Vissza Tájértékek  / Szigetköz

 

DUNAREMETE EGYEDI TÁJÉRTÉKEI

 

 
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET FOTÓGALÉRIA TÉRKÉP


  

térk

Egyedi tájérték megnevezés

koordináták

adat

fotó

fotó2

 

 

-EOV-

 

 

 

 

1. kultúrtörténeti

 

 

 

 

1

NEPOMUKI SZENT JÁNOS TEMPLOM

529628  282547

adat

fotó

fotó2

2

MÁRIA SZOBOR

529628  282547

adat

fotó

fotó2

3

TEMETŐ

529620  282508

adat

fotó

fotó2

4

TEMETŐI KERESZT

529622  282490

adat

fotó

fotó2

5

MILLENNIUMI EMLÉKOSZLOP

529629  282558

adat

fotó

fotó2

6

MILLENNIUMI KERESZT

529782  282745

adat

fotó

fotó2

7

KRISZTUS SZOBOR

529782  282745

adat

fotó

fotó2

8

KÁPOLNA

529097  282831

adat

fotó

fotó2

9

PÜSKI ÚTI KERESZT

528733  282977

adat

fotó

fotó2

10

KIKÖTŐ

531542  283023

adat

fotó

fotó2

 

 

 

 

 

 

 

2. természeti

 

 

 

 

11

PLATÁNOS ALLÉ

530758  282822

adat

fotó

fotó2

12

HORGÁSZTÓ ÉS VADASPARK

529782  282745

adat

fotó

fotó2

13

SORJÁSI TÓ

530793  282599

adat

fotó

fotó2

14

DUNAREMETEI-HOLTÁG

530701  282445

adat

fotó

fotó2

15

DUNAREMETE-CSATORNA

529242  282779

adat

fotó

fotó2

16

SZIGETELT-CSATORNA

531521  282947

adat

fotó

fotó2

 

 

 

 

 

 

 

védett területek

 

 

 

 

 

Nagy-Duna hullámtér

 

 

 

 

 

Sorjási-rét

 

 

fotó

fotó2

 

 

 

 

DUNAREMETE TÖRTÉNETE

 

 

A monda szerint egy remete húzódott a Duna egyik szigetére, és lakhelye környékén alakult ki később a falu. Községünk első okleveles említése 1443-ból való, Remethe néven. A Remete helységnév a személynévként is előforduló magyar remete főnévből keletkezett, a Duna előtag pedig a folyóra utal, mivel a falu a Nagy-Duna fővonala mellett fekszik. Első lakosai halászok voltak, akik az idő elteltével kalyibáikkal egy kis közösséget alakítottak ki itt. Másodtelepülési hely, mivel az első helyét a Duna egyik 14. századi nagy árvize teljesen elmosta.

A község élete a Dunával való örökös küzdelemben telt, mivel mind a megélhetést, mind pedig a nyugtalanságot - gondoljunk az áradásokra - a folyónak köszönhették a falu lakói. Mikor a Duna elmosta az első települést az itt élő jobbágyok a Héderváry-családtól kaptak az új letelepedéshez földet, s ez egyben azt is jelentette, hogy a Héderváry Uradalom a falu lakóit is fennhatósága alá vonta. Az 1535-ös összeírás szerint Remetén 6 beépített porta van. Lakossága ekkor hozzávetőlegesen 144 fő volt. Miután Héderváry Ferencz nándorfehérvári hűtlensége miatt az egész területet elvették a Héderváryaktól az egész település a Szigetközzel együtt a Bakicsoké lett.

A községnek már 1600-ban temploma volt, s a falubeliek kivétel nélkül katolikusok voltak. A reformáció elterjedésével a Bakicsok kiterjesztették uradalmukra az evangélikus vallást, így a remeteieknek is át kellett térniük ehhez a hitszemlélethez. 1613 és 1660 között még lelkésze is volt a falunak és az evangélikus istentiszteleteket a katolikus templomban tartották. 1660 után a falu visszatért régi vallásához. 1712-ben a Duna ismét kiöntött és romba döntötte a templomot is. 1812-ben épült a jelenleg is álló templom, melynek falai az előző templom tégláit is tartalmazzák.

