Megnyílt a hármas határ                      

 

 

           

            2004-05-02

 

           

            Több ezren ünnepeltek szombaton a magyar, az osztrák és a szlovák országhatár találkozásánál, a rajkai szoborparkban. Az Euromajálison részt vett mindhárom ország belügyminisztere, akik sorsfordító napnak nevezték május 1-jét.

 

 

 

             „Könnyebben, gyorsabban tu dunk átjönni Szlovákiából egy jót enni Magyarországra. A moson magyaróvári éttermek kínálata fantasztikus." „Nem tudjuk, mi lyen lesz ezután.

 

Talán jó, ebben reménykedünk, nyugdíjasként va lamivel könnyebb életet hozhat számunkra az Európai Unió." Az emberek a saját életükben keresték a sorsfordító ünnep elõnyeit, így például Jankovics János, aki Po zsonyból és Bai Gáborné, aki Mo sonmagyaróvárról érkezett Rajká ra, a magyar, az osztrák és a szlovák országhatár találkozásánál kialakí tott szoborparkba ünnepelni.

 

A szombati Euromajálison részt vett mindhárom ország belügymi nisztere: Lamperth Mónika szerint Magyarország jogi értelemben is megérkezett a csatlakozással Euró pába, oda, ahova mindig is tarto zott. Vladimir Palko szlovák bel ügyminiszter szerint hazájában so kan nem hitték, hogy tagjai lesznek egyszer Európa fejlettebb részének. Ernst Strasser, Ausztria belügymi nisztere kijelentette: tizenöt év munkája kellett ahhoz, hogy a so káig holt osztrák–magyar határ élõ, nyílt átkelõhellyé váljon. Charles-Michel Geurts, az Európai Bizottság budapesti de legációjának tanácsosa szerint ta láló volt a rendezvény helyszíné nek kiválasztása, hiszen a három szomszédos ország határa eddig elválasztotta egymástól a három nemzetet, ezentúl pedig összeköti õket és elõsegíti együttmûködé süket.

 

Talán még beszédesebb volt az a kép, amely az ünneplõ ket fogadta: a határkõ ezúttal arra szolgált, hogy a majálison meg éhezõ vendégek (magyarok, oszt rákok, szlovákok egyaránt) kvázi asztalként használják, s körülötte ebédeljenek. S. Á. Fotók: H. Baranyai Edina Vladimir Palko szlovák, Lamperth Mónika magyar és Ernst Strasser osztrák belügyminiszter a rajkai szoborparkban, a három határ érintkezési pontján álló kõoszlop körül. A határkõ ezúttal a megéhezõ vendégek asztalaként szolgált. Határpont: Uniós csatlakozásunk új távlatokat nyithat.