Összekötõ Ásványrárónál                   

 

 

           

            2005-06-16

 

           

            A Parlagnyilasi-ág rehabilitációjával végre megoldódhatna az Alsó-Szigetköz nehézkes vízpótlása.

 

 

 

           

 

           

A Parlagnyilasi-ág rehabilitációjával megoldódhatna az Alsó-Szigetköz vízpótlása: a mentett oldali vízpótlás ezzel kezelhetõvé válik, s a szárazon maradt csatornák is vizet kapnak. Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (Édukövízig) két forrásból végzi a Parlagnyilasi-csatorna mederbõvítését, s létrehoznak egy új mederszakaszt zsilipekkel. Emellett rendbe tennék az alsó-szigetközi mentett oldali csatornákat és a fontosabb mûtárgyakat.

 

Baross Károly, az Édukövízig mûszaki igazgatóhelyettese elmondta: a rehabilitációhoz a közép-szigetközi szakaszon lehetõvé kell tenni a nagyobb vízmennyiség továbbvezetését. Ezen munkálatok mellett felújítják a Szávai-szivattyútelepet is. A tervezett ütem munkálatai június végéig befejezõdnek: a csatorna segítségével kiépülhet az alsó-szigetközi vízpótló rendszer. A Dunakilitirõl és Dunaremetérõl „ráengedett" vízzel telítõdhet a csatorna. Baross Károly hozzátette: a Parlagnyilasi-meder munkálatainak és egy mûtárgy kiépítésének – mely 2006-ban készülhet el – egy részét a LIFE-projekten nyert összegbõl finanszírozzák. Ezen feladatok elvégzését – s további munkálatokat – követõen az alsó-szigetközi mentett oldal fõcsatornáiba ismét eljuthat majd a víz. Igaz, a hullámtéri rendszerrel való összekapcsolását, s a további vízpótlást még meg kell oldani.

 

 

 Információink szerint a központi és uniós pénzeknek csak egy része fordítható Alsó-Szigetköz rehabilitációs munkálataira. A Brüsszelbõl érkezõ 250 millióból 80 milliót kap a vízügy, és még 80-at saját forrásból kell biztosítania. Ebbõl a 160 millióból csak 100 jut a Parlagnyilasi-ágra. A Miniszterelnöki Hivatalnál elnyert 35 millió forintot a vízpótlás tervezésére fordíthatják.            

A Duna kis- és középvízsüllyedése és a térségi vízmûvek talajvízszívó hatása miatt az Alsó-Szigetközben is megfigyelhetõ a talajvízszint-süllyedés, ezért a belvízcsatornákban gyakori a vízhiány. A dunai vízhozam jelentõs részének a szlovák üzemvízcsatornába terelése Alsó-Szigetközt a Szávai-csatorna felsõ szakaszánál közvetlenül érinti.

 

Alsó-Szigetköz vízpótlása többirányú átvezetéssel oldható meg: a Zsejkei-csatornából Ásványráró alatt kiágazó Parlagnyilasi-csatornán keresztül a tervek szerint másodpercenként két köbméter vezethetõ át a Szávai-csatorna felsõ szakaszára.

 

 

           

            Mesterséges ár a Szigetközben           

            Szigetköz a környezeti konfliktusok térsége     

            Szigetköz: vízparttisztítás után parádé  

            Wellnessközpont lehet Szigetköz