„ Szigetközösen” a Szigetközért

 

2006-07-29

 

 

A Kisalföld – a LIFE III. projekt konzorciumával – pályázatot hirdet: ezen mindenki részt vehet, aki magáénak érzi Szigetköz ügyét. A cél, hogy a helyiek bevonásával térségfejlesztési ötleteket gyűjtsünk, melyeket akár településekre lebontva is hasznosítani lehetne. A pályázatban minden korosztály részt vehet – három kategóriában – az óvodásoktól a felnőttekig. A legjobb ötleteket beküldők között – független bírálóbizottság döntése alapján – értékes nyeremények találnak gazdára.

        

Pályázati felhívás: „Szigetközösen”

 

A Kisalföld – a család napilapja –, valamint a LIFE III. Szigetköz-projekt konzorciuma pályázatot hirdet Szigetköz térségfejlesztési ötleteinek felsorakoztatására.

A pályázatot három kategóriában hirdetjük meg. Ezen részt vehetnek magánszemélyek, közösségek, civil szervezetek, melyektől – a pályázat keretében – tevékenységükről rövid tájékoztatót kérünk. Egy pályázó legfeljebb két pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtási határideje: 2006. október 30. A pályázatokat a 9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6., Felső-Mosoni Dunatáj Társulás címre lehet benyújtani egy példányban. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat szlogenjét: „Szigetközösen”. A pályázatokat a bírálóbizottság 2006. november 30-ig véleményezi.

A pályaműveket – amennyiben egy konkrét települést érint a pályázat – a helyi önkormányzatokhoz továbbítjuk az értékes gondolatok továbbvitelének érdekében. Eredményhirdetés: 2006. december 15.

 

Óvodások és kisiskolások részére

 

A pályázat benyújtható rajz és a kisiskolások által készített szöveges leírás formájában. Cél, hogy a pályázaton részt vevő gyermekek a környezetükben élő felnőttek segítségével önálló pályamunkákkal fejezzék ki elképzeléseiket környezetükről, azaz a Szigetközről. A gyerekek rajzolják le, írják le, milyennek látják a Szigetközt, miért szeretik. Ismertessék a lakóhelyükre vonatkozó véleményüket, tapasztalataikat, melyeket rajzokkal kiegészítve színesebbé és érdekesebbé tehetnek. Az első kategóriában a díjazás 60.000 forint értékű ajándékutalvány, melyet az első három helyezett között 30–20–10 ezer forint értékarányban osztunk meg. A pályázaton óvodai csoportok, baráti közösségek is részt vehetnek. Az első kategóriában a díjakon túl játékok és könyvajándékok formájában több különdíjat osztunk ki.

 

Felső tagozatosok és középiskolások részére

 

A pályázat benyújtható szöveges leírás, fogalmazás vagy dolgozat formájában, amelyeket a diákok fotókkal, fotómontázsokkal, saját kezű rajzokkal, grafikákkal is kiegészíthetnek. Cél, hogy a pályázaton részt vevők a Szigetköz egészére, valamint egyes részeire környezeti, természeti, térségfejlesztési elképzeléseket fogalmazzanak meg. Ismertessék a Szigetköz és lakóhelyük jövőjére vonatkozó ötleteiket.

A második kategóriában a díjazás 90.000 forint értékű ajándékutalvány, melyet az első három helyezett között 40–30–20 ezer forintos értékarányban osztunk meg. A pályázaton iskolai közösségek, baráti körök, ifjúsági szervezetek, továbbá magánszemélyek is részt vehetnek. A díjakon túl értékes tárgyjutalmak, ajándékutalványok várnak gazdára.

 

Tizennyolc év felettiek számára

 

A pályázat benyújtható fotókkal, fotómontázsokkal kiegészített szöveges leírás formájában. Cél, hogy a pályázaton részt vevők a Szigetköz egészére vagy egyes részeire (környezeti, természeti, gazdasági, mezőgazdasági, környezetvédelmi, falu- és térségfejlesztési, nevelési, oktatási, turisztikai, hagyományőrzési, kulturális) fejlesztési elképzeléseket fogalmazzanak meg. A résztvevők lakóhelyük, szakterületük szerint fejtsék ki a Szigetköz jövőjére vonatkozó javaslataikat, írják le, milyen, a jövőben hasznosítható mindennapi tapasztalataik, a térség fejlődését elősegítő ötleteik vannak. A harmadik kategóriában a díjazás 150.000 forint értékű ajándékutalvány, melyet az első három helyezett között osztunk szét 60–50–40 ezer forintos arányban. A díjakon túl értékes tárgyjutalmak, valamint szigetközi wellnesshétvégék várnak gazdára. A pályázaton közösségek, baráti körök, egyesületek és magánszemélyek is részt vehetnek.

***

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás kérhető: Horváth Eszter, tel.: 30/352- 7332, Cséfalvay Attila, tel.: 96/577-579, Széles Sándor, tel.: 96/566-082.