1698-ban a Maholányiak birtokához tartozott, majd az 1700-as évek elején Viczay Jób birtokába kerül. Aztán a már említett 1712-es, majd később az 1736-os árvízek teljesen lerombolták a kis községet.

Közigazgatási szempontból Pozsony megyéhez tartozott 1849-ig, majd a Helytartótanács az érintettek megkérdezése nélkül besorolta Moson megyébe, ahonnan 1861-ben ismét Pozsony megyéhez csatolták, majd a lakosok kérésére visszacsatolták végleg Moson megyéhez. Egyházmegyeileg az esztergomi főegyházmegyéhez tartozott.

Egy összeírás szerint, mely az 1800-as évek eleljéből való Remete község gróf Viczay Mihály birtoka, lakossága 302 fő, kivétel nélkül katolikus vallásúak. Az első iskola 1800-ban kezdte meg működését.

A polgári korban Remete lakosai tulajdonosai lettek földjeiknek, a század végén megtörtént a Duna első szabályozása, amely nagymértékben hozzájárult a lakosság nyugodt életkörülményeihez. A község és határa jelentősen megváltozott. A település házainak nagy része 1896 nyarán pusztító tűzvész áldozata lett.

A falu neve 1910 óta Dunaremete. A megye akkor egyetlen hajóállomását a falu határában, 1933-ban nyitották meg.

A két világháború 27 hősi halottat követelt. 1954 júliusában a nagy árvíz lerombolta a falu jelentős hányadát. A falu iskolája 1978-ban szűnt meg, a Püskire történt központosítással. A rendszerváltás után ismét önálló önkormányzattal rendelkezik a falu, lévén a tanács is Püskin működött.

Jelenleg 254 lélek lakja községünket.

A falu életében a legutolsó nagyobb változást a Duna 1992. október 24-én történt elterelése, valamint a fiatalokat tömörítő Dunaremetei Honismereti és Faluvédő Egyesület 1998. márciusi megalakulása jelentette.

1998 óta évente megrendezésre kerül a falunap. 2001. augusztusában az egykori hajóállomás helyén emlékpark lett kialakítva annak tiszteletére. 2005. nyarán megkezdte működését a falu határában húzódó csatornarendszer.

 

 

 

Dunaremete község hivatalos honlapja -->> http://www.dunaremete.hu/

 

 

 

 

 


NEPOMUKI SZENT JÁNOS TEMPLOM


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Nepomuki Szent János templom

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                          1.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.1. Templom

Pontos helyszín

Petőfi Sándor utca

Helyrajzi szám

Dunaremete belterület

Tulajdonos

                                               Romai Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Romai Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Dunaremete mai 125 m2 alapterületű, Nepomuki Szent János tiszteletére szentelt temploma 1775-ben épült. Építésekor a hagyomány szerint felhasználták az egykori protestáns templom tégláit is. A remetei r.k. egyházközség a püski plébánia leányegyházaként működött évszázadokon keresztül, az Esztergomi Főegyházmegye keretein belül.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1775

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 


MÁRIA SZOBOR


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Mária szobor

Település neve                                                        

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                          2.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.6. Védőszent szobor

 

Pontos helyszín

Petőfi Sándor utca

Helyrajzi szám

Dunaremete belterület

Tulajdonos

                                               Romai Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Romai Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A festett gipsz szobor a templom előtt található, a kerítésre épített házikóban, melynek mellső oldala üvegezett. A házikó timpanonján a domború felirat: „ÍME A TE ANYÁD”. Keletkezésére utaló felirat nincs.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


TEMETŐ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Temető

Település neve                                                        

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                          3.

Típusa

1.1. Települési egyedi tájérték

1.1.4.3. – Temetkezés – Régi temető 

 

Pontos helyszín

Petőfi Sándor utca

Helyrajzi szám

Dunaremete belterület

Tulajdonos

                                               Romai Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Romai Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A temető érdekessége, hogy közvetlenül a templom mellett található. A sírkertben található az első és második világháborúban elesett hősök emlékműve is. (Az elsőben 14, a másodikban 13)

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


TEMETŐI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Temetői kereszt

Település neve                                                        

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                          4.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

Petőfi Sándor utca

Helyrajzi szám

Dunaremete belterület

Tulajdonos

                                               Romai Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Romai Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A temető hátsó részén, a hősi emlékmű mellett áll egy beton-kereszt korpusszal. Felirata nincs, vagy lekopott.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Meglehetősen kopott, algás bevonattal.

