Szigetköz, a területfejlesztés fehér foltja                      

 

 

           

            Cséfalvay

2003-04-03

 

           

            Magyar és szlovák idegenforgalmi szakemberek vettek részt azon a halászi konferencián, ahol a térség turisztikai lehetõségeit vitatták meg. A rendezvényen elhangzott: a Szigetközre máig nincs egységes idegenforgalmi koncepció.

 

 

 

           

           

Szigetköz        

Turisztikai konferenciát szervezett a Phare Magyarország–Szlovákia kisprojektje támogatásával a Nyugati Kapu Térségfejlesztési Társulás Halásziban. Az elõzetes programtól eltérõen a két országból meghívott államtitkárok nem képviseltették magukat a rendezvényen.

 

 

 

Emelni kell az életszínvonalat

 

Dr. Csizmazia László, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének elnöke kifejtette: csak komplex kínálattal lehet a Szigetközbe csábítani a vendégeket. A falusi turizmus fejlesztése együtt jár az ott élõk életszínvonalának emelésével, ezért a Nemzeti Fejlesztési Terv ezt is célul tûzte ki. Az elnök szerint a jövõ útja az ökoszociális piacgazdaság kiépítése. Patyi Elemér, a Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke a turisztikai fejlesztési elképzelésekrõl beszélt. Erre a régióra pályázatok útján idén is csak 180 millió forintot osztanak szét.

A fejlesztési terveket a vállalkozókkal közösen szeretnék kidolgozni a szakemberek.

Patyi Elemér elmondta: a szigetközi természeti adottságokat ki kell használni. Véleménye szerint a lovasturizmusnak sincsenek még meg a tárgyi feltételei, pedig sokan foglalkoznak ezzel a turisztikai ággal. A Rába folyó kapcsán az elhanyagoltságot, a szálláshelyek hiányát említette az elnök, azzal együtt, hogy legalább egy tucat kikötõre lenne szükség.

 

 

Lesöpört koncepciók

 

Láng István, a Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány kuratóriumának elnöke egy lehetséges nemzeti park idegenforgalmi elképzeléseit ismertette. A természetkímélõ, „lágy" turizmus során megteremtõdnének a kerékpáros-, a gyalogos-, a horgász-, a vízi és a falusi turizmus feltételei.

 

 

A fejlesztés máig fehér folt

 

Láng István szerint a Szigetközben a területfejlesztés máig fehér foltként szerepel. A kidolgozott koncepciókat a vízpótlás kérdésének megoldatlansága okán lesöprik az asztalról.

Az elképzelések szerint a nemzeti parkban a natúr övezet mellett jelölnék ki a vízi turizmus útvonalát, s az infrastruktúrát az árvízvédelmi töltésen kívül lehetne kiépíteni.

 

 

Összefogás hiányában

 

Tuba Lajos, a csallóközi Fórum Régiófejlesztési Központ képviselõjének véleménye szerint Szlovákiában hiányzik két fontos elem: a szolgáltatások támogatása és a központi, összefogásra serkentõ impulzus.

 

Kapcsolódó cikkek >>

 

Szigetköz: Eltûnt csónakok nyomában (2003-03-21) >>

Szigetköz: intenzívebb etetés (2003-01-15) >>

Szombaton tetõzik a dunai árhullám (2002-08-09) >>

Súlyos mértékû a vadpusztulás (2002-08-21) >>

A megyei bizottság Soboron tájékozódik (2003-02-23) >>

Ellenzik a Rába-csapolást (2003-02-27) >>