Megtalálták a termálvizet

Több mint hatszázmilliós beruházás

                       

 

 

           

            2002-10-02

 

           

            minõségû vizet találtak a Máriafürdõ-termálprogram keretében Máriakálnokon. Kiépültek a közmûvek és elkészült a terület rendezési terve.

 

 

 

           

           

A harminckétmilliárd forintos turisztikai beruházás keretében a közelmúltban befejezõdött a termálkút fúrása Máriakálnokon. A szakemberek jó minõségû, a termál- és rekreációs park igényeinek megfelelõ vizet találtak 1200 méter mélységben.

 

Az 50 Celsius-fokos nátrium-hidrogén-karbonátos víz összsótartalma megfelelõ, kiválóan hasznosítható, elvezetés szempontjából környezetbarát jegyeket mutat. Gyógyvízzé minõsítése folyamatban van.

 

Elkészült a terület rendezési terve, így az immáron teljesen kész a nagyszabású beruházás fogadására. Máriafürdõ: Eddig több mint hatszázmillió forintban van a beruházás Megtalálták a termálvizet Újabb állomásához érkezett a Máriafürdõ-termálprogram. Jó minõségû vizet találtak, mára kiépültek a közmûvek és elkészült a terület rendezési terve. Hazánk legnagyobb, harminckétmilliárd forintos turisztikai beruházásával, amely a tervek szerint 2005-re Máriakál nokon, a Mosoni-Duna ölelte Aranyossziget-dûlõben valósul meg, több alkalommal foglal kozott lapunk (2001. július 11., 2002. március 21. és 22.). Legutóbb a rekreációs park alapkö vének ünnepélyes elhelyezésén voltunk jelen márciusban, ahol ismertették a gyógy- és élményfürdõközpont terveit is. A projekt lényeges elemeként az ünnepséget követõen elkez dõdött a helyszínen a termálkút fúrása. A munkafolyamat a na pokban fejezõdött be, a kutatás sikert hozott.

 

A szakemberek jó minõségû, a termál- és rekreáci ós park igényeinek megfelelõ vi zet találtak 1200 méter mély ségben. A vízhozam percenként egy köbméter, hõmérséklete 50 Celsius-fok. A nátrium-hidro gén-karbonátos víz összsótartal ma megfelelõ, kiválóan haszno sítható, elvezetés szempontjából környezetbarát jegyeket mutat. Gyógyvízzé minõsítése folya matban van. A másik lényeges újdonság, hogy a biztonsági tartalék rend szerekkel együtt kiépültek a közmûvek, elkészült a terület rendezési terve, így az immáron teljesen kész az európai lépték kel mérve is nagyszabású beruházás fogadására. Az eddigi költségek meghaladják a 600 millió forintot.

 

A folyamat vetkezõ jelentõs állomása októ ber végén várható, amikor a Máriafürdõ-projektre szervezõ dött társaságot a korábban Széchenyi-terv turizmusfejlesztési programja keretén belül be adott három pályázatával kap csolatban várják egyeztetésre a szakminisztériumba.