Vissza Tájértékek  / Szigetköz

 

DUNASZENTPÁL EGYEDI TÁJÉRTÉKEI

 

 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET FOTÓGALÉRIA TÉRKÉP


  

térk

Egyedi tájérték megnevezés

koordináták

adat

fotó

fotó2

 

 

-EOV-

 

 

 

 

1. kultúrtörténeti

 

 

 

 

1

SZENT PÉTER ÉS PÁL TEMPLOM

534136  271422

adat

fotó

fotó2

2

VARGA-FÉLE KERESZT

534136  271422

adat

fotó

fotó2

3

TEMETŐ

534362  271412

adat

fotó

fotó2

4

NAGYNÉ-FÉLE KERESZT

534362  271412

adat

fotó

fotó2

5

FEHÉRKÉP

534362  271412

adat

fotó

fotó2

6

MILLENNIUMI KERESZT

534281  271465

adat

fotó

fotó2

7

RÁKÓCZI UTCAI KERESZT

534706  271878

adat

fotó

fotó2

8

KERTALJAI KERESZT

533551  271442

adat

fotó

fotó2

9

PIHENŐ-HÁZ

534107  271884

adat

fotó

fotó2

 

 

 

 

 

 

 

2. természeti

 

 

 

 

10

DUNA UTCAI GÓLYAFÉSZEK

534184  271579

adat

fotó

fotó2

11

FALUSZÉLI DUNAPART

534108  271988

adat

fotó

fotó2

12

KISCSUCSKAI-RÉT

535319  272763

adat

fotó

fotó2

13

CINFARKI-LEGELŐ

532728  272197

adat

fotó

fotó2

14

DUNASZENTPÁLI BOLGÁNY-DŰLŐ

534975  270023

adat

fotó

fotó2

15

BOLGÁNYI HORGÁSZTÓ

535086  270454

adat

fotó

fotó2

16

SZBADSÁG UTCAI TÓ

534400  271389

adat

fotó

fotó2

 

 

Védett terület

 

 

 

 

 

Mosoni-Duna és hullámtere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUNASZENTPÁL TÖRTÉNETE

 

 

Fekvése

A megye keleti részén, a Mosoni-Duna bal partján, annak egyik kanyarulatában, Győrtől mintegy 15 km-re északnyugati irányban fekszik.

 

Története és mai élete

Az árvizektől védett teraszokon már a honfoglalás óta éltek emberek. Dunaszentpált azonban csak 1391-ben említette először egy oklevél ZENTH PÁL néven, mint a Héderváry grófok birtokát. Elnevezése temploma védőszentjéről származik. Ezután 1443-ban, 1477-ben, 1491-ben, majd 1500-ban is előfordul az elnevezése.

A mohácsi csatavesztés évében a király az itteni birtokokat Bakics Pálnak adományozta. A Bécs felé igyekvő Szulejmán 1529-ben felgyújtotta a települést és 1598-ig török megszállás alatt maradt. A háborús szenvedések miatt nagyon megcsappant a lakosságszám (ezt az 1604-es és az 1619-es jelentések is igazolják), ezért 1656-ban szlovák telepeseket hívtak a településre. A "tótok" a falu északi részén, a Mosoni-Duna közelében telepedtek le. Dunaszentpál északi részét ezért a XVII. században "Tótszer"-nek, míg a templom környékét "Magyarszer"-nek hívták. Utoljára 1683-ban vonultak át a török seregek a falun, utána viszonylag békésebb körülmények között éltek a község lakói. A Rákóczi-szabadságharc idején, 1707-ben Vak Bottyán seregei Dunaszentpálon tanyáztak.

A település legnagyobb birtokosa 1711-ben a Viczay-család volt, a 18. század közepére azonban a birtokterületek többsége leányágon visszaszállt a Khuen-Héderváry családra. Bár a 18. század évei több háborút nem hoztak, mégsem teltek a gazdálkodók mindennapjai gondtalanul: 1783-ban és 1789-ben súlyos árvíz vonult végig a falun. Az áradásokat követő kárbecslések és az 1784-es népszámlálás adatai együttesen megerősítik, hogy Dunaszentpálon 7 nemesi, 19 örökös jobbágyi, 19 házas zselléri, s 4 házatlan zsellércsalád élt akkoriban. A Napóleoni háborúk idején 1809-ben francia csapatok szállták meg a községet. A későbbiekben visszafelé vonuló franciák állítólag a település közelében egy kiszáradt kapolyakútba dobták a Napóleon által közzétett Schönbrunn-i kiáltványt. Ezt a helyet azóta is Francia kútnak nevezik.

