Vissza Tájértékek  / Szigetköz

 

DUNASZEG EGYEDI TÁJÉRTÉKEI
 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET FOTÓGALÉRIA TÉRKÉP


térk

Egyedi tájérték megnevezés

koordináták

adat

fotó

fotó2

 

 

-EOV-

 

 

 

 

1. kultúrtörténeti

 

 

 

 

1

HAVAS BOLDOGASSZONY TEMPLOM

537407  270602

adat

fotó

fotó2

2

TEMPLOM MÖGÖTTI KERESZT

537407  270602

adat

fotó

fotó2

3

KEGYELETI PARKI KERESZT

537407  270602

adat

fotó

fotó2

4

KEGYELETI PARK

537407  270602

adat

fotó

fotó2

5

HARANGLÁB

537352  270621

adat

fotó

fotó2

6

TEMETŐ

536990  270794

adat

fotó

fotó2

7

TEMETŐI KERESZT

536990  270794

adat

fotó

fotó2

8

HOMOKGÖDRI KISKÉP

536990  270794

adat

fotó

fotó2

9

MILLENIUMI KERESZT

537137  270709

adat

fotó

fotó2

10

VÖRÖSKÖRÖSZT

537814  269445

adat

fotó

fotó2

11

VASÚTI EMLÉK

536575  271026

adat

fotó

fotó2

12

PAPFÖLDI MAJOR

536360  271198

adat

fotó

fotó2

 

 

 

 

 

 

 

2. természeti

 

 

 

 

13

GYULAMAJORI PLATÁNFA

536083  271812

adat

fotó

fotó2

14

BOLGÁNYI ÚT

535219  270112

adat

fotó

fotó2

15

BOLGÁNYI HULLÁMTÉR

535340  270043

adat

fotó

fotó2

16

PAPFÖLDI-TÓ

536484  271073

adat

fotó

fotó2

17

LIGET

536971  270764

adat

fotó

fotó2

18

FENYŐSI BÁNYATÓ

538029  270397

adat

fotó

fotó2

19

FENYŐS-RÉT

537860  269561

adat

fotó

fotó2

20

DUNÁRA-DŰLŐ-RÉT

537730  269350

adat

fotó

fotó2

21

PATAHÁZI-HOLTÁG

538299  271777

adat

fotó

fotó2

22

BÜDÖSTÓI HOLTÁG

539917  272572

adat

fotó

fotó2

23

GYULAMAJORI-HOLTÁG

537440  273148

adat

fotó

fotó2

24

SZAVAI-HOLTÁG

539047  272704

adat

fotó

fotó2

25

HOSSZÚ-RÉT

538772  273880

adat

fotó

fotó2

26

GEMES-RÉT

539633  273369

adat

fotó

fotó2

27

RÓKÁS-RÉT

540533  273610

adat

fotó

fotó2

28

CIPCER-RÉT

537555  273089

adat

fotó

fotó2

29

GEMESI VADKÖRTEFA

538639  273344

adat

fotó

fotó2

30

NAGYOSZTÁLYI VADKÖRTEFA

539047  272704

adat

fotó

fotó2

 

 

Védett terület

 

 

 

 

 

Mosoni-Duna

 

 

fotó

 

 

Nádas-tó

 

 

fotó

 

 

Gemes-erdő

 

 

fotó

 

 

 

 

DUNASZEG TÖRTÉNETE

 

 

Fekvése

Magyarország északnyugati részén, a Mosoni-Duna egyik kanyarulatában, Győrtől 12 km-re helyezkedik el. Önálló község a Szigetköz keleti harmadában, a Mosoni-Duna bal partján, néhány kilométerre a Dunától. A szigetközi 1401. sz. út két oldalán fekszik.

