Mégis nemzeti park kellene                 

 

 

           

            vida

2004-04-01

 

           

            Széles Sándor máriakálnoki polgármester nyílt levélben fordult Gyurcsány Ferenc megyei MSZP-elnök, ifjúsági és sportminiszterhez. Ebben a miniszter közbenjárását kéri, hogy mégis megvalósulhasson a Szigetközben a nemzeti park.

 

 

 

           

 

A miniszter érdeklõdésünkre elmondta: egyelõre tájékozódik az ügyben.

 

A Szigetköz településeinek életében nagyon fontos fejlõdési lépésnek tûnt a nemzeti park kialakítása. A Medgyessy-kormány ennek kialakítását támogatandó létrehozta a Nemzeti Park Elõkészítõ Bizottságot. A térség szakemberei, önkormányzatai, civil szervezetei, országgyûlési képviselõi, pártjai is támogatták a park létrehozását.

Az ön pártalapszervezete, az MSZP Mosonmagyaróvári Szervezete, valamint Mosonmagyaróvár önkormányzati MSZP-frakciója szintén egyhangúlag támogatta a nemzeti park létrehozását, mint az itt élõ emberek természetes igényét. Sõt, Mosonmagyaróvár még arról is határozott, hogy a kialakítandó nemzeti park központja a városban legyen, fejlesztendõ a konferenciaturizmust. A térségben élõk véleményét, mint a fenti felsorolás mutatja, a Medgyessy-kormány figyelmen kívül hagyta, és egy olyan jogállású intézményt szeretne itt kialakítani, ami a hazai jogrendszerben jogi fogalomként nem szerepel.

Kérem közbenjárását, hogy az alábbi szempontok miatt, képviselve a térség érdekeit, érje el, hogy a kormány a nemzeti park kialakítását prioritásként kezelje.

Az EU-s joggyakorlat alapján a natúrpark jelentõs hátrányt jelent a nemzeti parkkal szemben. A natúrpark finanszírozását tagdíjakkal, támogatásokkal vagy pályázatokkal kell megoldani, központi költségvetési támogatása nincs. Elsõsorban lakosszámarány alapján önkormányzati pénzekbõl finanszírozott. A natúrparkok pályázati támogatottsága alacsonyabb, mint a nemzeti parkoké. Kutatás itt általában nincs, így ennek finanszírozása sem biztosított. A natúrpark nem rendelkezik hatósági jogosítványokkal sem. Az önkormányzatoknak kell a szabályozást kialakítaniuk.

Ebbõl látható, hogy a Szigetköz természetvédelmi problémáinak megoldására, az ökoturizmus fejlesztésére, a rehabilitációs tevékenység felgyorsítására csak komoly, eltökélt kormányzati munkával van lehetõség.

Kérem, hogy a Szigetközi Nemzeti Park kialakításának érdekében az itt élõ emberek, polgármesterek, környezetvédelmi és vízügyi szakemberek véleményét, elvárásait és szándékait figyelembe véve keressük közösen a mielõbbi megoldást!" – áll a Széles Sándor jegyezte nyílt levélben.

Gyurcsány Ferenc megyei pártelnök, sportminiszter lapunk megkeresésére elmondta: a polgármester levelét megkapta. Egyelõre tájékozódik az ügyben, sõt, már fel is vette a kapcsolatot az illetékes szaktárcával. Hamarosan pedig érdemi választ is ad Széles Sándor indítványára."