A XIX. század egyrészt a kedvezőbb gazdasági lehetőségek, másrészt a természeti katasztrófák százada volt: 1806-ban, 1831-ben és 1849-ben kolera, 1845-ben pedig tűzvész pusztított a faluban. Nemcsak a túlzottan magas, hanem az alacsony vízállás is okozhat károkat: 1854-ben az aszályos nyár miatt még a hajózás is veszélybe került. A gőzhajózás 1860-ban történő bevezetése kedvezőbb közlekedési helyzetet teremtett, ugyanakkor a hajóvontatásból élők munkáját feleslegessé tette. Az 1850-es népszámláláskor 450 katolikus vallású személy lakta a falut, akik akkoriban búza- és káposztatermesztéssel foglalkoztak. A község határában a tagosítások 1864-ben fejeződtek be. A földművelők helyzetét az 1888-as Duna-szabályozás nagy-mértékben javította, ezután egészen 1954-ig nem volt komoly áradás. Az első világháború 28, míg a második 17 halálos áldozatot követelt a községtől. A második világháború után Dunaszentpál visszanyerte önállóságát (1926-ig Győrzámollyal, 1926-1945 között pedig Dunaszeggel volt közös igazgatás alatt).

Az 1954-es árvíz érintette ugyan a falut, de aránylag kevesebb kárt okozott, mint a Szigetköz más településein.

 

 

 

 


SZENT PÉTER ÉS PÁL TEMPLOM


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Szent Péter és Pál templom

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                          1.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.1. Templom

Pontos helyszín

Iskola tér 4.

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Az egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint 1837-ben a kis falu temploma „náddal fedett falai vizesek, zsidó kalyibához hasonló". A mai templom helyén álló kis épület „alig tíz öl hosszú" volt. Ezt lebontva 1846-ban kezdték építeni a mait, és 1849-ben szent Péter és Pál tiszteletére szentelték fel Az oltárkép is a két szentet ábrázolja. 1876-ban egy árvíz után szinte teljesen újra kellett falazni Tíz évvel később új mellékoltárt, majd 1906-ban orgonát kapott.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1849

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 


VAGA-FÉLE KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Varga-féle kereszt

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                          2.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Iskola tér 4.

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Kőkereszt korpusszal és Máriával. Talpazatán vésett, aranyozott felirat: „DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISTUS” alul: „1997 / ÁLLÍTTATTA VARGA ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1997

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


TEMETŐ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Temető

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                          3.

Típusa

1.1. Települési egyedi tájérték

1.1.4.3. – Temetkezés – Régi temető 

 

Pontos helyszín

Szabadság utca

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Régi temető modern ravatalozóval.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


NAGYNÉ-FÉLE KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Nagyné-féle kereszt

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                          4.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Szabadság utca

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Kőkereszt korpusszal és Máriával. Talpazatán vésett, aranyozott felirat: „IMÁDLAK ÉS ÁLDALAK TÉGED KRISTUS MERT SZ. KERESZTEN HALTÁL MEG A VILÁGÉRT” A hátoldalán: „NAGY BENEDEKNÉ / MÉSZÉROS MÁRIA / 1903”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1903

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Rendkívül kopott és zúzmós, a felirat szinte olvashatatlan.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Felújítás, de legalább a felirat újrafestése.

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


FEHÉRKÉP


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Fehérkép

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                          5.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.6. Védőszent szobor

 

Pontos helyszín

Szabadság utca

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                        A Kisalföldön sokfelé látható képoszlopok sorába illik, de értékével és jellegzetességével mégis kitűnik a temető kapujában található, a helyiek által „Fehérkép”-nek nevezett képoszlop. Az oszlop képei- bár építészeti szempontból másodlagosak- s azon túl, hogy az oszlop díszei, a mondanivalót is hordozzák. Ezek tudatják, hogy mely szenteknek állították. A falu állattenyésztéséről volt híres, ezért Szent Vendel került az egyik fülkébe. Szent Flórián pedig azért kapott helyet a másikban, mert a nádfedelű házakban lakók a tűztől, tőle vártak oltalmat. Mária és a keresztre feszített Krisztus képe az itt lakók vallásosságát bizonyítja. Érdekessége az oszlopnak, hogy a fülkében nem bádoglemezre festett képeket helyeztek el, hanem festett domborműveket 1859-ben egy győri polgár kijavíttatta a téglaoszlopot és négy, Bécsben 40 forintért vásárolt képpel díszítette.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés           Karbantartás             

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés          

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 

 


MILLENNIUMI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Millenniumi kereszt

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                          6.

Típusa

1.1. Települési

1.1.8.2. Emlékliget

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín

Kerekes tér

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszentpál

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszentpál

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Kör alakban kikövezett terület közepében agy füves halmon áll a kettős kereszt, az ezeréves magyar államiság jelképe. Az emlékhely környezete egy ápolt park, játszótérrel.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


RÁKÓCZI UTCAI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Rákóczi utcai kereszt

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                          7.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Rákóczi Ferenc utca

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Kő oszlopon kovácsoltvas kereszt, rajta a korpusz fém öntvényből. Rajta semmiféle felirat nem található.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


KERTALJAI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kertaljai kereszt

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                          8.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

2.1. Biológiai

2.1.1.1. Nyílt területen álló magányos fa

 

Pontos helyszín

Kertaljai-dűlő

Helyrajzi szám

Dunaszentpál 010/23

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Kő oszlopon kovácsoltvas kereszt, korpusz nélkül. A talapzaton a vésett felirat: „DÍCSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS / … IMRE UTÓDAI 1914 ÉVBEN” A szöveg egy része olvashatatlan. Mezőgazdasági dűlőutak elágazásánál található a Kertalji-dűlőben. Mellette egy hatalmas magányos jegenyenyárfa (Populus nigra Italica) áll, kora nem ismert.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1914

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás,  felirat felújítása.

