Vonzóvá válni             

 

 

           

            B. E.

2002-07-02

 

           

            Máriakálnok vonzóbbá válhat az idegenforgalom számára a néhány éve húzódó, ám a tervek szerint õsszel induló Kálnoki-Duna-szakasz rehabilitációja után.

 

 

 

           

           

Vonzó lehet a vízitúrázóknak   

Máriakálnok idei költségvetését hiánnyal fogadta el a képviselõ-testület, így az önkormányzat legfontosabb feladataként e hiány kigazdálkodását tûzte maga elé. A helyi büdzsé „ fogyatékossága " rányomta bélyegét a további célkitûzésekre is, némi fejlesztésre azért ennek ellenére is futotta. Tavasszal elvégezték az önkormányzati utak kátyúzását és hamarosan megkezdõdik az iskola étkezõjének és konyhájának felújítása, aminek költsége az ötmillió forintot közelíti. Várhatóan megszépül még két tanterem, új színt kap kívülrõl a kultúrház és a fiatalok összefogásával átalakul a volt szociális foglalkoztató ifjúsági klubbá. Év közben az önkormányzat 3, az iskola 2 új számítógéppel gazdagodott, ezen túl egy pályázati lehetõséget és az önkormányzat segítségét kihasználva 9 pedagógus kapott otthoni használatra internetkapcsolattal bíró számítógépet.

 

 

Võfélytalálkozó és díjlovaglás

 

Széles Sándor polgármester a közösségi rendezvényeket sorolva örömmel említette, amikor a régi hagyományokat felelevenítve májusfát állítottak, majd kitáncolták a lelkes ifjak. Az idõsebb korosztály aktivitása hívta életre a Kálnoki Öregfiúk Egyesületét. A volt labdarúgók kondíciójuk és a jó hangulat megõrzése érdekében egymást követõen szervezik a térségi kupákat. A hagyományos nemzetiségi találkozót idén Németországban tartották, Máriakálnokot egy kis delegáció képviselte. Két nagyszabású összejövetel szervezése tartja még lázban a kálnokiakat, az augusztusi országos võfélytalálkozó és a szeptemberben esedékes nemzetközi díjlovagló bajnokság.

 

 

Végre rehabilitáció

 

Szeptember közepétõl indul a Kálnoki-Duna rehabilitációs programja, melynek elsõ ütemére 34,8 millió forint áll rendelkezésre. Ez az összeg mederkotrásra és a mûtárgyak tervezésére elegendõ. A projekt a Mosoni-Duna menti települések komplex térségi koncepcióján belül valósul meg. A több mint 14 kilométer hosszú, 6-8 méter széles Kálnoki-Duna-szakasz rehabilitációjának célja a több évtizede elhanyagolt meder vízpótlásának megteremtése a környezet-, a természetvédelem és a lakosság igényeinek összehangolása mellett. A cél mederkotrással kialakítható fenékszintsüllyesztéssel, helyenként a partszakasz megerõsítésével érhetõ el. A folyamatos vízpótlás kedvezõbb életteret biztosíthat a meglévõ, a vízhez jobban kötõdõ állat- és növényfajoknak. A további ütemezés az anyagi források érkezésének függvénye.

A vízpótlás után megteremtõdik

 

az idegenforgalom fejlesztésének lehetõ-

 

sége, a Kálnoki-Duna-szakasz csónakkal, kajakkal-kenuval átjárhatóbb lesz.