 

Története és mai élete

A terület régebbi korokban is lakott volt. A hagyomány szerint a falu lakossága Huba vezér törzséből származik, első letelepedője egy Pata nevű személy volt, aki a mai Pataháza utca környékén épített kunyhót. A falu mai területén volt a középkorban elpusztult Csanád – emlékét a „Csinád” dűlő őrzi. Dunaszeg nevét 1418-ban említik először a Héderváry-család birtokaként; majd száz év alatt 12 oklevélben is előfordul: „Dunazegh”, Dwnazegh”, „Dunazeg”, „Dwnasegh” alakokban. 1521-ben a Bakics-családé; az ezt követő időkben viszont többször is gazdát cserél. 1612-ben a „dunazöghi” nemesek Győr vármegye közgyűlésén panaszt emelnek Forgách érsek tizedszedése ellen, 1637-ben pedig Héderváry Istvánnak tagadják meg nyíltan a tizedet! 1658-ban mindössze 3 egész, 16 fél 4 fertályhelyes jobbágytelket írnak össze Dunaszegen, melynek birtokosai ekkor a Héderváry, a Pázmány és a Tarnovszky családok. A 17. század végén a gr. Viczay-családra száll a falu; tőlük örökli és birtokolja a gr. Khuen-Héderváry család egészen 1945-ig.

 

Az első világháború 24 áldozatot követelt a közösségtől: közülük 17 a harctéren esett el, 7 pedig otthon halt bele sérüléseibe. A községben Önkéntes Tűzoltó, illetve Levente Egyesület, valamint Hangya Szövetkezet működik. Az iparosok száma másfél tucatnyi. 1938-as adatok szerint Dunaszegen, valamint a hozzá tartozó Gyulamajorban 1220 fő él.

 

A feljegyzések szerint 1791-ben már volt iskola a faluban. 1844-ben újat építettek, mely 1872-ben leégett; az ekkor épített egy teremhez 1896-ban épült meg a második. 1929-ben Búza Gáspár és Baranyay Lajos tanítók 2 teremben 6 osztály 138 tanulóját oktatták.

 

A második világháborúban 39 dunaszegi személy vesztette életét – köztük polgári áldozatok. 1954-ben az árvíz a falu jelentős részét elpusztította; az újjáépítés a településszerkezetet jelentősen módosította: a párhuzamos, egyenes vonalvezetésű utcák mentén kialakított, szabályos téglalap alakú telkek szervezett házhelyosztás eredményei.

 

A falu 1925-ig a győrzámolyi körjegyzőség része volt; akkor Dunaszegen körjegyzőség alakult, ahová Dunaszentpál is tartozott. 1950-ben a községben önálló tanács alakult. 1968-1990 között Dunaszeg, Dunaszentpál és Győrladamér egységes tanácsi közigazgatás alá került, 1990 óta mindhárom községben önálló polgármesteri hivatal működik. Dunaszeget 1946-ban villamosították. Önálló postahivatala 1946, művelődési otthona 1962 óta működik. Az első termelőszövetkezet 1952-ben alakult, melyet feloszlattak, majd 1959-ben újjászerveztek. 1969-től Dunaszentpállal, 1970-től Győrladamérral is egyesülve működött. Az önálló Szigetközi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 1993-ban kezdte meg működését. A lakosság túlnyomó része – főként Győrbe ingázva – az iparban dolgozik. Helyben a 60 főt foglalkoztató szövetkezet mellett szövöde, varroda, valamint műanyag- ill. fafeldolgozóüzem ad munkát. A település közüzemi vízhálózata, a szennyvízcsatorna-hálózata kiépült. Dunaszeg 1991-ben 400 vonalas telefonalközpontot kapott, amely a környező falvak ellátását is segíti. 1996 végén a faluban 330 előfizető rendelkezett távbeszélő fővonallal. A községben háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői, valamint állatorvosi és házigondozói ellátás biztosított. Az önkormányzat gondoskodik az idősek szervezett étkeztetéséről. Korszerű, új épületben található a gyógyszertár. A faluban 4 élelmiszerbolt, 3 vendéglátóhely – közülük egy melegkonyhás –, 1 TÜZÉP-telep és 2 gázcseretelep üzemel.

 

1990-től működik a Dunaszegi Községfejlesztő Egyesület. Az egyesület üzemelteti a helyi kábeltelevíziót, ezen belül működik a „Falutévé”, melynek szerkesztője Nagy Attila. Az önkormányzat újságja, a „Tallózó” negyedévente jelenik meg Babos Attila polgármester szerkesztésében. A község külterületén két mezőgazdasági major található: egy kisebb a Bolgányi út mentén, valamint Gyulamajor, a szigetközi út két oldalán. Ez utóbbi 18 házában 50 fő él. Gyulamajorban működik a termelőszövetkezet karbantartó és javítóműhelye, gabonaszárítója, illetve a műanyag- és a fafeldolgozó üzem.