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 


PIHENŐHÁZ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Pihenőház

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                          9.

Típusa

1.1. Települési

1.1.1.6. Lakóház

 

Pontos helyszín

Duna utca

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszentpál

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszentpál

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Tájjellegű tornácos lakóház. A gádorban népi használati tárgyak vannak kifüggesztve. Az épület pihenőházként funkcionál.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DUNA UTCAI GÓLYAFÉSZEK


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Duna utcai gólyafészek

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                         10.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelő hely

 

Pontos helyszín

Duna utca

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszentpál

Kezelő                                                               

                                               E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                        A fehér gólya (Ciconia ciconia) fészek kettős beton villanyoszlopon, fészektartó kosáron található. Az állat fokozottan védett, eszmei értéke 100 000 Ft

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Nem szükséges

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FALUSZÉLI DUNAPART


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Faluszéli Dunapart

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                         11.

Típusa

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.1.7. Ártér, hullámtér

2.3. Esztétikai

2.3.2. Egyedi látványkép

 

Pontos helyszín

A Duna utca vége

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszentpál

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszentpál

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A Duna utca egyenesen nekiszalad a Mosoni-Dunának. A Duna ezen szakasza a sodorvonalig és a partja is belterület, nem vésett. Ettől felfelé is meg lefelé is védett.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 


KISCSUCSKAI-RÉT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kiscsucskai-rét

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                          1.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, a Mosoni-Duna és a nyúlgát között

Helyrajzi szám

Dunaszentpál 091/7

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Üde hullámtéri kaszálórét. Hajdan legelő volt, ami kiterjedt az egész Országúti-dűlőre. Állatállomány lecsökkenésével a legelő nagy részét feltörték.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gyep-gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


CINFARKI-LEGELŐ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Cinfarki-legelő (Gazdák közös legelője)

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                         13.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A falutól NY-ra, a Mosoni-Duna mellett

Helyrajzi szám

Dunaszentpál 06/17-18

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Ártéri legelő a Mosoni-Duna partján, nyárfás erdősávval szegélyezve. Szigetközben azon kevesek egyike, amelyen még legelnek marhák.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gyep-gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


DUNASZENTPÁLI BOLGÁNY-DŰLŐ


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Dunaszentpáli Bolgány-dűlő

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                         14.

Típusa

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4. Vízrajzi

2.2.1.4.1.7. Ártér, hullámtér

 

Pontos helyszín                      A falutól D-re, Bolgány-majornál

Helyrajzi szám

Község

hrsz

alátörés

művelés

terület

Dunaszentpál

124

1

erdő

0,2978

Dunaszentpál

124

3

erdő

0,9125

Dunaszentpál

124

5

szántó

1,0989

Dunaszentpál

124

6

szántó

0,4396

Dunaszentpál

124

8

szántó

1,0989

Dunaszentpál

124

9

szántó

4,1420

Dunaszentpál

124

10

szántó

0,1099

Dunaszentpál

124

11

szántó

0,5690

Dunaszentpál

124

12

szántó

0,7391

Dunaszentpál

132

1

erdő

1,4384

Dunaszentpál

132

2

erdő

2,6225

Dunaszentpál

132

3

gyep

0,9390

Dunaszentpál

132

4

szántó

3,2007

Dunaszentpál

132

5

kivett (út)

0,3237

Dunaszentpál

132

6

gyep

0,1831

Dunaszentpál

132

7

erdő

0,5952

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulajdonos                             Magántulajdon

Kezelő                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               18,7 ha hullámtéri erdő, szántó és gyep mozaik. Natúra 2000

 

Kor, keletkezés időpontja                           

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Sok gyepet feltörtek

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés           Természetszerű gazdálkodás, gyep- és erdőtelepítés                       

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

                                              

 

 


BOLGÁNYI HORGÁSZTÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Bolgányi horgásztó

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                         15.

Típusa

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól D-re, Bolgány-majornál

Helyrajzi szám

Dunaszentpál 070/3; 070/32, 34

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Szigetközi Horgász Egyesület

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani 1 hektáros kavicsbányató ma horgászvíz. A parti természetes növénytársulás tökéletesen regenerálódott. A tó NY-i oldalán fűz-nyár-ligeterdő található.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


SZABADSÁG UTCAI TÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Szabadság utcai tó

Település neve                                                 

                                               Dunaszentpál

Jelzet vagy sorszám

                                                                         16.

Típusa

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

Szabadság utca

Helyrajzi szám

Dunaszentpál belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszentpál

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszentpál

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani anyagnyerő hely mára feltöltődött és már csak időszakosan önti el a fakadóvíz. Növényzete főleg nádas és fűz-nyár-ligeterdő. Énekesmadár- és kétéltű-élőhely, természeti terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -