Szennyvízcsatorna egymillió forintért?              

 

 

           

            Méhes Á.

2004-08-26

 

           

            Az egyik mosonmagyaróvári Grábner utcai ingatlan osztrák tulajdonosa szerint azért követelnek tõle egymillió forintot a csatornabekötésre, mert külföldi. A szolgáltató azonban cáfolja ezt, szerintük a tulajdonos hozzáállásával van a baj.

 

 

 

            Már több mint három éve vív – állítása szerint – kilátástalan harcot Elfriede Kuhm azért, hogy mosonmagyaróvári Grábner utcai ingatlanját rákössék a szennyvízcsatorna-hálózatra. Az utcában már évekkel ezelõtt lefektették a csöveket és az összes házat rákötötték a vezetékre. Az utca legelején lévõ ingatlanra azonban ez idáig nem ért el a csatorna, holott a tulajdonos már a hozzájárulást is befizette.

 

 

Három éve semmi eredmény

 

– Az elmúlt három évben többször jártam már a polgármesternél, a vízszolgáltató társaság és a városüzemeltetõ vezetõjénél a bekötés miatt, ám mindegyikük a másikhoz irányított. Az egyeztetések után aztán 2002 novemberében befizettem a Városüzemeltetõ és Fenntartó (VÜF) Kft.-nek 110 ezer forintot, a csatornázáshoz szükséges közmûfejlesztési hozzájárulást. Ezután azt az ígéretet kaptam a polgármestertõl és a VÜF ügyvezetõjétõl – persze csak szóban –, hogy legkésõbb tavaszra bekötik a csatornát. Azonban egy év elteltével sem történt semmi, érdeklõdésemre ismét csak egymáshoz irányítottak az illetékesek, így az elmúlt év novemberében visszakértem és vissza is kaptam a befizetett összeget.

 

– Ezután az Aqua Kft.-tõl kértem árajánlatot a csatornabekötésre. A társaság ajánlata azonban megdöbbentõ volt, mivel nettó áron 880 ezer forintot számoltak ki a bekötésre. A cégnél azt mondták, ha befizetem a pénzt, egy héten belül rákötik az ingatlanomat az hálózatra.

 

 

Potenciális fertõzésveszély

 

Idõközben azonban igen sürgetõvé vált a csatornabekötés, mivel a ház udvarán lévõ emésztõgödörbe vélhetõen beszivárog a szomszédos Lajta-ág vize. Korábban elég volt évente egy alkalommal üríttetni, néhány éve azonban már hetente szükséges. Emiatt a lakások vizesblokkjaiban – fõként a fürdõkádban és a WC-ben – gyakran feljön a szennyvíz. Értesítettem ezért az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot, amelynek szakemberei a helyszíni szemlét követõen jegyzõkönyvbe foglalták, hogy potenciális fertõzésveszélyt jelent a kialakult állapot.

 

A szakemberek jelentésükben javasolták a szennyvízakna mielõbbi kiiktatását. Az ÁNTSZ szerint a felmerült probléma gyors megoldása közegészségügyi okok miatt is fokozottan indokolt, mivel az ingatlan városközponti elhelyezkedésébõl adódóan a szennyezõ forrás nem határolható le, a szennyezés jellege pedig potenciális járványveszélyt jelenthet. A polgármesteri hivatal közremûködését és hathatós támogatását kérték az áldatlan állapot felszámolása érdekében, ám a városházán ez idáig semmit sem tettek az ügyben.

 

Elfriede Kuhm – mint mondja – teljesen tehetetlennek érzi magát, hiszen az egyik ígéretet kapja a másik után, ám érdemben semmi sem történik. Nem érti, miért kell neki több mint 1 millió forintos közmû-hozzájárulást fizetnie, holott az utcában és a környezõ területeken is már minden ingatlan rákötött a csatornahálózatra. Elfriede Kuhm úgy érzi, csupán azért „kivételeznek" vele, mert osztrák.

 

 

Csak egy árajánlat

 

Huszár Attila, az Aqua Kft. ügyvezetõje a Kisalföldnek elmondta: az érintett csatornaszakasz beruházója és kezelõje a VÜF Kft. Az Aqua által adott 880 ezer forintos árajánlat nem közmû-hozzájárulás, hanem egy építõipari árajánlat. Ezt a munkát természetesen nem kizárólag az Aqua Kft. végezheti el, a tulajdonos kérhetett volna árajánlatot más cégektõl is. Az állami támogatással jelenleg épülõ csatornahálóza-

 

tok esetében a lakóknak 56 és 63 ezer forintos közmûfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük. Ezekben az esetekben nem jár külön költségekkel a rákötés. A kérdéses Grábner utcai ingatlan esetében azonban már egy régebb óta mûködõ hálózatra csatlakozásról van szó. Ez a mûszaki tartalomtól függõen külön költséggel jár – tájékoztatott az ügyvezetõ.

 

 

A bekötésrõl a lakók maguk gondoskodnak

 

Bednarik György, a VÜF Kft. ügyvezetõje határozottan visszautasította a panaszos azon állítását, miszerint azért kell neki ekkora összeget fizetnie, mert külföldi.

A hölgy közmûhálózat-fejlesztési hozzájárulás címén fizette be a 110 ezer forintot, ám ez nem tartalmazza a bekötõvezeték kiépítését. Errõl minden lakónak magának kell gondoskodnia. Többször jeleztük a tulajdonosnak, hogy kérjen árajánlatot a munkák elvégzésére. Ennek ellenére egy évvel késõbb visszaigényelte a korábban befizetett pénzt. Amíg azonban nem fizeti be újra a közmûfejlesztési hozzájárulást – immár az infláció mértékben növelve –, nem köthet rá a csatornahálózatra – hangsúlyozta Bednarik György.