Megerõsítik a kimlei hidat                   

 

 

           

            B. E.

2004-02-02

 

           

            Kimlén felújítják a településrészeket összekapcsoló Mosoni-Duna-hidat, ami egyúttal a szigetközi falvakat összekötõ út egyik fontos láncszeme. Ezenkívül a községben folytatják az utak karbantartását.

 

 

 

            Nagy munkának ígérkezik s az átutazóktól türelmet kíván a hamarosan kezdõdõ és néhány héten át tartó hídfelújítás. A megyei közútkezelõ közhasznú társaság beruházásaként megerõsítik a Mosoni-Dunán átívelõ hidat. A munkák ideje alatt félpályás útlezárásra lehet számítani. A feladat fontosságát jelzi, hogy a szakasz a Szigetköz irányába jelent kapcsolatot és elkerülõútként is funkcionálhat.

 

Kimlén a napokban tartottak testületi ülést, ahol a leghosszabban a település idei költségvetését taglaló napirendnél idõztek a képviselõk. Dr. Ördög Vincéné polgármester szerint idén ismét szûkös keretbõl gazdálkodnak. Ennek ellenére úgy döntöttek, nem engednek az elõzõ években elkezdettekbõl, folytatják az út- és intézményi felújításokat, valamint a község szépítését.

 

A tervek szerint a nyári szünetben a magyarkimlei településrészi német nemzetiségi óvoda nyílászáróit cserélnék ki, illetve felújítanák a melegítõkonyhát. Tavaly 15 millió forintot költöttek útépítésre, a munkálatok a vízelvezetõ rendszerek korszerûsítését is magukban foglalták. Ugyancsak az elmúlt évben újult meg Novákpusztán is egy út. Ezenkívül ugyanott építési telkeket közmûvesítettek. Idén az útkarbantartásokat Magyarkimlén és Horvátkimlén is folytatják.

Idén a temetõkre is nagyobb gondot fordítanak. Néhány öreg sír felszámolásával gondozhatóbbá váltak a területek, de további munkálatok szebbé tehetnék a kegyhelyeket. Idén a horvátkimlei temetõ bekerítését, a magyarkimlei temetõben pedig a ravatalozó kisebb renoválását tervezik.

 

 

Az év eleje a pályázatok kiírásának idõszaka

 

Kimle több beadását tervezi, sõt, egy tavaly útnak indított Phare-projekt sikerében is reménykednek. Ez az iskola további tetõbeépítését és az intézmény teljes informatikai rendszerének kiépítését tenné lehetõvé 70 millió forintnyi euróért. A pályázat eredményét márciusban ismerheti meg a település. Amennyiben lehetõség adódik, megismétlik a tizenöt éves tornaterem korszerûsítését célzó pályázatukat is, amelyet tavaly elutasítottak.