Kisbácsa: vízelvezetõ rendszer nélkül nem megy                     

 

 

           

            S. Á.

2005-09-13

 

           

            A Kisalföld szeptember 8-i számában foglalkoztunk Gyõr csatornahelyzetével. A cikk megjelenése után Bárány István, Bácsa és Sárás önkormányzati képviselõje reagált az elmondottakra. Levelét így kezdte: az alpolgármester árokbetemetésekre, illegális csatornarákötésre utalóan csak részben ismertette a családi házas övezetekben jelentkezõ csapadékvíz-elvezetési problémák okait. A leglényegesebb körülményt, a hiányos közmûvesítettség tényét – amely a családi házas lakóövezetek egy részére, például Kisbácsára is jellemzõ – nem említette, pedig fontos kérdés.

 

 

 

           

 

Tudni kell, hogy az itteni lakóutcákban nincs sem zárt, sem pedig nyílt csapadékvíz-elvezetõ rendszer. Nem azért, mert betemették, hanem azért, mert nincs a közterületen nyílt ároknak hely; illetve a vízelvezetést biztosító zárt rendszer nem épült ki.

Itt esõ esetén a lakóutca mélypontjain gyûlik össze a csapadékvíz, s ott is marad a teljes elszivárgásig. Az ilyen vízbezáródások megnehezítik vagy ellehetetlenítik a közlekedést. Azért, hogy az olvasók is lássák, mindez a valóságban hogyan mutatkozik meg, íme a kisbácsai Aranyhomok utca mélypontjáról esõ után készített fényképfelvétel. A megelõzést a már régóta készen lévõ csapadékvíz-elvezetési koncepció fokozatos, de ütemes megvalósítása jelentette volna. Kisbácsáról nézve nehezen is érthetõ, hogy miért nem sikerült a Külsõ Bácsai út Kisbácsán átmenõ útszakaszának felújításához kapcsolt zárt rendszerû csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélyét az öt éve kezdõdõ tervezési eljárás során a polgármesteri hivatalnak megszerezni. Ez azért is fájó, mert az így kiépítendõ zárt rendszerû vízelvezetés vinné el a csapadékvizet a Benedek Elek, a Csalogány, a Kultúrház, a Boglárka és a Szabadság utc ákról is. Ráadásul az ilyen lakóutcákról vizet befogadó, mély fekvésû telkek beépítésével a korábban ide folyó vízmennyiségek tovább növelik az utcában rekedt víztömeget. Ilyen jelenséggel állunk szemben több helyen is, például a kisbácsai Csalogány utcában. Az esõs nyár rámutatott a városi csapadékvíz-elvezetési rendszer gyatra állapotára. Ennek tényét a magyarázgatások már nem fedik el. A problémák kezelésére a meglévõ vízelvezetõ rendszerek rendszeres karbantartásának megszervezése már nem elegendõ. Belátható idõn belüli befejezéssel a jelenlegi tervekhez képest sokkal intenzívebben kell megvalósítani a közmûvesítettségben elmaradott városrészek csapadékvíz-elvezetõ rendszereit.