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Felújítás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


MILLENNIUMI EMLÉKOSZLOP


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Millenniumi emlékoszlop

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                          5.

Típusa

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

1.4.3.1. Emlékoszlop

Pontos helyszín

Petőfi Sándor utca

Helyrajzi szám

Dunaremete belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaremete

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaremete

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A polgármesteri hivatal épületének füvesített előkertjében áll egy faoszlop, melyet az államalapítás ezredik évfordulóján állítottak. A fában egy szakállas emberfej domborműves faragása látható, alatta az egyetlen felirat: 2000.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2000

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MILLENNIUMI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Millenniumi kereszt

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                           6

Típusa

1.1. Települési

1.1.8.2. Emlékliget

1.4. Történelmi esemény

1.4.3. Emlékmű

 

Pontos helyszín

Szabadság utca

Helyrajzi szám

Dunaremete belterület

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaremete

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaremete

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A kettős kereszt egy gondozott ligetben található, örökzöldek és lombhullató fák között.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2001

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


KRISZTUS SZOBOR


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Krisztus szobor

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                          7.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.6. Védőszent szobor

 

Pontos helyszín

Arany János utca

Helyrajzi szám

Dunaremete belterület

Tulajdonos

                                               Romai Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Romai Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A festett gipsz-szobor a falu szélén, a platános út kezdetén található egy bevakolt betonoszlopra épített házikóban, melynek mellső oldala üvegezett. Talapzatán a felirat: „JÉZUS SZÍVE / BÍZOM BENNED”. Keletkezésére utaló felirat nincs.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


KÁPOLNA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Kápolna

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                          8.

Típusa

 

Pontos helyszín

A falutól NY-ra a Püskibe vezető országút mellett.

Helyrajzi szám

Dunaremete 019/1

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaremete

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaremete

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Az országút menti kápolna téglaépület léces faajtóval. A lécek résein keresztül betekintés nyerhető. Látható, hogy az oltáron két szobor áll (Jézus és Mária), egy feszület, valamint a falakon festmények. A timpanonba süllyesztve egy 1838-ból származó kőtábla látható. Körülötte magas kőris- és akácfák állnak.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


PÜSKI ÚTI KERESZT


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Püski úti kereszt

Település neve                                                        

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                          9.

Típusa

1.1. Települési

1.1.2. Vallás

1.1.2.5. Feszület

 

Pontos helyszín

A falutól NY-ra a Püskibe vezető országút mellett.

Helyrajzi szám

Dunaremete 021

Tulajdonos

                                               Romai Katolikus Egyház

Kezelő                                                               

                                               Romai Katolikus Egyház

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Beton talapzaton betonkereszt fémöntvény korpusszal. Ráhelyezett kőlapon vésett betűkkel a felirat a következő: „DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS”. Mögötte ringló szilvafa, mellette akácfa található.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


HAJÓÁLLOMÁS


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Hajóállomás (Kikötő)

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                         10.

Típusa

1.1. Települési

1.1.8.2. Emlékliget

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, a Nagy-Duna partján.

Helyrajzi szám

Dunaremete 09/2

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaremete

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaremete

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani kikötő helyén ma emlékliget található, emlékművel.

Dunai hajós emlékmű - A Duna ezen szakaszán szolgálatot teljesítő hajdani hajósoknak állít emléket. Látható az eredeti vésett kőlap, melynek felirata: „ISTEN NEVÉBEN SZIGETKÖZ NÉPÉNEK JAVÁRA MEGNYÍLT 1933 MÁJUS 4” Alatta a korabeli tisztségviselők nevei olvashatók. Itt található a híres dunaremetei vízmérce is, valamint tájékoztató tábla a térség természeti értékeiről esőbeálló és pihenő hely is.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               2005

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


PLATÁNOS ALLÉ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Platános allé (Kikötői úti platánfasor)

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                         11.

Típusa

1.2. Közlekedéssel kapcsolatos

2.1.5. Útmenti fasor

 

Pontos helyszín

A falutól ÉK-re, az Arany János utca folytatásaként.