 

A dunaszegi rk. egyházközség II. József koráig Győrzámoly, azután Dunaszentpál leányegyházaként működött; csak 1926-ban lett önálló plébánia. Dunaszeg régi templomát 1658-ban teljesen elpusztultként említik; ma álló „új” templomát 1720-ban a gróf Viczay-család építtette. A Havas Boldogasszony tiszteletére szentelt, 129 m2 alapterületű templom műemlék jellegű. A 18. századi barokk főoltár figyelmet érdemel. A templom külső falán találhatók a két világháború áldozatainak emléktáblái. A falu másik látnivalója az ún. homokgödri „kis kép”, mely a község négy védőszentjének – Flórián, Vendel, Borbála és a Havas Boldogasszony – emlékoszlopa.

 

Nevének eredete

 „Fekszik a Holt Dunához közel e nagy folyó víznek szeglet forma fordulásánál, mely miatt Dunaszegnek nevezik.”

 

(Forrás: Wikipedia)

 

 

 

1900 fős település a Szigetközben. Páratlan szépségű környezet, vízparti pihenő- és sátorozóhely várja az idelátogatókat.

 

Falusi turizmus keretében lehet szállást igénybe venni. A kerékpárral érkezők kiépített kerékpárúton közelíthetik meg a községet.

 

Látnivalók:

Falumúzeum, stabilmotor gyűjtemény, Millenniumi Emlékpark, kegyeleti emlékpark, Szent László-napi amatőr lovastalálkozó, műemlék jellegű parasztház, katolikus templom, "Kis kép" a falu védőszentjeivel.

(Forrás: iranymagyarorszag.hu)

 

 

 

A község hivatalos honlapja -->> http://www.dunaszeg.hu/

 

 

 


HAVAS BOLDOGASSZONY TEMPLOM


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Havas boldogasszony templom

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                          1.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.1. Templom

Pontos helyszín

Fő utca

Helyrajzi szám

Dunaszeg 97/1

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Dunaszeg régi templomát 1658-ban teljesen elpusztultként említik; ma álló „új” templomát 1720-ban a gróf Viczay-család építtette. A Havas Boldogasszony tiszteletére szentelt, 129 m2 alapterületű templom műemlék jellegű. A 18. századi barokk főoltár figyelmet érdemel. Orgonája 1 manuálos, 6 regiszteres, építette az Angster gyár 1913-ban. A templom külső falán találhatók a két világháború áldozatainak emléktáblái.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1720

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő. 2003-ban külső, 2005-ben belső felújítás történt.

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés, tájékoztató tábla

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 


TEMPLOM MÖGÖTTI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Templom mögötti kereszt

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                          2.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Iskola utca

Helyrajzi szám

Dunaszeg 97/1

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Vaskerítéssel körülvett kőkereszt korpusszal és Máriával. Talapzatán a vésett és festett felirat: „DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS ÉS A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA / ISTEN DICSŐSÉGÉRE EMELTETTÉK AZ AMERIKÁBAN LÉVŐ HÍVEK. 1914.” A készítője szignója: Réthy Győr.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1914

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


KEGYELETI PARKI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kegyeleti parki kereszt

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                          3.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Fő utca, Kegyeleti park

Helyrajzi szám

Dunaszeg 4

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Öreg vadgesztenyefák árnyékában, díszkövezéses környezetben áll a kőkereszt fekete korpusszal. Talapzatán a vésett felirat: „DICSÉRTESSÉK AZ ÚR JÉZUS KRISZTUS / EMELTETTÉK ISTEN DICSŐSÉGÉRE AZ AMERIKÁBAN LÉVŐ HÍVEK 1916 ÉVBEN.”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1916

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Meglehetősen kopott, a felirat nehezen olvasható.

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


KEGYELETI PARK


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kegyeleti Park

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                          4.

