Szigetköz 195 millió forintot kapott                 

 

 

           

            2005-11-08

 

           

            Az Országos Területfejlesztési Hivatal nyilvánosságra hozta a Szigetköz-rehabilitációs pályázatok elbírálását.

 

 

 

           

           

Kattintson a képre >> 

Az Országos Területfejlesztési Hivatal az elfogadás elõtt álló területfejlesztési koncepcióban lefektetett elvek szerint elsõsorban olyan projekteket támogatott, amelyek a térség ökológiai állapotának helyreállítását célozzák: fõként holtág- és tórehabilitációt, valamint vízpótló rendszer tervezését, kivitelezését. A beruházások jelentõs költségigénye miatt kiemelt jelentõségûek az EU-s források igénybevételét lehetõvé tevõ projektek.

 

A 2005-ös pályázat keretében Kolber István tárca nélküli miniszter 195 millió forint támogatásról hozott döntést. A forrás mintegy 10 százaléka tervezési, 90 százaléka kivitelezési feladatok támogatására szól. Míg korábban a fejlesztéseket lehetõvé tevõ tervezési munkák szerepeltek prioritásként, idén a támogatások esetében a hangsúlyt a kivitelezésre helyezték. A támogatási szerzõdések megkötése november végén várható.

 

 

Mûtárgyak és mederkotrás

 

Idén kevesebb, de költségigényesebb kivitelezési pályázatot támogattak. A Mosonmagyaróvári Vízitársulat közel 27 milliót kapott az alsó-szigetközi ág vízpótlására és rekonstrukciójára. A helyi önkormányzat a Mosoni-Duna leventei mellékágának rendbetételére nyert több mint 43 milliót. „Vidéken" az egyik nagy nyertes Rajka lett, amely a Mosoni-Duna-holtág rehabilitációjának harmadik ütemére kapott szintén 43 milliós támogatást. Varga Kálmán polgármester elmondta: többek közt az 1408-as út alatti zsilip zárhatóvá tétele, az alsó szakasz rehabilitációja, s két mûtárgy építése valósulhat meg ebbõl a pénzbõl. Nádszûrõ mezõket itt nem építenek be, ugyanis az eredeti nádas jó vízi élõhelyet biztosít majd az élõvilág számára. A második ütem átadását egyébként jövõ péntekre tervezik.

 

 

Hallépcsõ és feltöltött árok

 

A nagyobb összeget nyert pályázók közül megemlítendõ még Lipót, mely a Szénafûi-csatorna kivitelezésének elsõ ütemét finanszírozhatja az állami 28 millióból. Sulyok Attila polgármester elmondta: a Holt-Dunából egy bukócsatornán keresztül a futballpálya, majd a termálfürdõ melletti részt töltenék fel: egy belvízelvezetõ árkot – mederkotrás után – tesznek élõvé. A tervezésre beadott pályázatok közül Dunaremetét emelnénk ki, amely most hét és fél milliót nyert egy – denkpálihoz hasonló – hallépcsõ terveinek elkészítésére.

 

 

A támogatást nyert pályázatok:

 

A térségen belüli fejlesztési és rehabilitációs célú engedélyezési tervek készíttetése

Mosonmagyaróvár

„ Mosoni-Duna Rudolf-ligeti szakasza jobb és bal part folyamszabályozásának tervezése": 7.500.000 Ft.

Darnózseli

„ Szentkúti összekötõ csatorna vízellátásának tervezése": 2.962.500 Ft.

Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Sragner-híd átépítése (Zátonyi-Duna zavartalan átfolyását biztosító mûtárgy), tervezése": 3.100.000 Ft.

Dunaremete

" Dunaremetei hallépcsõ engedélyezési tervének elkészítése": 7.500.000 Ft.

Dunasziget

„ Orbán-éri összekötõ csatorna vízellátásának engedélyezése": 3.640.000 Ft.

Vidra Környezetgazdálkodási Kft.

„ Dunai kikötõrehabilitációs projekt": 5.883.637 Ft.

Amennyiben valamelyik támogatást nyert pályázó nem teljesíti a szerzõdéskötéshez elõírt feltételeket, vagy egyéb okból a szerzõdéskötés nem jön létre, helyébe az alábbi pályázat lép:

„ Mosoni-Duna-rehabilitáció, humánhasznosítás feltételeit biztosító rehabilitáció Mecsér község közigazgatási területén": 4.500.000 Ft. (Mecsér)

Elfogadott területfejlesztési célokat szolgáló projektek meglévõ, hatóságilag jóváhagyott engedélyezési tervek alapján történõ megvalósítása.

Mosonmagyaróvári Vízitársulat

Alsó-Szigetköz csatornáinak vízpótlása és többcélú rekonstrukciója": 26.990.000 Ft.

Rajka

„ Rajka, Mosoni-Duna-holtág rehabilitációja, III. ütem": 43.210.763 Ft.

Fertõ–Hanság Nemzeti Park

„ Vízterek (Keskeny-tó és környéke) és mocsárrétek ökológiai rehabilitációja": 21.845.100 Ft.

„ Mosoni-Duna leventei mellékága rehabilitációja": 43.700.000 Ft.

Lipót

Szénafûi-csatorna rehabilitációjának kivitelezése, I. ütem": 28.668.000 Ft.

 

Kapcsolódó anyagok >>

 

A Szigetköz Nyugat felé kacsingat (2005-05-03) >>

 

 

 

           

            Két ütés a Szigetköznek          

            Szigetköz ügye mentehetetlen?            

            Szigetköz: Titkos pályázati anyag