Pályázati lehetõségekben bíznak                     

 

 

           

            Farkas János

2005-02-01

 

           

            Rajka önkormányzata stabil, de visszafogott gazdálkodással sikeresen teljesítette az elmúlt két évet.

 

 

 

           

           

Varga Kálmán 

Pályázatai révén több elképzelésük is megvalósult. Szeptembertõl viszont kényszerû iskolai összevonások várhatók. Az anyagiak tekintetében szoros volt a négyéves önkormányzati ciklus elsõ fele Rajkán. Intézményeiket azonban – különösebb megszorítások nélkül – biztonsággal tudták mûködtetni. A község éves költségvetése meghaladja a háromszázmillió forintot.

 

Varga Kálmán polgármester elmondta: több pályázaton is részt vettek az elmúlt két évben, igényeik egy részét azonban forráshiány miatt elutasították. 2003-ban elkészült a Kabók Lajos utca szilárd burkolata.

Az év legnagyobb beruházása – pályázati segítséggel – a Szabadság tér átépítése és ehhez kapcsolódóan a Nepomuki Szent János-szobor és a világháborús emlékmû felújítása volt.

 

E park létrehozása javította a falu összképét, ugyanakkor szükséges lenne a tér másik oldalának a rendbetétele is. Még ebben az évben pályázati támogatással számítógépeket vásároltak a polgármesteri hivatalba. A rajkai Holt-Mosoni-Duna rehabilitációjára már 2001-ben húszmillió, majd két évvel késõbb negyvenmillió forintot nyertek. A rehabilitáció elsõ ütemét tavaly tavasszal fejezték be. A munka idén folytatódik, hiszen újabb forráshoz jutottak. A szerzõdéskötés megtörtént, jelenleg a kivitelezõkkel tárgyalnak.

 

Tavaly nem sikerült befejezniük a telekkialakításokat, e tervük idén tavasszal valósul meg. Pályáztak az iskola és a Rákóczi utca felújítására, de forráshiány miatt elutasították a kérelmeket. Pályázati támogatással kialakították az e-Magyarország-pontot. Szintén pályázaton nyertek pénzt a községháza felújítására, a programot azonban elcsúsztatva, több éven át lehet megvalósítani. Az önkormányzati intézményekbe számítógépeket vásároltak. Elkészült a katolikus templom díszkivilágítása is. Korszerûsítették a település teljes közvilágítását. Pályázati források hiányában viszont csak kisebb útfelújításra futotta: az óvoda elõtt, az Ifjúság, a Mezõ Imre és a Duna utcában.

 

Tavaly két nagy rendezvényük volt. Az uniós csatlakozás tiszteletére Rajkán tartották a megyei ünnepséget, az augusztus 20-i falunap megszervezésében a civil szervezõdések jelentõs szerepet vállaltak.

Jelenleg a 2005-ös büdzsén dolgoznak. Több tízmillió forint hiány mutatkozik az igények és a tényleges lehetõségek között. Céljuk, hogy hitelfelvétel nélkül tudják megoldani feladataikat. Ötödször pályáznak a Rákóczi utca burkolatának felújítására. Kora tavasszal 11 telket alakítanak ki. Idén júniusban ünneplik a tûzoltó-egyesület fennállásának 125. évfordulóját.

 

Az oktatási intézményekben a gyermeklétszám folyamatosan csökken. A normatívák nem fedezik a költségeket, így évente tízmillióval kell egy-egy intézményt támogatni. A következõ tanévtõl Rajkán is megszorításokra lehet számítani.

 

Reményeik szerint több pályázati lehetõség is megnyílik az önkormányzat elõtt. A Mosonmagyaróvár környéki településekkel közösen részt vesznek a hulladékgazdálkodási projektben. Rajkán két éve indították el a nagykonténeres hulladékgyûjtést, az önkormányzat tavaly hatmillió forintot költött e célra. Ez a megoldás bevált, mert sokkal kevesebb a szemét a település körül, de nem mindig az kerül e szemétgyûjtõkbe, ami oda való.