Strand, hallépcsõ, újjáéledõ vízi világ              

 

 

           

            2005-11-19

 

           

            Befejezõdött a Mosoni-Duna rajkai rehabilitációjának második üteme.

 

 

 

           

 

Az Országos Területfejlesztési Hivatal képviselõje, vízügyi szakemberek, polgármesterek s a Szigetköz Bizottság tagjai látogattak Rajkára, ahol tegnap adták át a Mosoni-Duna-holtág felsõ, elkészült szakaszát. A munka az Országos Területfejlesztési Hivatal és jogelõdjei támogatásával valósult meg, eddig majdnem százmillió forintból.

 

Rekreációs lehetõségek

 

A munkálatok kivitelezõje az Éduvíz Kft. volt: eddig bozótirtást, fakitermelést, mederkotrást, feltöltést, kõátjáró építését, felületrendezést, füvesítést, nádas biológiai szûrõmezõ kialakítását, közúti áteresz építését kellett elvégezni. A beavatkozások eredményeként az eddig nagyrészt száraz, helyenként tocsogókkal „színesített" egykori Mosoni-Duna-meder újraéledt. Megteremtõdtek a feltételei az ökológiai szempontból értékes – a munkálatokban következõ – szakasz vízpótlásának. A vizes élõhelyek rehabilitációja mellett a holtág számos rekreációs lehetõséget kínál a jövõben. A benõtt és kis vízátfolyást engedõ régi mûtárgy helyett most egy új, modern átereszt is építettek.

 

Hallépcsõ

 

Varga Kálmán polgármester a Kisalföldnek elmondta: a libatelep melletti kétszáz méteres részen füvesíteni kezdtek, itt egy strandot szeretnének kialakítani, s a csónakázási lehetõségeket biztosítani. A kotrás miatt zavaros még ez a rész, így elõfordulhat, hogy fürödni csak 1–2 év múlva lehet a holtágban. „Sajnálom, hogy a szépen kialakított meder mellett épp most kezdtek tarvágásba az erdészet munkatársai" – tette hozzá. Már közelednek a harmadik ütem munkái is, hisz a Szigetköz rehabilitációs pályázatán 2006-ra 20, míg 2007-re 23 millió áll rendelkezésre. Ebbõl a Bezenye felé vezetõ szakaszt rehabilitálnák, s több mûtárgyat építenének. Sõt, a két település határán egy hallépcsõ építésére is készülnek. A polgármester hozzátette: a beruházás akkor fejezõdik be, ha a Pozsony felõl érkezõ belvízcsatorna rehabilitá-

cióját is sikerül megoldani. Errõl már tárgyaltak az érintett szlovák településekkel is, s valószínûleg uniós pályázaton nyernének rá pénzt.