Szigetköz: Tárgyalás két esztendõ után                       

 

 

           

            Cséfalvay Attila

2004-04-13

 

           

            A két év szünet után tegnap folytatódó magyar–szlovák szakértõi tárgyalások során kiderült: Bõs–Nagymaros ügyében a magyarok továbbra is az uniótól várják a több vizet, a szlovák kormánybiztos szerint azonban ez nem EU–elõírás.

 

 

 

           

           

Erdey György (b) és Dominik Kocinger.         

Magyar oldalról a nemrégiben kinevezett Erdey György, szlovák részrõl a „régi motoros", Dominik Kocinger vezette a két bizottságot, mely az egykori szlovák pártszékházban találkozott a két ország szakminisztereinek jelenlétében. A megbeszélések régiónkat érintõ elõzménye, hogy a szlovák delegáció nem a vízhozam kérdését tekinti elsõdlegesen megoldandó feladatnak a Szigetközben – s nyilván nem is akar az eddiginél lényegesen több vizet átadni –, hanem az itteni talajvíz emelésétõl várja az ökológiai helyzet javulását. A magyar fél az uniós csatlakozástól vár eredményt, mert az EU vízmegosztási elvei hazánknak kedvezhetnek. Ezt a szlovákok cáfolják. A jelenlegi kormány lényegében ugyanazt akarja, mint elõdje: lemondana a Bõsön termelt villamos energia õt megilletõ részérõl, cserébe ennek megfelelõ vízmennyiséget kér vissza a Duna eredeti medrébe.

 

 

Végrehajtanák a hágai ítéletet

 

A megbeszéléseket követõ sajtótájékoztatón Erdey György elmondta: jelentõs napot ünnepelhetünk: a megbeszélések folytatódtak. Ezt a kérdést a két országon kívül más nem fogja megfelelõen megoldani (ennek ugyan ellentmond, hogy az uniós csatlakozástól vár a magyar delegáció több vizet). Mindkét ország alapvetõ érdeke az olyan kölcsönösen elfogadható egyezség, ami lezárja ezt a régóta húzódó ügyet.

– Megállapodtunk az eddigi szakértõi bizottságok további mûködésérõl, vagyis nem nulláról indulnak ezek a tárgyalások. Kölcsönösen elfogadtuk egy új munkabizottság, a gazdasági bizottság létrehozását a szlovák fél javaslatára. A jogi bizottság munkáját szeretnénk felgyorsítani. A ’98-as keretmegállapodás a jelenlegi kormányzat számára nem elfogadható. Csak olyan megoldást támogatunk, amely a térség jó környezeti állapotát garantálja. Magyarország azonban jelenleg nem rendelkezik kész megoldási javaslattal a duzzasztás nélküli hajózhatóságot illetõen. Mi a hágai bíróság ítéletét végre szeretnénk hajtani: ma megállapodtunk arról, hogy meg fogunk állapodni a szlovák féllel. Ez nagy eredmény.

 

 

Szigetközben hivatalosan

 

nincs katasztrófa

 

Dominik Kocinger kijelentette: megállapodtak abban, hogy a múlt megítélésében nincsenek a két fél között nézetkülönbségek. A jövõben csakis tények alapján, nem pedig vízióknak vagy kívánalmaknak megfelelõen kell a tárgyalásokat folytatni.

– Úgy gondolom, nagy lehetõséget kapnak most azok a szakértõk, akik a környezeti hatásokat vizsgálják. Sõt, „uniós szakértõket" is felkérhetünk a vizsgálódásra. Egyébként véleményem szerint az Európai Unió nem fogja elõírni, mennyi vizet kell átengednünk Magyarországnak. A magyar fél 1995 óta vita nélkül elfogadta és aláírta a szigetközi környezeti monitoringeredményeket, melyben sohasem említettek meg a szakértõk ökológiai katasztrófahelyzetet. Az én filozófiám az: ha a magyar fél jobb megoldást talál árvízvédelmi, környezetvédelmi, hajózási és energetikai szempontból, akkor mi azt elfogadjuk.

 

 

Kell-e gátat építeni?

 

Erdey György válaszában kifejtette: „ez utóbbi követelmények egymás mellettiek, prioritási sorrendet nem kellene senkinek kreálnia". A két kormánymegbízottnak a hágai ítélet Nagymarost érintõ részérõl is megoszlott a véleménye. A magyar kormánybiztos szerint a nemzetközi bíróság nem mondta ki, hogy Nagymaroson gátat kell építeni. Kocinger úgy véli, ez valóban így van. Ironikusan azonban hozzátette: mindössze azt állapította meg, hogy a ’77-es szerzõdés érvényes, s valamennyi pontját teljesíteni kell, s az egymásnak okozott károkat meg kell téríteni.

 

 

Kapcsolódó cikkek >>

 

A Szigetköz a madárvonulás miatt is európai érték (2003-11-30) >>

A Szigetköznek nem népszavazás kell (2004-02-19) >>

A helyiek kiállnak a nemzeti park mellett (2003-05-19) >>

A megyei Szigetköz Bizottságot nem hívták meg (2003-04-14) >>

Aggályos pályázat a Szigetközben (2003-07-23) >>

 

 

 

 

           

Kapcsolódó linkek:

 Fertõ-Hanság Nemzeti Park