Még egészséges az ivóvízbázis

Kísérleti telep épült

                       

 

 

           

            Kiss Miklós

2002-07-17

 

           

            Hónapokon keresztül nyolc figyelõkúttal vizsgálták Kimle térségében a föld mélyén rejlõ, még kiaknázatlan ivóvízkészletet. A felmérés jó minõségû, egészséges vizet állapított meg.

 

 

 

           

           

Közismert, hogy Közép-Európa egyik legjelentõsebb vízbázisa található a Kisalföldön, a Szigetköz árteres területei alatt. Még jelentõs egészséges ivóvíztartalékkal rendelkezik ez a terület, de a már mûködõ vízbázisok mellett – néhány emberöltõnyire elõregondolva – további kutatásokra van szükség. A jelenleg nem használatos, de a jövõ számára pótolhatatlan kincset jelentõ vízkészlet megõrzését célozta az az országos program, amelynek részeként az elmúlt idõszakban egy budapesti cég felmérésbe fogott a Mosoni-Duna mentén.

 

Davideszné Dömötör Katalin hidrogeológus, vízgazdálkodási szakértõ vezetésével a cég munkatársai olyan vízbázisokat vizsgáltak, ahol még nem indult meg a kitermelés, de a tárolt vízkészlet jelentõs. Ez a vízmennyiség többnyire sérülékeny földtani környezetben található, és ezért meg kell védeni a szennyezõdésektõl. Adatokat gyûjtöttek, felszíni, geofizikai vizsgálatokat végeztek, hogy pontosan megismerjék a területet és ennek tükrében meghatározzák, hogy a jó vízminõség érdekében mekkora területet kell védetté nyilvánítani, illetve, hogy milyen tevékenység végezhetõ ott a jövõben, telepedhet-e oda ipar, és ha igen, akkor milyen.

 

– Milyen eredményt hozott a felmérés ? – kérdeztük meg Davideszné Dömötör Katalintól.

– Elkészítettünk egy kísérleti telepet 6–8 figyelõkúttal, ahol másfél hónapos próbaüzemet végeztünk különbözõ vízhozamokat produkálva – kezdte a hidrogeológus. – A vízminõség-vizsgálatokat elvégezve arra a következtetésre jutottunk, hogy a vizsgált területen, Kimle környékén a víz még jó minõségû. Hangsúlyoznám, hogy ez a minõsítés csak az általunk vizsgált vízbázisra érvényes, hiszen cégünk csak ennek a területnek a vizsgálását végezte el.

A továbbiakban az lesz a feladatunk, hogy a vízbázis és termelõkút körül kijelöljük a védõövezetet. Ez a munka várhatóan az év végére fog elkészülni. A védõövezeten belül nagyon szigorú elõírások lesznek érvényben, amelyek a vízbázistól távolodva fokozatosan enyhülni fognak. – A vizsgálat eredménye tehát azt jelenti, hogy az ipari és mezõgazdasági tevékenységet a területen nem szükséges korlátozni ?

– Az általunk vizsgált vízbázison és környékén némi szennyezõdés észlelhetõ, de az ivóvízben és a termelõkutakban nem. Ennek megfelelõen minden jelenlegi tevékenység korlátozás nélkül folytatható.