Kunszigeti római romok                      

 

 

           

             Rimányi Z.

2003-02-10

 

           

            A hazai búvárrégészek elsõ terepgyakorlatukat Kunszigetnél a Mosoni-Dunában tartották. Kutatási eredményeik összegzését nemrég a falu vezetése is megkapta és felhasználhatja turizmusfejlesztõ kampányában.

 

 

 

           

           

Kikötõerõd: Nyáron a kutatók a helyiekkel a falcsonk felszíni és víz alatti részét is lemérték.   

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) búvárnak kiképzett régészei a Gyõri Búvár Sportegyesület tagjainak segítségével nyáron merültek elõször kutatási céllal Kunszigetnél a Mosoni-Dunába. A júniusi akciót vezetõ Tóth J. Attila tanulmányában leírta, hogy a Toronyvári-dûlõnél az üledék felsõ részének vízsugaras eltávolítása után a római kori rom szárazföldi és víz alatti részét is le tudták mérni.

 

 

Víz alatti maradványok

 

A helyszíni szemle és a lelõhely alaprajzának nyomán elkészült elemzésbõl kiderül, hogy a maradvány nagy része opus testaceum (téglaburkolatú betonfal) technikával épült. A fal 3 méter hosszan húzódik a mederben, közelében 1,6 x 1,1 méteres felületen központi csonk és további szögletes tömbök találhatók. A blokkok közti távolságból a zsaluszerkezetre lehet következtetni, mely az összegzés szerint hasonlít a caesareai (Heródes kikötõje, Izrael) és az antiumi (Néró kikötõje) mólókra. A víz alatt található fal kikötõi építményhez, valószínûleg rakparthoz tartozhatott, mivel különleges technikája eltér a parton magasabb szintre alapozott torony falcsonkjának opus caementitium falazásától. Hajdanában a központi épületet két torony vette közre és ez az együttes a kutatók következtetése alapján partraszálló hely lehetett. Mivel a térség jelentõs erõdjei és települései a Mosoni-Duna partján épültek (Ad Flexum, Quadrata, Arrab ona), a kunszigeti kikötõerõd a római kori vízi út biztosítását szolgálta.

 

 

Tündérvárba csalogatás

 

A hajdanában állt építmény nyomaihoz vezetõ utat a kunszigeti önkormányzat tavaszra kitáblázza, hogy a kirándulók a Szigetköz felõl is könnyen odataláljanak, tudtuk meg Lendvai Ivánné polgármestertõl. Emellett a falusi turizmus fellendülését célzó kiadványokban is a kutatási eredményekkel próbálják a helybeliek a faluba csalogatni a látogatókat. Ugyan a félig víz alatti romnak csak egy része látható, de a polgármester szerint ami csak sejthetõ, az izgalmas és fantáziaébresztõ, a rendbe tett part menti terület pedig amúgy is szép horgászó, piknikezõhely. Lendvainé reméli, hogy a szakemberek elemzése a helytörténeti kutatásnak is lendületet ad. A KÖH-tõl kapott tanulmány anyagából, a helyiek által gyûjtött adatokból és a Tündérvárnak nevezett romhoz fûzõdõ legendák alapján hamarosan állandó kiállítás készül a kultúrházban.