Helyrajzi szám

Dunaremete 041

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaremete

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaremete

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A dunaremetei kikötőt a faluval összekötő kavicsos út két oldalán öreg platánfasor (Platanus orientalis) húzódik.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 


HORGÁSZTÓ ÉS VADASPARK


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Horgásztó és vadaspark

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                         12.

Típusa

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

Kossuth Lajos utca

Helyrajzi szám

Dunaremete 039/5-6

Tulajdonos

                                               Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani bányatavat ma horgásztóként hasznosítják. Vannak természetszerű partszakaszai, nádassal és ligeterdőkkel. Mellette vadaspark található, többek között dámszarvasokkal.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás, természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


SORJÁSI TÓ


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Sorjási tó

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                         13.

Típusa

2.2. Földrajztudományi

2.2.1.4.3.5. Mesterséges tó

 

Pontos helyszín

A falutól K-re a Sorjási-réten

Helyrajzi szám

Dunaremete 032/7-8

Tulajdonos

                                               Búzakalász MGTSZ, Püski; Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Búzakalász MGTSZ, Püski; Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani bányatavat ma horgásztóként hasznosítják. Partja mára természetessé vált. Mellette fűz-nyár-ligeterdő található, a természeti értékeket bemutató tanösvény-ponttal. Natúra 2000, védelemre tervezett.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás, természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

 

 

 


DUNAREMETEI-HOLTÁG


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Dunaremetei-holtág (Dunaremetei-csatorna)

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                         14.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falutól K-re, a Platános úttól a lipóti Holt-Dunáig húzódik.

Helyrajzi szám

Dunaremete 028/3; 029/2; 031/2; 042/4-13

Tulajdonos

                                               Búzakalász MGTSZ, Püski; Magántulajdon

Kezelő                                                               

                                               Búzakalász MGTSZ, Püski; Magán

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág mára teljesen feltöltődött és csak nagyobb Duna vízálláskor jelenik meg benne a fakadóvíz. Két ága van, melyek között természetszerű fűz-nyár-ligeterdők, rétek, mocsarak találhatók.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás Természetszerű gazdálkodás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 


DUNAREMETE-CSATORNA


 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Dunaremete-csatorna

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                         15.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.2. Bokros

2.1.3.2. Gyepsáv

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

2.2. Földtudományi

2.2.1.4.3.6. Mocsár

2.2.1.6. Holtág

 

Pontos helyszín

A falu D-i részén húzódik

Helyrajzi szám

Dunaremete belterület és 027/2

Tulajdonos

                                               Önkormányzat Dunaremete

Kezelő                                                               

                                               Önkormányzat Dunaremete

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               A hajdani Duna-ág feltöltődött és becserjésedett. Élőhely-rehabilitációs beruházás keretében az önkormányzat 2005-2005-ben felújíttatta.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                              

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 


SZIGETELT-CSATORNA


 

 

Az egyedi tájérték megnevezése

                                               Szigetelt-csatorna

Település neve                                                 

                                               Dunaremete

Jelzet vagy sorszám

                                                                         16.

Típusa

1.3. Termeléssel kapcsolatos

1.3.4.1. Csatorna

2.1. Biológiai

2.1.4. Fészkelő- és táplálkozóhely, migrációs útvonal

 

Pontos helyszín

A falutól É-NY-ra, a kikötőnél.

Helyrajzi szám

Dunaremete

Tulajdonos

                                               Magyar Állam

Kezelő                                                               

                                               Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

 

Az egyedi tájérték főbb jellemzői

                                               Mesterséges létrehozott bővizű vízpótló csatorna, amely mára szervesen illeszkedik a Duna többi mellékágához. Partjain kialakult a természetszerű szegély. Telepített fehérnyár-erdő kíséri.

 

Kor, keletkezés időpontja

                                               1995

Állapot minősítése, veszélyeztetettsége

                                               Megfelelő

Önkormányzati állásfoglalás

                                             

Szükséges intézkedés

                                               Karbantartás

Adatfelvevő              

Horváth Gyula                      

Adatforrás                            

                                               Terepi felmérés

Adatfelvétel időpontja         

                                               2009

 

 

 

 

 

- LAP TETEJÉRE -