Maga a mérés okozta a zavart            

 

 

           

            Laczó

2003-03-05

 

           

            A bácsai hulladékégetõ által kibocsátott szennyezõanyag átlagosan a határérték tíz százalékát sem éri el – állítja Vargáné Matláry Eleonóra, a cég ügyvezetõ igazgatója, aki szerint kapacitásbõvítést nem tervez a vezetõség.

 

 

           

 

           

           

Bárány István, a bácsai részönkormányzat vezetõje sajtótájékoztatóján arról számolt be (Kisalföld, február 13.), hogy a bíróság elutasította a hulladékégetõ keresetét, amelyet a részönkormányzat vezetõje ellen nyújtott be.

 

 

Megszüntetett nyomozás

 

Elhangzott a tájékoztatón, hogy Bárány István tudatos környezetkárosítás miatt büntetõeljárást kezdeményezett a társaság ügyvezetõi ellen. Vargáné Matláry Eleonóra szerint az igazság úgy lett volna teljes, ha a képviselõ a per lefolyásáról is beszámol. A nyomozó hatóság ugyanis a nyomozást bûncselekmény hiányában – szakértõi vélemények alapján – megszüntette.

Döntõ fontosságú állomás az égetõmû körüli viták történetében, hogy a hatóság az égetõmû környezetkímélõ fejlesztésére szólította fel a kft.-t, amelynek kivitelezése után, 2000 nyarán ismét megadta az átvételi és kezelési engedélyt. A határozat azonnali végrehajtásának megtagadása ellen fellebbezett a cég, a környezetvédelmi fõfelügyelõség pedig ezt

automatikusan helybenhagyta, mivel – mint késõbb kiderült – nem volt tudomása az egyéb érdekeltek fellebbezésérõl.

 

 

Beismert jogsértés

 

A bácsai részönkormányzat, a Zöld Erõ és a Humusz Munkaszövetség ismét fellebbezett a megyei bíróságon, kérve a közigazgatási határozat felülvizsgálatát. Ekkor a Környezet- és Természetvédelmi Fõfelügyelõség, meg sem várva a bíróság vizsgálatát, saját hatáskörben visszavonta korábbi határozatát, beismerve, hogy az megsértette a jogszabályt. Ezt Bárány István mondta el, ám az érintett igazgató szerint azt sem ártott volna hozzátenni, hogy a fõfelügyelõség az engedélyt – most már formailag is tisztába téve a határozatot – ismét megadta, s bár az ellenzõk ezt is megtámadták, a bíróság elutasította keresetet: vagyis az égetõmû jött ki gyõztesen a perbõl. A felügyelõség határozata szerint a hulladék halogéntartalmát hétrõl négy százalékra kellett csökkenteni.

Matláry Eleonóra elmondta: a Bárány István által említett, 2002 nyarán történt üzemzavart – amelynek során határérték feletti sósav került a levegõbe – maga a részönkormányzat által megrendelt mérés okozta. A szakemberek ugyanis munka közben eltörték a beépített szondát. A sósavmérõ mûszer így hamis adatokat mutatott, s a mészbõl – amely leköti a sósavat – jóval kevesebbet adagolt az automatika. Ehhez is hozzá kell tenni az igazgató szerint, hogy az önkormányzat kérésének eleget téve az elõírt legmagasabb – vagyis négyszázalékos – halogéntartalmú hulladékot égették az ellenõrzés során. Ha nem így készültek volna a mérésre, még a szonda eltörése mellett is határérték alatt marad a levegõszennyezés. Ugyanakkor azt is megállapította az önkormányzat által elkészíttetett jelentés, hogy még ebben az egy esetben is csak a kéménynél mért kibocsátás haladta meg a határértéket, a lakókörnyezetben a légszennyezés érzékelhetetlen volt.

 

 

A szigorú határérték alatt

 

Az igazgató hangsúlyozza: a tavaly kiadott rendelet 2004. december 31-ig ad haladékot az égetõknek, hogy alkalmazkodjanak az EU-elõírásokhoz. A gyõri kft. már most is az EU által megszabott szigorú határértékek alatt végzi a hulladékégetést – állítja Matláry Eleonóra. Bárány István azt nyilatkozta, hogy a részönkormányzat minimális követelése az égetõmûvel szemben, hogy kapacitásbõvítést ne végezzenek. Vargáné kérdésünkre leszögezte: ilyen tervei nincsenek a társaságnak. Arról azonban éppen most készül hatástanulmány, hogy a meglévõ kapacitást hogyan lehet jobban kihasználni.

 

Kapcsolódó cikk:

 

Pert vesztett a hulladékégetõ (2003-02-12) >>