Vissza

KITÜNTETÉSEK A FÖLD NAPJÁN

- 2004 -

 

2004 április 22-én kiosztották az idei Pro Natura díjakat. Az ünnepséget a Magyar Tudományos Akadémián rendezték. A bevezetőt Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke tartotta. Ezután Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter köszöntötte a résztvevőket, és a Föld Napja alkalmából

 

Pro Natura Díjat

adományozott:

                                                                                                    

A Hortobágyi Nemzeti park komplex élőhely- és tájrehabilitációjának megvalósításában, a terület világörökség címének megszerzése érdekében végzett munkája elismeréseként Dr. Aradi Csaba -nak, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának.

Egyetemi oktatói és kutatói tevékenysége, különösen Magyarország természetes növényzeti örökségének megtartása, illetve a vizes élőhelyek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként Bozsóné Dr. Margóczi Katalin -nak, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar egyetemi docensének.

A természetvédelmi tudományos ismeretterjesztés és a környezeti nevelés területén nyújtott két évtizedes kiemelkedő munkájáért Dosztányi Imrének, a Természetbúvár Magazin főszerkesztőjének.

A hazai és külföldi diákok, neves szakemberek, oktatók által három évtizede a természetvédelmi, tájökológiai kutatások területén, különösen a Hortobágy természeti értékeinek feltárása, az Alföldről kialakult hitelesebb kép gazdagítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábornak, a díjat a tábor képviseletében átveszi dr. Tóth Albert a Mezőtúri Tessedik Sámuel Főiskola tanára, a tábor vezetője.Elévülhetetlen érdemei vannak a tábor működtetésében Dr. Tóth Alberten kívül: Hegedűs Sándornénak, a Tessedik Sámuel Főiskola munkatársának, Papp Gyula nyugalmazott középiskolai tanárnak, Dr. Szeleczky Zoltán tanárnak, gyógyszerkutatónak, valamint Babai Dániel egyetemi hallgatónak.

A természetvédelem, különösen a madárvédelem érdekében hosszú időn át végzett munkája, a hazai természetfotózás világhírűvé tétele érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Dr. Kalotás Zsolt -nak, az Országos Környezet- és Vízügyi Felügyelőség főosztályvezető-helyettesének.

 

2004 április 22-én Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Föld Napja alkalmából

 

Pro Natura Emlékplakettet

adományoz

                                          

Az általános iskolások természetvédelemre oktatásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért Agárdy Sándornak, a Tornyospálcai Általános Iskola iskolaigazgatójának.

 

A Káli-medence természeti- és táji értékeinek tartós megőrzése és gazdagítása érdekében végzett tevékenységéért Barcza Gábornak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének, őrkerület-vezetőnek.

 

Az erdőgazdálkodás természetvédelmi szabályozása, a természetvédelmi tudatformálás elősegítése érdekében végzett két és fél évtizedes munkájáért Becsei Ferencnek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálati osztályvezetőjének.

 

A veszélyeztetett denevérkolóniák mentési munkálataiban, a sérült de még menthető állatok gyógyításában végzett munkája elismeréseként a Budapesti Denevérvédelmi Csoportnak, a Csoport képviseletében a díjat átveszi Molnár Zoltán.

 

A hazai halfauna megismertetése, ezirányú tudományos munkája, egy életen át végzett színvonalas biológiai oktatói tevékenysége elismeréseként Dr. Harka Ákos haltani kutatónak, a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott tanárának.

 

A sérült madarak ápolása, a ritka fajok megőrzése, különösen a siketfajdok számának növelése, továbbá a Chernel-kert gondozása, az ott fellelhető védett növények megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként Horváth Ildikónak, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területi felügyelőjének.

 

A főiskolai oktatásban a környezet- és természetvédelmi szemléletformálás, a környezeti nevelők képzése terén végzett munkájáért, a Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület működtetése érdekében kifejtett tevékenységéért Dr. Ilosvay Györgynek, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főiskolai adjunktusának.

 

A környezeti szemléletformálás terültén hosszú időn át végzett tevékenységéért, valamint a kétéltűek megőrzése, különösen a foltos szalamandra és a mocsári teknős állományok megtartása érdekében végzett munkájáért Dr. Puky Miklósnak, Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete tudományos munkatársának.

 

A Duna-Tisza közi és a dél-tiszántúli új védett területek kialakítása, a Nemzeti Parkhoz tartozó terület botanikai értékeinek megismertetése érdekében végzett munkájáért Dr. Tölgyesi Istvánnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológusának.

 

A természetvédelem érdekében a közigazgatás területén végzett munkája, a társhatóságok és a természetvédelmi szervezetek munkájának összehangolása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként Vajda Zoltánnak, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének.

 

Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Föld Napja alkalmából

Miniszteri Elismerő Oklevelet

adományozott:

 

Az őshonos állatállománnyal való területkezelés és bemutatás érdekében végzett munkája, a Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program helyi feladatainak ellátása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Ács Lászlónénak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság agrár szakfelügyelőjének.

 

Az igazgatóság pénzügyi, számviteli és munkaügyi rendszerének színvonalas működtetése érdekében végzett munkájáért Barta Jánosnénak, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság pénzügyi- és gazdasági osztályvezetőjének.

