Új híd a Dunán?                      

 

 

           

            Cs. A.

2004-01-02

 

           

            Uniós projekten szeretne pénzt szerezni a szlovákiai Doborgaz, hogy községük és Dunakiliti között hidat állítsanak fel. Az illetékes minisztérium is támogatja a határállomás felállítását, összekötvén így Szigetközt és Csallóközt.

 

 

           

 

            Szlovák–magyar határátkelõ megyénkben mindössze kettõ van: Rajkán és Vámosszabadin, egymástól több mint ötven kilométerre. A Szigetköz szívében élõknek ezért viszonylag sokat kell utazniuk akkor, ha északi szomszédunk felé veszik az irányt. Korábban már születtek elképzelések arról, hogy a közeljövõben Lipót és Bõs között kompjárat induljon, ám ennek megvalósítása csak néhány éven belül valósulhat meg. Most a szlovákiai Doborgaz polgármestere szeretne egy Dunakilitivel közös uniós projekt segítségével hidat építeni.

 

 

Öt százalék önrész

 

– Egy tükörprojekt keretében szeretnénk uniós forrásokat megcélozni – kezdte Boráros József polgármester. – Öt százalékos önrészt kell vállalnunk a megvalósításból, amelynek összköltsége valószínûleg több millió koronába kerül majd. Szeretnénk, ha velünk együtt Dunakiliti is pályázna erre a lehetõségre és közösen kereshetnénk a megoldást. Az illetékes szlovák minisztérium is támogat bennünket, jó elképzelésnek találják Szigetköz és Csallóköz ily módon való összekötését, s egy új határállomás megnyitását. Terveink szerint áprilisra készülhetne el ez a pályázat – mondta Boráros József.

 

 

„ Praktikusabb lenne"

 

A duzzasztómû folytatásaként már korábban is szó volt egy átkelõ biztosításáról településünkön – tudtuk meg Szokoli Sándortól, Dunakiliti polgármesterétõl. – Egyelõre annyit mondhatok: meg kell vizsgálni a projekt kínálta lehetõségeket. Annyi biztos, hogy praktikusabb lenne itt egy átkelõ, mint a Szigetköz másik részén kompjárat, hisz az infrastruktúra itt fejlettebb, amire aztán majd rá lehet csatlakozni. Vélhetõen az ittenieknek Pozsony felé is lerövidítené az útjukat, hisz a közeli Vajkáról már kompjárat indul tovább a szlovák fõváros felé – mondta a polgármester.