Tûz az égetõmû mellett                        

 

 

           

            2003-01-29

 

           

            Gyõrött a veszélyes hulladékok égetésére létrehozott bácsai üzemet évek óta gyanakvással figyeli a környék lakossága. A hulladékégetõ szomszédságában, az úgynevezett „gumitavaknál” létesített másik üzemben, a Biokomplex Kft. telephelyén a napokban tûz ütött ki.

 

 

 

           

           

Gépházként üzemelt: A részben leégett épületbõl magasodó kémények sem hatnak nyugtatólag a helybéliekre.           

A helyiek figyelmét nem kerülte el a baleset, különösen, hogy a két cég tulajdonosi köre hasonló.

Lapunk a gyõr-bácsai Zöld Erõ környezetvédelmi egyesület tagjaitól értesült az esetrõl. Pénteken délután a Biokomplex telephelyén tûz ütött ki, a gumitavak mellett álló üzemépület jelentõsen károsodott, tetõszerkezetének egy része leégett. A településrészen lábra kapott szóbeszéd szerint a tûzesetre az elõzõ nap az üzembe szállított és már a bácsai közútra is kicsorgott veszélyes hulladék sürgetõ ártalmatlanítása közben került sor. – A fokozottan tûzveszélyes anyaghoz nagy sietséggel adott reagens hatására a vegyülék lángra lobbant – vélték tudni a jól értesültek.

 

Az aggódó bácsaiakat a veszélyeshulladék-égetõmû által esetleg kibocsátott egészségre ártalmas gázokon túl azért foglalkoztatja a gumitavak mellett létesített másik korlátolt felelõsségû társaság tevékenysége – elhasználódott ásványiolaj-származékok, „fáradt olaj" semlegesítése –, mert értesüléseik szerint a háttérbõl ugyanaz a budapesti tulajdonos, Kálmán János irányítja mindkettõ tevékenységét. Értesülésüket Vargáné Matláry Eleonóra kis kiigazítással megerõsítette.

 

– Kálmán János a tulajdonosa annak a kft.-nek, amelynek tulajdonát képezi a Gyõri Hulladékégetõ Kft. – mondta. Állítása szerint a csütörtökön kismértékû közúti szennyezést okozó szállítmány nem a Biokomplex Kft.-hez, hanem hozzájuk, az égetõmûbe érkezett. Egyszerû pakuráról van szó, amelybõl hosszabb idejû tárolás során üledék válik ki. Ezt az üledékes pakurát szállították csütörtökön az égetõmûbe ártalmatlanításra, egy sérült hordóból ez csöpögött a bácsai közútra.

 

 

           

Krémerné: Mi lett volna ha robban?    

Keller Ernõné, a gumitavak melletti üzem, a Biokomplex Kft. ügyvezetõje nem szívesen nyilatkozott a tûzesetrõl. Végül elmondta: az üzemviteli épületben, karbantartási munkák során egy köszörûszikrától a közelben található „flotatum" meggyulladt, ettõl lobbant lángra az épület. A flotatum ásványi olaj eredetû hulladék vegyszeres kezelése során keletkezik. Az épületbõl magasodó három kéményt már nem használják, mivel a fûtési energiát a szomszédos égetõmûtõl kapják.

 

A gyõri önkormányzat környezetvédelmi ügyekért is felelõs alpolgármestere Dömötörné Holeczky Judit. Az esetrõl kedden este szerzett tudomást, tegnap már asztalán volt a tûzoltóság jelentése. Eszerint a gépházként használt épület egy új berendezés üzembe helyezése során használt gyorsvágótól lobbant lángra. A kár több tízmillió forint. Az esethez a bácsai Zöld Erõ egyesület nevében lapunkat értesítõ Krémer Józsefné csak annyit fûzött: mi lett volna, ha az üzem közelében, zárt tartályban tárolt veszélyes anyag felrobban?