Típusa

1.1. Települési

1.1.8.2. Emlékliget

1.1. Települési egyedi tájérték

1.1.4.3. – Temetkezés – Régi temető 

 

Pontos helyszín

Fő utca

Helyrajzi szám

Dunaszeg 4

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszeg

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A kegyeleti park eredetileg 1962-ig szolgált temetkezési helyül. 2002. december 31-én hivatalosan bezárt. Helyén az Önkormányzat kialakította a kegyeleti Parkot 2003-ban. Díszburkolatú sétány vezet öreg vadgesztenyefák árnyékában a templomtól a régi síremlékekig, illetve az amerikai hívek által adományozott keresztig. Közben dísztéglákkal kirakott oszlopokon láthatjuk a kálvária stációit. A templom előtt áll még egy Boldogasszony szobor is, a park közepén pedig az Önkormányzat által 2003-ban állított emlékoszlop.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2003

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 


HARANGLÁB


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Harangláb

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                          5.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2.3. Harangláb

 

Pontos helyszín

Fő utca

Helyrajzi szám

Dunaszeg 4

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszeg

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A harangláb faszerkezetű, rajta fatáblával, melynek vésett felirata: „A HŐSÖK ELŐTTI TISZTELETBŐL ÁLLÍTOTTA DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2006. OKTÓBER 23.” A harang felirata a következő: „ AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 50.-ÉVFORDULÓJÁRA ÖNTETTE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, ÉS A TELEPÜLÉS LAKOSSÁGA. DUNASZEG 2006.”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2006

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


TEMETŐ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Temető

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                          6.

Típusa

1.1. Települési egyedi tájérték

1.1.4.3. – Temetkezés – Régi temető 

Pontos helyszín

Országút

Helyrajzi szám

Dunaszeg 646/2

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                                                                       

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A ravatalozóhoz idős vadgesztenyefasor vezet, melyet 2009-ben visszanyeséssel megújítottak. A fák között oszlopos tuják sorakoznak.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEMETŐI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Temetői kereszt

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                          7.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Országút

Helyrajzi szám

Dunaszeg 646/2

Tulajdonos

                                               Római Katolikus Egyház

Kezelő                                                                                                       

                                               Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A sírok közözz áll a kőkereszt aranyozott fém korpusszal, előtte ültetett és vágott virágok. Bevakolt talapzatán a festett felirat: „DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS”

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1957

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


HOMOKGÖDRI KISKÉP


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Homokgödri kiskép

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                          8.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.6. Védőszentek

Pontos helyszín

Liget utca

Helyrajzi szám

Dunaszeg 408/1

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszeg

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Szerte a Kisalföldön található képoszlopok egyik sajátosan szép változata a homokgödöri Kiskép. Alapelemei hasonlóak a többi négyzetes hasábot mintázó, cseréppel fedett képoszlopokéhoz, de a sarkaihoz illesztett oszlopok és a rájuk boruló tetõ révén már önálló építmény-nek tetszik, és a valóságosnál tekintélyesebbnek tűnik. Ez a megoldás tökéletes védelmet nyújtott a fülkében elhelyezett képeknek, amelyek Szent Vendelt, Szent Flóriánt, Szent Borbálát és Havas Boldogasszonyt ábrázolták. Klasszicizáló formájával, szép környezetével és önálló építészeti megjelenésével figyelemreméltó alkotás.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés; tájékoztató tábla

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 


MILLENNIUMI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Millenniumi kereszt

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                          9.

Típusa

1.1. Települési

1.1.8.2. Emlékliget

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín

Liget utca

Helyrajzi szám

Dunaszeg 408/1

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszeg

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Kör alakban kikövezett terület közepében agy füves halmon áll a kettős kereszt, az ezeréves magyar államiság jelképe. Az emlékhelyet félkör alakban nyírt fagyalsövény és oszlopos tuják szegélyezik.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2000

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                             Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


VÖRÖSKÖRÖSZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Vörösköröszt

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         10.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

1.4. Történelmi

1.4.5. Népmondai emlékhely

 

 

Pontos helyszín

A falutól DK-re, a 1401-es szigetközi főút mellett

Helyrajzi szám

Dunaszeg 011/7

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszeg

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Vaskerítéssel körülvett kőkereszt aranyozott korpusszal. Talapzatán a felirat: „DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS / EMELTETETT 1912.” Monda: „Nagyanyámtól hallottam azt a történetet, hogy az 1848-as szabadságharc alatt egy nagy csata volt Dunaszegen. Annak idején a falu szívében volt a fogadó, amit egy Vaskovics nevű vendéglős vezetett. A magyar huszárok éppen betértek, hogy leöblítsék az út porát, amikor egy beszédhibás ember lélekszakadva rohant Zsejke felől és azt kiáltozta: -"Hutyárok, itt gyünnek a osztyátyok!" A katonáknak nem kellett kétszer mondani, vágtáztak a csata színhelyére. Az ellenséges hadak összecsaptak. Sok német és sok magyar is életét vesztette. Erre bizonyítékként szolgál az a tény, hogy az 1950-es években is találtak mórvetés közben emberi csontokat. E csata emlékére a falubeliek emeltek egy keresztet. Ide mentek ki a II. világháború előtt a keresztjáró napokkor az emberek imádkozni a jó termésért. (Báthori Éva 14 éves, 1994)

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés           Karbantartás             

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

 


VASÚTI EMLÉK


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Vasúti emlék

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         11.

