<<--Vissza  Cikkek-2013 /  <<-- Cikkek Bácsa /   <<--Címoldal Szigetköz  


 

Kisbácsa öröm-bánat térképen

Lakókörnyezetük, Kisbácsa épített és természeti környezetének állapotát öröm-bánat térképen rögzítették a helyi iskola tanulói. Amit jónak, szépnek, értékesnek tartottak, azt örömként, a rosszat, rondát, fejlesztésre szorulót bánatként jelölték térképükön.

GYŐR

TÓTH GYULA - 2013.06.27.

Egy nagyméretű öröm-bánat térkép, egy 20 oldalas színes kiadvány, mely részletesen bemutatja a térkép eredményeit, felhívja a figyelmet Kisbácsa és környéke legfontosabb értékeire és problémaforrásaira, egy vándorkiállítás a fotópályázat munkáiból. Mindez a vidékfejlesztési tárca „Zöld forrás" pályázatának eredménye, amit a Zölderő Környezetvédő és Szépítő Egyesület nyert el 2012-ben. A célja, hogy jobban megismertesse a lakosságot a városrész épített és természeti környezetének értékeivel, azok védelmezési lehetőségeivel'. Folytatás az 5. oldalon.

GYŐR

FOLYTATÁS AZ 1. OLDALRÓL.

A.Zölderő elnökségi tagja, Lampert Bálint, a Nyugat-magyarországi Egyetem tanársegéde elmondta, Kisbácsát 60 éve csatolták Győrhöz, s bár a település megőrizte falusias jellegű arculatát, mégis sokat fejlődött, lakossága növekedett.

- Sajnálatos, de a lakosság kevésbé ismeri a városrész természeti és kulturális értékeit, valamint környezeti veszélyforrásait. Az értékek és problémák tudatosításának az egyik módja az öröm-bánat térkép, melynek keretében terepi séta és kérdőíves kutatás során felmérjük, hogy a helyiek mit tartanak jónak, szépnek, értékesnek, tehát örömnek és mit tartanak rossznak, rondának, fejlesztésre szorulónak, azaz bánatnak -magyarázta Lampert Bálint. A gyerekek bevonásával fontos cél teljesült, hogy már fiatal koruktól tudatosuljanak ezek az értékek, s nyitott szemmel járjanak a településen, ne legyen számukra megszokott, és ezáltal már fel sem tűnő a szemetes, lepusztult vagy gondozatlan környezet.

- A program megvalósításába bevontam a főiskolás hallgatóim egy csoportját, akik így gyakorlati tapasztalatokat szereztek terepi foglalkozások vezetésében, valamint megtanulhatták az öröm-bánat térkép készítésének gyakorlatát is - tudtuk meg Lampert Bálinttól.

A pályázat keretében rendhagyó tanórát is tartottak a helyi általános iskola diákjainak, valamint fotópályázatot hirdettek a városrészi lakosság, gyerekek számára. Ez utóbbi Győr-Kisbácsa, Bácsa városrész örömre és bánatra okot adó részeiről szólt, ahol a lakosok bemutathatják, mi az, ami tetszik és mi az, ami nem lakókörnyezetükben.

 

 

 

Forrás: KISALFÖLD napilap

 - LAP TETEJÉRE -


ingyenes webstatisztika