-ben elesett szovjet katonák emlékének állíttatott.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1945

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ENGESZTELÉSI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Engesztelési kereszt

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                          5.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Szent István utca

Helyrajzi szám

Győrladamér 140/22

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                Egy vaskerítéssel körülvett fehérre festett kőkereszt, fekete korpusszal. A kereszt két oldalán két örökzöld díszfa-csemete található. A talapzatán vésett és kifestett felirat szövege: IGY SZERETTE KRISZTUS A VILÁGOT / ENGESZTELÉSÜL ÁLLÍTOTTÁK A GYŐRLADAMÉRI HÍVEK 1964.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1964

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


HÁBORÚS EMLÉKKERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Háborús emlékkereszt

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                          6.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Szent István utca (temetőben)

Helyrajzi szám

Győrladamér 198

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                Egy kőből készült kereszt korpusszal, a talpazaton a vésett felirat felül: „FELTÁMADUNK / EMELTETETT 1921-BEN”. A felirat alul: „AZ 1914-18 ÉVI VILÁGHÁBORÚBAN ELESETT HŐSÖK: NAGY ISTVÁN SÁNTA KÁLMÁN ÉS ISTVÁN MAKKOS MIHÁLY ÉS FERENC KRÁNICZ GYULA SZABÓ ALBERT”

Kor, keletkezés időpontja

                                               1921

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


TEMETŐ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Temető

Település neve

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                          7.

Típusa

1.1. Települési egyedi tájérték

1.1.4.3. – Temetkezés – Régi temető 

 

Pontos helyszín

Szent István utca

Helyrajzi szám

Győrladamér 198

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A sírkertben modern bitumen-zsindelyes ravatalozó áll lélekharanggal.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő, nem veszélyeztetett

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


’56-OS EMLÉKMŰ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               ’56-os emlékmű

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                          8.

Típusa

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín

Szent István u. 41.

Helyrajzi szám

Győrladamér 203

Tulajdonos

Győrladamér Önkormányzat

Kezelő                                                               

Győrladamér Önkormányzat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Az önkormányzati hivatal melletti emlékparkban található a modern kőszobor, egy lépcsőzetes talapzaton. Egyetlen felirata: 1956

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1956

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               I. és II. világháborús emlékmű (Hősi emlékmű)

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                          9.

Típusa

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

Pontos helyszín

Szent István u. 41.

Helyrajzi szám

Győrladamér 203

Tulajdonos

Győrladamér Önkormányzat

Kezelő                                                               

Győrladamér Önkormányzat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Az önkormányzati hivatal melletti emlékparkban kapott helyet az 1992-ben fekete márványból készült emlékmű, amely az I. és II. világháborúban elesett hősöknek állít emléket.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1992

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MILLENIUMI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Millenniumi kereszt

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         10.

Típusa

1.1. Települési

1.1.8.2. Emlékliget

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín

Szent István u. 41.

Helyrajzi szám

Győrladamér 203

Tulajdonos

Győrladamér Önkormányzat

Kezelő                                                               

Győrladamér Önkormányzat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Az önkormányzati hivatal melletti emlékparkban helyezték el a millenniumi emléket, a kettős fakeresztet 2000-ben. Mellette egy oszlop-tujákkal szegélyezett sétány található. Egy régi tűzoltókocsi is itt került kiállításra.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2000

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


FEHÉR GÓLYA FÉSZEK


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Fehér gólya fészek

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         11.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelő hely

Pontos helyszín

Szent István utca

Helyrajzi szám                                                                             

Győrladamér 99

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Győrladamér

Kezelő

                                               E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A fehér gólya fészek egy fa villanyoszlopon található fészektartó kosáron. Évek óta lakott, a költés zavartalan. Az állat fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 Ft

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                              

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Helyszíni bejárás

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FEKETÉK-DŰLŐ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Feketék-dűlő

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         12.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.1.2. Erdő

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

 

Pontos helyszín

A Nagy-Duna töltés mentett oldalán, a patkányosi gátőrháznál

Területkimutatás

 

község

hrsz.

ter.

művelési ág

tulajdonos

kezelő

Győrladamér        0125/            0,1514           kivett árok             Önkormányzat Győrladamér                

Győrladamér        0126/            0,4579           kivett s.h. út          Önkormányzat Győrladamér                

Győrladamér        0127/            2,9921           szántó                    Kisalföldi Erdőgazdaság Rt.                