 

Az ökoturizmus, a viziökoturizmus hazai megteremtése, az ifjúság környezettudatos nevelése érdekében végzett munkája elismeréseként Borián Györgynek, Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság projektmenedzserének.

 

Az általános iskolások környezeti nevelése, továbbá az őrségi erdők történeti ökológiájának elemzése érdekében végzett munkájáért Gyöngyössy Péternek, a Kerekerdő Alapítvány elnökének, irodavezetőnek.

 

A megye természetvédelmi munkájának megszervezése, a környezeti nevelés érdekében végzett tevékenységéért, továbbá természetfotósi munkájáért Hídvégi Péternek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat természetvédelmi előadójának.

 

Természetvédelmi munkájáért, különösen a szigetközi és pannonhalmi-dombság környéki rovarfajok felvételezése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Horváth Gyula János -nak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetőjének.

 

A természetvédelmi és tájvédelmi érdekek érvényesítése érdekében végzett szakmai és társadalmi munkája elismeréseként Megyer Csabának, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi osztályvezetőjének.

 

A tájvédelmi szakhatósági ügyek színvonalas előkészítése, a szervezethez tartozó természeti érdekek hasznosítása érdekében végzett tevékenységéért Staudinger Istvánnak, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület- vezetőjének.

 

Entomológiai kutatásai, a tájrehabilitációs programok előkészítése és megvalósítása, a környezeti nevelés szervezése érdekében végzett munkája elismeréseként Dr. Tallósi Bélának, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetőjének.

 

A természtvédelmi infrastruktúrák kiépítésében végzett munkája, különösen a Körösvölgyi és a Réhelyi Látogatóközpont megvalósítása során kifejtett tevékenysége elismeréseként Weisz Zoltánnak, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének.

 

 

A kitüntetéseket döntésre előkészítő

Pro Natura Díj bizottság

bizottság elnöke: Haraszthy László természetvédelmi helyettes államtitkár bizottság tagjai: Dr. Gallé László tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem; Dr. Kárpáti László igazgató, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság; Sárvári Márta újságíró, Szentendrei Géza környezeti nevelési szakértő, Dr. Tóth Albert főiskolai tanár, Tessedik Sámuel Főiskola Mezőtúr Dr. Vida Gábor akadémikus, az ELTE egyetemi tanára, és a bizottság titkára Dr. Palatin Gábor osztályvezető, a Természetvédelmi Hivatal munkatársa

 

Forás, további fotók: Sarkadi Péter - greenfo

http://www.greenfo.hu/sajtoszoba/sajtofotok_item.php?id=18

 

 


 

Kitüntetések adományozása

 a 2004. évi Föld Napja alkalmából

5 Pro Natura Díj,  10 Pro Natura Emlékplakett,  10 Miniszteri Elismerő Oklevél

Pro Natura Díj                                  5 fő

 

 

Név

Munkaköre

Szervezet neve

1.

Dr. Aradi Csaba

igazgató

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

2.

Bozsóné  Dr. Margóczi Katalin

egyetemi docens

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar

3.

Dosztányi Imre

főszerkesztő

Természetbúvár Magazin

4.

Hortobágyi Természetvédelmi  Kutatótábor

 

 

5.

Dr.Kalotás Zsolt

osztályvezető

Országos Környezet- és Vízügyi Felügyelőség

 

Pro Natura Emlékplakett                 10  fő

 

 

Név

Munkaköre

Szervezet neve

101

Agárdy Sándor

iskolaigazgató

Tornyospálcai Általános Iskola

102

Barcza Gábor

természetvédelmi őr, őrkerület-vezető

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

102

Becsei Ferenc

őrszolgálati osztályvezető

Bükki Nemzeti P ark Igazgatóság

104

Budapesti Denevérvédelmi Csoport

 

 

105

Dr. Harka Ákos

nyugalmazott pedagógus

 

106

Horváth Ildikó

természetvédelmi területi felügyelő

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

107

Dr. Ilosvay György

főiskolai tanár, adjunktus

Szegedi Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar, Környezettudományi Csoport

108

Dr. Puky Miklós

tudományos munkatárs

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet

109

Dr. Tölgyesi István

biológus

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

110

Vajda Zoltán

osztályvezető

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

 

Miniszteri Elismerő Oklevél                   10 fő

 

 

Név

Munkaköre

Szervezet neve

201

Ács Lászlóné

agrár szakfelügyelő

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság

202

Barta Jánosné

pénzügyi- és gazdasági osztályvezető

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

203

Borián György

projektmenedzser

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság

204

Gyöngyössy Péter

irodavezető

Kerekerdő Alapítvány

205

Hídvégi Péter

természetvédelmi előadó

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

206

Horváth Gyula János

tájegységvezető

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

207

Megyer Csaba

természetvédelmi osztályvezető

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

208

Staudinger István

őrkerület-vezető

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

209

Dr. Tallósi Béla

őrkerület vezető

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

210

Weisz Zoltán

osztályvezető

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

 

 

 

- Lap tetejére -


InterStat.hu