Máriafürdõt támogatja a kormány                   

 

 

           

            2003-08-28

 

           

            Stipkovits Pál országgyûlési képviselõ sajtóközleményt juttatott el szerkesztõségünköz a Máriakálnok határába tervezett Máriafürdõ komplexum kormányzati finanszírozási lehetõségeirõl.

 

 

 

            Eszerint a Széchenyi-terv ke- reteiben nem, de külön csomagként a kormánydöntés után biztosítható a tizenöt százalékos állami szubvenció. Országgyûlési képviselõként hosszabb ideje részt veszek a Máriafürdõ-projekt elõkészítõ munkálataiban.

 

Az egyeztetésekrõl tájékoztatásul elmondhatom, hogy nagy erõfeszítéseket teszünk helyben és kormányzati szinten a térség és az ország számára is nagy jelentõségû munkahely- és adóteremtõ beruházás megvalósításáért. A kormány egyértelmûen támogatja a megvalósítást. Így ez év márciusában a Széchenyi-terv keretében további 1,2 milliárd forint forrást ítélt meg a kormány a korábbi 1 milliárd után a beruházóknak.

 

A kormányzati döntés után a Magyar Fejlesztési Bankkal kell megkötni a támogatási szerzõdést. A bank a szerzõdést csak akkor írhatja alá, ha az az államháztartási törvény minden elõírásának megfelel. Ez a beruházó részérõl gyakorlatilag bankgaranciát jelent. Az elsõ egymilliárdról az MFB meg is kötötte a szerzõdést, az újabb 1,2 milliárd forintról ez viszont nem jött létre, mert a beruházó bank garanciát igazolni nem tudott.

 

Ezután a beruházó azt kérte, mivel a bankgarancia költséges eljárás, hogy ingatlanjaik és az ottani eddigi fejlesztések jelentsék a fedezetet. Ebben az ügyben személyesen jártam közben Pál Béla államtitkár úrnál. Õ elfogadta a lehetõséget és a szaktárca, valamint a Kormányzati Ellenõrzési Hivatal megvizsgálta ennek módjait.

 

Végül az ingatlanokat fedezetként elfogadni nem tudták a rájuk bejegyzett banki jelzálog miatt. Kormányzati részrõl a 2,2 milliárd tehát rendelkezésre áll, ám az államháztartási törvény elõírásai- nak a beruházó nem felelt meg, ezért a pénzt jelenleg felhasználni így nem lehet. Noha a Széchenyi-terv pályázati lehetõségei most is fennállnak, ennek kereteiben a Máriafürdõ-projektet pillanatnyilag megvalósítani nem lehet.

 

Ezután került elõtérbe az a lehetõség, hogy a holland beruházó által Máriafürdõre igényelt 15 százalékos állami támogatást (4 milliárd forintot) önálló kormányzati döntés alapján ítéljék oda. Ezt Pál államtitkár úrral együtt javasoltuk Kiss Péter kancelláriaminiszter úrnak. A kormány-elõterjesztés érdekében az újabb egyeztetõ munkálatok elindultak, s a Gazdasági Minisztérium illetékese személyesen tájékozódott a lehetõségekrõl a holland beruházónál.

 

Az elõterjesztés csak akkor kerül a kormány elé, ha meggyõzõdnek a projekt megalapozottságáról. Ha ez igazolódik, nyilatkozata szerint Medgyessy Péter miniszterelnök is hajlandó támogatni a beruházást. Az egyeztetések errõl most is zajlanak. Várhatóan a szeptemberi kormányülés dönt Máriafürdõ sorsáról, s megfelelõ garanciák esetén az igényelt szubvenciót a kormány biztosítani fogja" – áll az országgyûlési képviselõ közleményében.

 

 

           

           

            Máriafürdõ: minden eldõlhet