Győrladamér        0128/            0,3293           kivett s.h. út          Önkormányzat Győrladamér                

Győrladamér        0129/a          10,0912         erdő                        Magyar Állam                                      KAEG Rt.

Győrladamér        0129/b         0,8445           nádas                     Magyar Állam                                      KAEG Rt.

Győrladamér        0129/c          2,5705           szántó                    Magyar Állam                                      KAEG Rt.

Győrladamér        0129/d         0,5782           gyep                       Magyar Állam                                      KAEG Rt.

Győrladamér        0129/f          0,4281           gyep                       Magyar Állam                                      KAEG Rt.

Győrladamér        0130/            3,5584           szántó                    Kisalföldi Erdőgazdaság Rt.                

Győrladamér        0134/            6,3922           erdő                        Magyar Állam                                      KAEG Rt.

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                            A 28 ha-os terület természetközeli változatos élőhely, természeti terület, vizes élőhely. Része a Natura 2000 hálózatnak és országos védelemre tervezett.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés           Természetszerű gazdálkodás            

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 


CSIKÓ-RÉT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Csikó-rét

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         13.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

 

Pontos helyszín

A Nagy-Duna töltés mentett oldalán, a patkányosi gátőrháznál

Helyrajzi szám

Győrladamér

Tulajdonos

                                               Magyar Állam

Kezelő                                                               

                                               Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A 68 hektáros terület nagy része gyep, természetközeli sédbúzás mocsárrét társulás. Natúra 2000 és védelemre tervezett.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gyepgazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


SZIGETI-LEGELŐ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Szigeti-legelő

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         14.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A községgel NY-ról határos

Helyrajzi szám

Győrladamér 030/12-22; 030/34-55

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A mintegy 20 hektáros terület kisebb része nádas, nagyobb része gyep művelési ágú. A természetközeli gyep hajdan a falu legelője volt, majd az állatállomány megszűntével kaszálórét művelésben volt és jelenleg újra legeltetik, méghozzá lovakkal. A táj így visszanyerte az eredeti szépségét és hangulatát.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Kíméletes legeltetés

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 


SZAVAI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Győrladaméri Szavai-holtág (Szavai-főcsatorna)

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         15.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól EK-re, a Gyűrűs-puszta mellett

Helyrajzi szám

Győrladamér 088; 089/14

Tulajdonos

                                               Magyar Államkincstár (088)

Kezelő

                                               ÉDUKÖVIZIG

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                        A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel tarkítva. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Gyűrűs-pusztán a természetes parti társulást átalakították.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               A part bejárhatóságának biztosítása a gyűrűsi oldalon is.

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 


GYŰRŰSI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Gyűrűsi-holtág (Gyűrűs-csatotna, Gyűrűs-lapos)

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         16.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól EK-re, a Gyűrűs-pusztai dűlőben

Helyrajzi szám

Győrladamér 089/16-18

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán, önkormányzat és Mosonmagyaróvári Vízitársulat

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik. Két ága van, a Gyűrűsi I-es és a Gyűrűsi II-es számú. Az előző átnyúlik Győrzámoly határába is. A két ág összetalálkozása után rögtön a Szavai-csatornába torkollik. Vizét a fakadóvizek táplálják, időszakosan kiszárad. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 


KERÉKTÓI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Keréktói-holtág (Keréktói-lapos)

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         17.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól EK-re, a Keréktó-dűlőben

Helyrajzi szám

Győrladamér 0103/3a; 0103/2a; 0103/4; 0103/6-7

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik fűzesekkel és telepített égeressel. A holtág a keréktói mocsárból indul és a Zámolyi-csatornába torkollik. A nedves rét részein védett hússzínű ujjaskosbor is virágzik. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Veszélyeztető tényező a felszántás és beerdősítés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Természetszrű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 


SOMOSI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Somosi-holtág (Somosi-csatorna, Somosi-lapos)

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         18.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól EK-re, a Papföldi- Háznyílás- és Remence-dűlőben

Helyrajzi szám

Győrladamér 034/2-3; 049

Tulajdonos

                                               Magyar állam (049); Magámtulajdon (030/2-3)       

