Szlovák offenzíva, szigetközi lehetőség

 

Cséfalvay Attila

2006-10-09

 

Széles Sándor, a Mosoni-Dunatáj Társulás elnöke a jövőben a magyar kormánydelegáció tagjaként képviselheti Szigetköz érdekeit.

 

Két hete a környezetvédelmi minisztériumban a parlamenti pártok képviselőinek megbeszélésén egy kormánypárti képviselő azt javasolta Persányi Miklósnak: legyen Széles is a magyar kormánydelegáció tagja, ami ellen a miniszternek nem volt kifogása.

 

„ Szlovák javaslattal hátrányban"

 

– Sajnos hosszú ideje nem a szakmai érvek dominálnak Bős–Nagymaros ügyében – kezdte Széles Sándor. – A kormánydelegáció azt hangoztatja, hogy a vízhozam ötven százalékát kérjük, de azzal nem foglalkoznak, hogy mit kezdenek majd vele: műszaki javaslatokat nem dolgoztak ki, így ez előrelépést nem jelentene. A mostani helyzet „történelminek" nevezhető: a szlovákok „offenzívába mentek át", ha leteszik a javaslataikat, hátrányba kerülünk, hisz akkor már arról kell tárgyalnunk. Fontos lenne, hogy Mosonmagyaróvár és Győr új polgármestere fogalmazzon meg egy – a térség érdekeit szem előtt tartó – javaslatot az idegenforgalomra, gazdaságra, infrastruktúrára, hajózásra, energetikára kiterjedően. Ezt a magyar kormánynak kellene mielőbb beterjeszteni, s akkor a térség megfogalmazott érdekeit a tárgyalódelegáció a későbbiekben képviselhetné.

 

Áthelyeződött súlypontok

 

– Politikailag új helyzet állt elő: eddig a két város polgármestere – kormánypárti lévén – nem tehette meg, hogy ellentétes igényeket fogalmazzon meg. Ez a súly most – a két új ellenzéki polgármester megválasztásával – lekerült: a két város szakapparátusát kihasználva lehetne az igényeket megfogalmazni. Ennek alapjai már megvannak, hisz a Szigetközi Nemzeti Park koncepciója részeiben már tartalmazza az igényeket. Csakhogy egy jelentős kérdés, az energetika ügye ebből kimaradt. Valószínűleg a szlovákok egyik javaslata az lesz, hogy vegyük ki az alsó vízlépcső építését ebből a csomagból, cserébe azonban az energetika a kezükben maradhatna.

 

A folyók városa legyen"

 

– Ebben a kérdésben is hibás koncepciót képviselt eddig a minisztérium, hisz még a helyben termelhető energiáról – így a dunakiliti törpeerőművekről – is lemondtunk. Uniós tagállamként vállaltuk, hogy 2012-re az össztermelés 6 százaléka alternatív energia lesz. A Mosoni-síkságon épültek szélerőművek, ám továbbfejlesztésükhöz szükség van a bősi energiára: erről nem mondhatunk le. Ráadásul, ha a szlovákok mégiscsak beleegyeznének az ötvenszázalékos vízhozam biztosításába, akkor is műszaki beavatkozások szükségesek ezen víztömeg hasznosításához. A „fele víz" ráadásul többek közt idegenforgalmi és infrastrukturális kérdéseket sem old meg. Erős térségi összefogás mellett optimális megoldási javaslatokat kell letenni a minisztérium asztalára. Szeretnénk elérni, hogy például Győr ne csak a pocsolyák, hanem valóban a folyók városa legyen – mondta Széles Sándor.