Típusa

1.2. Közlekedés

1.2.3. Vasút

Pontos helyszín

A falutól NY-ra, a 1401-es szigetközi főút mellett

Helyrajzi szám

Dunaszeg 0174/5-6

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszeg

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Az uradalmi időkben működött kisvasútnak állított emlék. Egy sínszakaszon áll az eredetivel megegyező típusú mozdony és vagon. A kiállítási helytől nem messze, a Gyulamajort Bolgány-pusztával összekötő úton közlekedett.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2009

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PAPFÖLDI MAJOR


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Papföldi major

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         12.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.1.1. Major

Pontos helyszín

A falutól NY-ra, a 1401-es szigetközi főút mellett

Helyrajzi szám

Dunaszeg 676

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magántulajdon

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Egy bekerített legelő gémeskúttal. Rajta védett magyar háziállatok, szürke marhák legelésznek.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2008

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GYULAMAJORI PLATÁNFA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Gyulamajori platánfa

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         13.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.1.1. Magányos fa

Pontos helyszín

                                               Gyulamajorban (a 1401-es út mellett)

Helyrajzi szám

Dunaszeg 0147/3

Tulajdonos

                                               Szigetközi Mezőgazdasági Szövetkezet

Kezelő                                                               

                                               Szigetközi Mezőgazdasági Szövetkezet

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Idős nyugati platánfa (Platanus occidentalis). Mellette egy eredeti uradalmi lakóépület, melyet többen kastélynak neveznek. Jelenleg – egy idős házaspárt kivéve – lakatlan. A fa és az épület együttesen alkotja a tájértéket.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               A platán egészséges, az épület felújításra szorul.

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás, tatarozás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


BOLGÁNYI ÚT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Bolgányi út

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         14.

Típusa

1.2. Közlekedési

1.2.1. Nevezetes út

1.2.5. Útmenti fasor

 

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra Bolgány-pusztánál kezdődik

Helyrajzi szám

Dunaszeg 0178/4

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszeg

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Az uradalmi időkben gazdasági kisvasút kötötte össze az Alsó-szigetközi majorságokat. Az egyik szakasz Patkányos- és Gyűrűs-pusztáról indult, majd Tölös-pusztán keresztül Győrladamér és Dunaszeg érintésével a Bolgányi-hídon keresztül vezetett Öttevényre, a nagy vasúthoz. Mára a vasút megszűnt, a síneket felszedték, sok helyen csak erdősáv jelzi a nyomvonalat. Bolgány-puszta és a Mosoni-Duna között a hullámtérben vezető (ma mát aszfaltozott) útszakasz idézi legjobban a hajdani vasúti út hangulatát. Kétoldalt idős fehérnyárfák (Poulus alba) szegélyezik, melyek szintén védendőek.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 


BOLGÁNYI HULLÁMTÉR


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Bolgányi hullámtér

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         15.

Típusa

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4. Vízrajzi

2.2.1.4.1.7. Ártér, hullámtér

 

Pontos helyszín

A falutól DNY-ra Bolgány-pusztánál kezdődik

Helyrajzi szám

Dunaszeg 0178; 0179

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Üde ártéri kaszálórét és nyáras erdők. Elszórva öreg füzek. Védett madarak élő és táplálkozó helye. Natura 2000, országos védelemre tervezett terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


PAPFÖLDI-TÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Papföldi-tó

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         16.

Típusa

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól NY-ra, a 1401-es szigetközi főút mellett

Helyrajzi szám

Dunaszeg 674

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magántulajdon

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Művelés alól kivett kavicsbánya-tó horgászvíz. A vízfelület madarak táplálkozó helye.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2000-es évek

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás, parti fásítás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


LIGET


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Liget

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         17.