Kezelő                                                               

                                               ÉDUKÖVIZIV, Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                                A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfűzesekkel tarkítva. A holtág a Nádastóból indul, a Somos-erdő alatt és a Zámolyi-csatornába torkollik. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 


SOMOSI-TÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Somosi-tó (Tündér-tó)

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         19.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Somos-erdő szélén

Helyrajzi szám

Győrladamér 030/7

Tulajdonos

                                               Magámtulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A védett Nádas-tói nádasa és a védett Somos-erdő közé D-ről beékelődik egy drótkerítéssel körülvett látványtó.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Sajnos sok tájidegen örökzöldet telepítettek a partjára

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Őshonos parti növényzet kialakítása

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


RÉGI-BÁNYATÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Régi-bányató (Papföldi-régi bánya-tó, Horgásztó)

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         20.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, a Papföld-és Háznyílás-dűlőben

Helyrajzi szám

Győrladamér 0109/10

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Győrladamér

Kezelő                                                               

                                               Győrladamérért Horgástársaság

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani bányató maradványát, és a környező területet az elmúlt években rekultiválták, meghagyva a már magától is természetessé regenerálódott részeket, nádas foltokat. A partján nyáras erdőfolt található. 2009-ben egy pár hattyú is költött a nádasban. Vize horgászvíz.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 


HULLÁMTÉRI-DŰLŐ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Hullámtéri-dűlő

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         21.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.1.7. Ártér, hullámtér

 

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra található, a Mosoni-Duna hullámterében

Helyrajzi szám

Győrladamér 010/1-15

Tulajdonos

                                               Magámtulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Régen nagy kiterjedésű rétek voltak a hullámtérben, de az állattartás megszűnésével mára minimálisra csökkent. A Mosoni-Duna meanderét főleg szántók alkotják, és őrzik a jellegzetes szigetközi ártéri táj arculatát.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Kevés a gyep és az erdő.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Visszagyepesítés, erdőtelepítés

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 


GYŰRŰS-PUSZTAI KISVASÚTI ERDŐSÁV


 

Az egyedi tájérték megnevezése

Gyűrűs-pusztai kisvasúti erdősáv

Település neve

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                         22.

Típusa

1.2. Közlekedési

1.2.1. Nevezetes út

1.2.5. Útmenti fasor

2.1. Biológiai

 

2.1.2. Bokros, sövény

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

Pontos helyszín

A falutól É-ra Gyűrűs-puszta dűlőben.

Helyrajzi szám

Győrladamér 094

Tulajdonos

                                               Magyar Állam

Kezelő

                                              

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Az uradalmi időkben gazdasági kisvasút kötötte össze az Alsó-szigetközi majorságokat. Az egyik szakasz Patkányos- és Gyűrűs-pusztáról indult, majd Tölös-pusztán keresztül Győrladamér és Dunaszeg érintésével a Bolgányi-hídon keresztül vezetett Öttevényre, a nagy vasúthoz. Mára a vasút megszűnt, a síneket felszedték, csak egy csodálatos bokros erdősáv maradt meg a helyén. Napjainkra az út két oldalán található kettős cserjesor annyira összeolvadt, hogy az már átjárhatatlanná vált, és egyetlen erdősávot alkot. (Sokféle fafajjal elegyes: fehérfűz, fekete- és fehérnyár, tölgy, kőris, juhar, dió, vadkőrte, akác, stb.) Kiváló énekesmadár élőhely, ökológiai zöld folyosó, természeti terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztetett: cserjeirtás és beszántás.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                   Indokolt lenne a helyi védetté nyilvánítás, úgy is, mint ipartörténeti emlék, úgy is, mint természeti érték.

 

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 


GYŰRŰS-PUSZTAI FEKETE NYÁRFA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Gyűrűs-pusztai fekete nyárfa

Település neve                                                 

                                               Győrladamér

Jelzet vagy sorszám

                                                                          23.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.1.1. Nyílt területen álló magányos fa

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, Gyűrűs-puszta és Csikó-rét között

Helyrajzi szám

Győrladamér 083

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Győrladamér

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Győrladamér

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A Gyűrűsi-dűlőben, a dűlőút szélén áll szigetköz jellegzetes őshonos fafaja a fekete nyárfa (Populus nigra). Az idős példány kora nem ismert.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Egészséges

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nincs

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

- LAP TETEJÉRE -