Mesterséges ár a Szigetközben                       

 

 

           

            2005-05-06

 

           

            A fokozatos feltöltés után két hétre mesterséges áradás idéznek elõ a Duna szigetközi szakaszán.

 

 

 

           

 

A felkészülés és a fokozatos feltöltés után a szlovák vízügyi szervek péntek reggeltõl biztosítják a dunai hullámtér részleges elárasztásához szükséges vízmennyiséget. A szigetközi szakaszon két hétig tart a mesterséges áradás.

 

           

A dunakiliti duzzasztómû segítségével az eddig rendelkezésre álló vízmennyiséggel szerdától fokozatosan tölteni kezdték a dunai hullámteret. Mától a szlovákok is „megengedik a csapokat", s másodpercenként 800 köbméter – az eddigi közel négyszerese – érkezik a szigetközi szakaszra. Az elárasztás jótékony hatással van a környezetre és az élõvilágra: a kiöntés révén a mélyebben fekvõ területek is vizet kapnak. Emellett a folyó medre is átmosódhat, hisz a hullámtér hetven százaléka kerülhet víz alá. A dunakiliti duzzasztómû tábláit lezárják, így a víz a fenékküszöbön keresztül és a mellékágak bukóin a mellékágrendszerek felé juthat. Tavaly az árapasztó bukó a denkpáli hallépcsõnél – ahol már tegnap is hömpölygött a víz – meg is rongálódott: az eróziós kimosódást késõbb terméskövekkel pótolták.