Szigetköz: Titkos pályázati anyag                    

 

 

           

            Cséfalvay Attila

2005-10-12

 

           

            23 pályázat, 270 milliós igény, 195 milliós keret jellemzi a szigetközi rehabilitációs támogatásokat.

 

 

 

            Huszonhárom pályázat, 270 milliós igény, 195 millió forintos keret: ezek az idei szigetközi rehabilitációs támogatások legfõbb ismérvei. A minisztériumi utasításra zárt ajtók mögött tartott hétfõi ülés vihart kavart: az egyik tag szerint kidolgozott anyagot ebben az évben sem kaptak, s e nélkül nem lehet véleményt mondani a források elosztásáról. A bizottság egyik tagja ott is hagyta az ülést. Huszonhárom pályázat, 270 milliós igény, 195 millió forintos keret: ezek az idei szigetközi rehabilitációs támogatások legfõbb ismérvei.

 

A megyei önkormányzat Szigetköz- bizottságának üléseire lapunk eddig minden évben meghívást kapott: idén – felsõbb utasításra – titkossá váltak az ott elhangzottak. Hétfõn zárt ajtók mögött a Szigetköz- és a Mosoni-Duna-rehabilitációs pályázatokat véleményezték és a késõbbi döntéshozóknak ajánlási sorrendet állapítottak meg.

 

A 195 milliós keretre 23 pályázat érkezett 270 milliós igénnyel. Információnk szerint a következõ évben a 315 milliós igénnyel szemben mindössze 65 millió fordítható majd a térség rehabilitációjára. A részt vevõ bizottsági tagok között akadt idõ elõtt távozó is. Szokoli Sándor dunakiliti polgármester elmondta: megfelelõ adatok és kidolgozott anyag nélkül nem lehet megalapozott véleményt mondani a pályázatok kérdésében.

 

 

„ Komolytalan munka"

 

A Szigetköz-bizottság korábbi ülésein is kifogásoltam, hogy a benyújtott pályázati anyagoknak csak a címét s a kért támogatás mértékét olvasták fel nekünk. Ezek alapján kellett véleményt mondanunk, s ajánlási sorrendet felállítanunk a huszonhárom beérkezett támogatási kérelem között. Ilyen elõkészítés és bizottsági mûködés alapján ez nem lehetséges. Még egy települési önkormányzat is a testületi ülése elõtt kidolgozott anyagot küld ki a képviselõinek, hogy felelõs döntést tudjanak hozni egy-egy kérdésben: fõleg olyanban, ahol pénzrõl van szó.

 

Az, hogy a Szigetköz- bizottság elnöke lediktálja a pályázat címét és összegét, nagyon kevés: ebbõl nem tudom eldönteni, melyik élvezzen prioritást. Én nem a pályázati anyagba szerettem volna betekinteni, csupán kivonatot kértem: azt szerettem volna megtudni, mi a célja a rehabilitációnak, mit tartalmaz.

 

Igaz, azt sem értem, miért titkos az anyag: az elnök szerint a területfejle sztési hivatal kérte ezt. Sõt, az ülésen a rehabilitációs pénzek pontos összege sem volt tisztázott: bár 195 millió áll rendelkezésre ebben az évben, a folyamatban lévõ beruházásokra ebbõl 65 millió már „foglalt". Úgy tudom, többlépcsõs beruházások esetén az egyes szakaszokra külön kell pályázni, s nincs a következõ évekre elkötelezettség. Ezek – s egyéb teendõim – miatt aztán hétfõn nem is vártam meg az ülés végét, mivel komolytalannak tartom a bizottság ezen munkáját – mondta Szokoli Sándor. Pap János, a Szigetköz-bizottság elnöke visszautasítja a komolytalan munkáról szóló vádakat.

 

„ Titoktartásra köteleztek"

 

A bizottsági ülés elõtt táblázatot készítettem a pályázati anyagokról. Ezt azonban a területfejlesztési hivatal illetékese nem engedte kiadni, s azt is kijelentette: a sajtó nem vehet részt az eseményen, sajtótájékoztatót sem tarthatok errõl. Kilencvennapos „titoktartásra" köteleztek. Ellenzéki politikusként nekem pedig fontos lenne, hogy a Szigetközre szánt állami pénzek elosztása nyilvánosságra kerüljön. Szokoli polgármester vádjait alaptalannak tartom: a bizottság tagjai eleve egy-egy területet képviselnek, ismerniük kellett volna a pályázatokat.

 

A megbeszélésen megfelelõ létszámban voltak jelen: tíz tagból heten részt vettek rajta, s hatnak konkrét véleménye, elképzelése volt. A Szigetköz-bizottság komoly munkát végez: véleményét minden évben elfogadta a területfejlesztési hivatal, s ennek alapján osztották szét a pénzeket.

 

Az elõzõ négyéves ciklusban másképp állt a testülethez a minisztérium, a mostani szakaszban viszont „levették rólunk" a projektek elosztásának munkáját: így kevesebb lett a feladat. Egyébként a bizottságnak nincs hatásköre a szigetközi pályázatok esetében, a bírálóbizottságba személy szerint én kaptam meghívást. Azonban erkölcstelennek tartottam volna, ha nem kérem a helyi településvezetõk és a Szigetköz- bizottság véleményét, ahogyan ez minden évben megtörtént. Elmondhatom, hogy a területfejlesztési hivatalban a beérkezett pályázatokat pontozták, s elõzetes sorrendet állapítottak meg. Érdekes, hogy a minisztérium által utolsó csoportba sorolt kilenc támogatási kérelem közül hét a bizottsági egyeztetések után is ugyanoda került – mondta Pap János.

 

 

Az ülésen betekinthettek volna...

 

Lapunk megkereste a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatalát is, ahol kiderült: a bizottság elnökével valóban titoktartási szerzõdést írattak alá. A tagoktól is azt kérték, véleményüket, álláspontjukat a rehabilitációs pályázatokkal kapcsolatban ne hozzák nyilvánosságra. A pályázati anyagokba azonban a tagok az ülésen betekinthettek volna, s összefoglaló táblázatokat is kaphatnak: ezeket azonban nem vihetik haza.

 

 

Kevés a kiszivárgott információ

 

A hétfõi bizottsági ülésrõl kevés információ szivárgott ki. Úgy tudjuk, négy csoportra különítették a pályázati anyagokat: az elsõbe került Dunaszeg, Dunaremete, Dunasziget és Lipót. A Kisalföld információja szerint a rehabilitációs pénzeket szétosztó bizottság fõleg azokat a nagyprojekteket támogatja, melyekre 2007-tõl még több forrást lehet majd találni.

 

 

           

            Megalakul a Szigetközi Fejlesztési Tanács       

            Szigetközi regionális kutatóközpont épül         

            Védõernyõ Szigetköz falvainak           

 

 

Kapcsolódó cikkek:

 Tudja-e, mióta divat a kombiné?

 Göncz Kinga: Van kiút az erõszakból

 Huszonöt szélkerék épülhet jövõre

 Adóként behajtják a büntetést

 Indul a SopronÉRt-program