Típusa

2.1.Biológiai

2.1.1.2. Facsoport

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A Liget utca és a Főút között

Helyrajzi szám

Dunaszeg 408/1

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszeg

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Idős fák alkotta nyárfaliget, közepén egy látványtó.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FENYŐSI BÁNYATÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Fenyősi bányató

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         18.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól K-re A Fenyős-réten

Helyrajzi szám

Dunaszeg 011/15

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Művelés alól kivett kavicsbánya-tó. Az 17 hektáros vízfelület horgászvíz. Natúra 2000 terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás, part menti fásítás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FENYŐS-RÉT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Fenyős-rét

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         19.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A faluval K-ről határos

Helyrajzi szám

Dunaszeg 011/3; 011/7-21

Tulajdonos

                                               Magántulajdon; Szigetközi Mezőgazdasági Szövetkezet

Kezelő                                                               

                                               Magán; Szigetközi Mezőgazdasági Szövetkezet

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A 85 ha-os terület felerészben gyep és szántó, kisebb részben erdő. Hajdan az egész gyep volt, a község legelője. Az állatállomány megszűntével, átalakult kaszálórétté, illetve feltörésre került. Natúra 2000 terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Veszélyeztetetett, a gyepfeltörések miatt.

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gazdálkodás és visszagyepesítés.

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


DUNÁRA-DŰLŐI RÉT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Dunára-dűlői rét

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         20.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A falutól D-re, a 1401-es főút és a Mosoni-Duna töltés között.

Helyrajzi szám

Dunaszeg 08/10; 09/2

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hat hektáros gyep üde kaszálórét.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gyepgazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 


PATAHÁZI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Pataházi-holtág (Pataházi-csatorna, Pataházi-lapos)

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         21.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re Pataház-dűlőben

Helyrajzi szám

Dunaszeg 019/8; 023; 031; 036/1

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszeg;  Magántulajdon(036/1)

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaszeg;  Magán (036/1)

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel tarkítva. A zsellér földek és a Nagyosztályi szántók fakadóvizeit gyűjti össze és vezeti a védett Nádas-tóba. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Szükséges intézkedés

Meder-karbantartás             

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 


BÜDÖSTÓI-HOLTAG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Büdöstói-holtág (Büdöstói-csatorna, Büdöstói-lapos)

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         22.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, a Büdöstó- és Hosszúosztály-dűlőben

Helyrajzi szám

Dunaszeg 059/19,20,21,22,25,26,27,28

Tulajdonos

                                               Magántulajdon Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő                                                               

                                               Magán Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Büdös-tóból mára ez a két lapos maradt. Ezek, és a Szavai-csatorna, teljesen lecsapolták vizét. Magas dunai vízállások idején ma is kiterjedt belvizek jelzik a helyét. Büdöstó-dűlőben ered, és a Szavai-csatornába torkollik. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Szükséges intézkedés

Meder-karbantartás             

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 


GYULAMAJORI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Gyulamajori-holtág (Gyulamajori-övcsatorna)

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         23.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól ÉNY-ra, a Cipcer- és Göndörös-dűlőben

Helyrajzi szám

Dunaszeg 0101/3; 0101/7; 0101/8; 0101/9; 0101/10; 0101/11;

 0101/14; 0101/15; 0101/50; 0101/51; 0111/21; 0111/22a; 0111/23; 0111/24; 0111/25; 0111/26; 0111/27; 0111/28; 0111/29; 0147/22; 0147/23; 0147/24

Tulajdonos

                                               Magántulajdon Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő                                                               

                                               Magán Római Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel tarkítva. A Vargató-, Göndörös- és Cipcer-dűlőkből gyűjti össze a fakadó vizeket. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Veszélyeztető tényezők: elszántás, permetezőszer és híg- és műtrágya bemosódás, talajvízszint csökkenés, meder-cserjésedés- és feltöltődés.

