Két kerékpárút több százmillióért                   

 

 

           

            R. Z.

2005-12-01

 

           

            Elkészült a Gyõrtõl Kunszigetig és a várostól a vámosszabadi határátkelõig vezetõ kerékpárút terve.

 

 

           

 

            Támogatási szerzõdést kötött a gyõri önkormányzat az Országos Területfejlesztési Hivatallal, amely így a csaknem 12 millió forintos tervezési költségek 90 százalékát fedezte. Vizi Norbert, a gyõri városépítési iroda közlekedési referense lapunknak elmondta: két új kerékpárút nyomvonalának terve készült el.

 

Az egyik a megyeszékhelyrõl Pinnyéden és Abdán át Kunszigetre vezetõ 8 kilométeres szakasz, a másik az, amelyiken Véneken és Nagybajcson keresztül a vámosszabadi határátkelõig kerekezhetnek a kivitelezést követõen a biciklisek.

A Kunsziget felé vezetõt úgy tervezték meg, hogy annak kiegészítésével egy lassú forgalmú út is elkészülhessen késõbb. Elõnye, hogy a szigetközi kerékpárút meglévõ részeit egészíti ki.

 

Épp azon a részen érnének be rajta a kerékpárosok Kunszigetre, ahol már elkezdõdött a termálfalu, az élményfürdõ, a csónakázótó kialakítása. A település örülne az újabb összeköttetésnek Gyõrrel, azonban a pinnyédiek nyugalom iránti igényét is figyelembe kell venni. Jelenleg csak földút vezet arra, magánterületeken át, ezért a megvalósításhoz területszerzés is szükséges.

 

A Gyõrbõl északkeleti irányban kivezetõ kerékpárút a tervek szerint a Mosoni-Duna töltésén kezdõdne, a Dózsa rakparton, és Vénekig a folyó bal partján haladna. Összesen több mint 21 kilométer hosszúra nyúlna, Vámosszabadinál csatlakozna a szigetközi kerékpárút III. ütemben várhatóan elkészülõ részéhez. Végig a töltésen lenne az út, ezért a vízügyi elõírások szerint a szokásosnál szélesebbre és nagyobb teherbírásúra tervezték. Így költségesebb is a kivitelezése.

 

Az engedélyek már megvannak, most a megyeszékhely pályázati támogatást keres az útépítés finanszírozása érdekében. Hiszen a több százmillió forintos költségeket még az összes önkormányzat együtt sem tudná elõteremteni. Az viszont biztos, hogy ha a tervek megvalósulnak, az új szakaszok csatlakozhatnak az európai kerékpáros-úthálózathoz, hozzájárulnának a térség turizmusának fejlõdéséhez, kibõvítenék az itt élõk közlekedési és kikapcsolódási lehetõségeit.

 

           

           

            Egyre több kerékpárút kellene            

            Kerékpárút a megyehatárig     

            Kerékpárút épül 210 millióból