„ Végső egyeztetés” a Mosoni-Dunáért

 

Cséfalvay Attila

2006-10-16

 

Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a szigetközi térségfejlesztési társulási elnököket „végső egyeztetésre” invitálja a Szigetköz és a Mosoni-Duna területfejlesztési koncepciójáról. Az elkészült tanulmány felmérte a helyi igényeket, és meghatározza a fejlesztési irányokat.

 

         A területfejlesztési koncepció elfogadása lehetővé teszi a térség nagyobb léptékű fejlesztését is,

 

európai uniós támogatási források elnyerésével” – írta meghívólevelében az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a szigetközi térségfejlesztési társulási elnököknek.

A térség rehabilitációs koncepciójának kidolgozási kötelezettségét előíró 69/1992. (XI. 6.) országgyűlési határozat alapján 1993-ban készült dokumentum aktualizálását az azóta eltelt idő mindenképpen szükségessé tette. Ennek eredményeként készült el „A szigetközi térség és a Mosoni-Duna területfejlesztési koncepciójának aktualizálása” című munka egyeztetési anyaga, amely a tervezés három évvel ezelőtti megkezdése óta két körben zajlott véleményezési eljárás javaslatait, az aktuális jogszabályi és szakmai-politikai tényezőket is figyelembe veszi. A kormány által elfogadandó koncepció anyagának véglegesítésére végső, szűk körű szakmai egyeztetést szerveznek október 26-án az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumban. A minisztérium arra kérte a szigetközi meghívottakat, hogy a koncepcióról írásos véleményüket küldjék el.

A koncepció felelős tervezője és szakértője Fehér János, a Vituki elnök-vezérigazgatója, Láng István vízépítő mérnök, dr. Rácz Tamás tájépítészmérnök, valamint Szörényiné Kukorelli Irén, a Magyar Tudományos Akadémia geográfus tudományos főmunkatársa. A tanulmány szerint a Szigetközi Önkormányzatok Szövetségének területe – a kilépett önkormányzatok miatt – nem képviseli a teljes térséget, a különböző társulások pedig még ennél is kisebb területekre szorítkoznak. A különböző típusú igények felmérésére a Vituki Consult Rt. végzett kérdőíves felmérést. Ennek eredménye szerint az önkormányzatok igényei között meghatározó a Duna elterelése miatti károk kompenzálására való alap létesítése (minimálisan 1 milliárd forint), a közös halászati jog megszerzése. Ezen túl még kerékpárutak építése, a közúthálózat kiegészítése, a révek megtartása, újak kialakítása, lakásépítési területi támogatási rendszer kialakítása, a távközlés fejlesztése, az oktatási infrastruktúra fejlesztése (óvodák, iskolák), a halászat-horgászat feltételeinek javítása, a hulladékgazdálkodás fejlesztése szerepel. Az elektromos halászat betiltása általánosan megfogalmazódott igény. Emellett kiemelt feladat még a vízpótlás végleges megoldása, a hajózhatóság feltételeinek megteremtése a hul lámtéren és a mentett oldalon, az árvízvédelem, belvízvédelem, csatornázás színvonalának javítása. A vízi turizmus fejlesztése általános igény, miként a Duna, a Mosoni-Duna, valamint a holtágak és mellékágak rehabilitációja, a halak intenzív visszatelepítésének beindítása, a Mosoni-Duna medrének rendezése, kotrása.