Szükséges intézkedés           Meder-karbantartás              

Adatfelvevő                           Horváth Gyula                      

Adatforrás                             Terepi felmérés                     

Adatfelvétel időpontja          2009

 

 

 


SZAVAI-HOLTÁG


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Szavai-holtág (Szavai-főcsatorna)

Település neve

                                               Győrzámoly

Jelzet vagy sorszám

                                                                         24.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra a Cipcer- és Laposégés-dűlőkben

Helyrajzi szám                                                                             

Dunaszeg 051; 052/2; 059/22

Tulajdonos

                                               Magyar Államkincstár; magántulajdon(059/22)

Kezelő

                                               ÉDUKÖVIZIG; magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág ma belvízlevezető csatornaként működik. Partjait nádas és magaskórós társulások kísérik bokorfüzesekkel tarkítva. Ásványráró felől érkezik és Győrladamér felé hagyja el a községhatárt. Magába fogadja a Gyulamajori- és Büdöstói- laposok vizeit. Természeti terület, ökológiai folyosó és vizes élőhely.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               Nem ismert

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Rendben van

Szükséges intézkedés

Meder-karbantartás, Partmenti fásítás

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 


HOSSZÚ-RÉT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Hosszú-rét

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         25.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Bagaméri-csatorna és a Nagy-Duna töltés között

Helyrajzi szám

Dunaszeg 082/2

Tulajdonos

                                               Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

Kezelő                                                               

                                               Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A 45 ha-os gyep részben sédbúzás mocsárrét, részben kiszáradó kékperjés láprét. Natúra 2000, és országos védelemre tervezett terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gyepgazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


GEMES-RÉT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Gemes-rét

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         26.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Bagaméri-csatorna és a Szavai-csatorna között

Helyrajzi szám

Dunaszeg 081/2-6, 8-9

Tulajdonos

                                               Magyar Állam

Kezelő                                                               

                                               Fertő-Hanság Nemzeti Park

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A 35 ha-os gyep részben sédbúzás mocsárrét, részben kiszáradó kékperjés láprét. Natúra 2000, és országos védelemre tervezett terület.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gyepgazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


RÓKÁS-RÉT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Rókás-rét

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         27.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Rókás-dűlőben, a Bagaméri-csatorna két ága között.

Helyrajzi szám

Dunaszeg 077/10-25

Tulajdonos

                                               Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

Kezelő                                                               

                                               Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A 70 ha-os gyep részben sédbúzás mocsárrét, részben bokorerdő. Natúra 2000, és országos védelemre tervezett terület.

                                                   

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               A kaszálás hiánya miatt terjed a bokorfüzes a gyep rovására

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gyepgazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


CIPCER-RÉT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Cipcer-rét

Település neve                                                 

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         28.

Típusa

2.1. Biológiai

 

2.1.3.1. Gyep

2.1.4. Fészkelőhely, táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Gyulamajori- és Szavai-csatornák között.

Helyrajzi szám

Dunaszeg 0101/48

Tulajdonos

                                               Szigetközi Mezőgazdasági Szövetkezet

Kezelő                                                               

                                               Szigetközi Mezőgazdasági Szövetkezet

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A 17 ha-os gyep üde kaszálórét. Védett madarak táplálkozó- és fészkelő helye.

                                                   

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő                             

Szükséges intézkedés

                                               Természetszerű gyepgazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


GEMESI VADKÖRTEFA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Gemesi vadkörtefa

Település neve

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         29.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.1.1. Nyílt területen álló magányos fa

Pontos helyszín

A falutól É-ra, a Gemes-réten

Helyrajzi szám

Dunaszeg 090/10

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   Közép-korú vadkörtefa (Pyrus pyraster), jó egészségi állapotban. Az arányos alakú magányos fa a kaszálórét ékessége.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Megfelelő

Szükséges intézkedés

                                   Nem szükséges

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 

 

 

 

 


NAGYOSZTÁLYI VADKÖRTEFA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

Nagyosztályi vadkörtefa

Település neve

                                               Dunaszeg

Jelzet vagy sorszám

                                                                         28.

Típusa

2.1. Biológiai

2.1.1.1. Nyílt területen álló magányos fa

Pontos helyszín

A falutól É-ra, Nagyosztály- és Laposégés-dűlő találkozásánál.

Helyrajzi szám

Dunaszeg 040

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaszeg

Kezelő

                                               Szigetközi Mezőgazdasági Szövetkezet

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                   A dűlőút szélén álló öreg vadkörtefa (Pyrus pyraster), jó egészségi állapotban. Terebélyes lombkoronája Nagy Magyarországot formázza.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                   Megfelelő                                          

Szükséges intézkedés

                                   A felnyesés kerülése

Adatfelvevő

                                               Horváth Gyula

Adatforrás

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja      

2009

 

 

 

 

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -