Szigetközi regionális kutatóközpont épül                     

 

 

           

            Méhes Ákos

2005-09-07

 

           

            Stabilizálódhat a mosonmagyaróvári egyetemi kar anyagi helyzete.

 

 

 

           

           

Dr. Ördög Vince         

Kétszáznyolcvankét elsõ évfolyamos hallgatóval 287. tanévét kezdi ma a mosonmagyaróvári egyetemi kar. Dr. Ördög Vince, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdaság- és Élelmiszer-tudományi Karának dékánja szerint fennmaradásukhoz elengedhetetlen a képzésben a változatosság, a jelen helyzethez való alkalmazkodás és az optimista elõretekintés.

 

– Az elsõs hallgatók létszáma nem számottevõ mértékben ugyan, de mintegy tíz százalékkal csökkent az elõzõ idõszakhoz képest – mondta érdeklõdésünkre dr. Ördög Vince. – Az idei tanévben azonban lényegi változás, hogy a különféle szakok széles választékát tudjuk kínálni a hallgatóknak. Korábban csupán az ötéves általános agrármérnök szak mûködött, majd késõbb ehhez jött a gazdasági és az élelmiszer-minõségbiztosító agrármérnöki képzés. A meglévõ három szak mellett – a bolognai folyamat eredményeként – az idei tanévben megindítottuk két új BSc- (alap)képzést, élelmiszer-, illetve mezõgazdasági mérnök szakon. Lehetõségünk van továbbá a növénytermesztõ és az állattenyésztõ mérnöki alapképzés indítására is.

 

További két szakunk – a környezetgazdálkodási, illetve gazdaság- és vidékfejlesztõ mérnök – akkreditálása még folyik, ám terveink szerint a következõ tanévben ezeket is elindíthatjuk. Az idei legfontosabb feladatok egyike a mesterszakok akkreditációs anyagának elkészítése. Ebben nagy elõnyt jelent, hogy Óvár országos viszonylatban a minõsített oktatók arányát tekintve az elsõk között helyezkedik el.

 

– Milyen bõvítések várhatók a tavalyi szûk esztendõ után?

 

A tervezett szigetközi regionális kutatóközpont biztosan megépül a közeljövõben. Az összességében 230 millió forintos beruházáshoz pályázaton nyert forrást a kar.

 

A tervek szerint a Magyar Tudományos Akadémia szigetközi munkacsoportja õszi mosonmagyaróvári ülésén a környezetvédelmi miniszter teszi le az épület alapkövét és a jövõ év végére elkészül a központ. Ebben a tanévben megkezdõdik a Lucsony utcai épület felújítása is.

– Hogyan stabilizálódhat a kar anyagi helyzete?

 

– Alapos elemzést készítettünk kiadásainkról. Ebbõl kiderült, hogy az üzemfenntartási és dologi költségeink 2002-tõl összességében nem emelkedtek, sõt, mintegy öt százalékkal csökkentek. Ezek mára csaknem 440 milliót tesznek ki évente. Ezzel szemben míg 2002-ben a munkabérekre 600 milliót fizettünk ki, jelenleg 820 millióra rúgnak az ilyen jellegû kiadásaink. A bejelentett létszámleépítések várhatóan mintegy 100 milliós megtakarítást jelentenek e téren. Emellett a Nyugat-Magyarországi Egyetem jövõ évi költségvetése az elõzetes hírek szerint körülbelül tíz százalékkal . Ez mintegy 80 milliós többletet jelent Óvárnak. Mindennek köszönhetõen stabilizálódik a kar anyagi helyzete a ma induló tanévben – hangsúlyozta a dékán.

 

           

           

Kapcsolódó linkek:

 Nyugat Magyarországi Egyetem