Kerékpároshidat építenek Kimlén                   

 

 

           

            2005-10-22

 

           

            Lerombolt régi hídjuk pilléreire építenének újat – kerékpárosok és gyalogosok számára – Kimlén.

 

 

           

 

           

 

           

A Mosoni-Duna-partszakasz rehabilitációjára pályáznak, s egy vízi színpadot is kialakítanak. A faluban gyepmester dolgozik a gyõri állatkertbõl.

 

Sikertelen robbantás

 

Kimle a Szigetköz rehabilitációs pályázaton 5,2 millió forintot szeretne nyerni a Mosoni-Duna-szakasz rehabilitációjának tervezésére. Az elsõ ütemben a horvátkimlei szakasztól Magyarkimléig, vagyis a falu központi részén végeznének mederkotrást, s létesülne egy csónakkiemelõ és kikötõ is. Terveik között szerepel egy vízi színpad felállítása: a nézõteret a partoldalon építenék ki.

 

Balsay Zsuzsanna polgármester elmondta: a településen kerékpárutat is építenek, mely aztán Hédervárnál csatlakozna a szigetközi aszfaltcsíkra. Kimlén a régi hídon keresztül mehetnének át a biciklisek: ennek a mûtárgynak jelenleg csak a pillérei állnak. A tanulmányterv azonban már készül helyreállítására. Az orosz katonák a hatvanas években – kérésre – megpróbálták felrobbantani e pilléreket, ám csak egyet sikerült, így végül felhagytak a tervvel. A vasbeton lábakra – melyeken jégtörõk       ma is mûködnek – korábban fahíd épült: most a gyalogos- és a kerékpáros-forgalom számára építenék újjá.

 

Jön a gyepmester

 

Tizenkét szélkerék felállítására már építési engedélyt szereztek, ám technikai gondok még adódnak. A károlyházai trafóállomásra ugyanis mindössze egy tudna csatlakozni, így itt kapacitásbõvítés szükséges. Az oda kivezetõ csatlakozókat csak a föld alatt lehet vezetni, így egyeztetések folynak a területek tulajdonosaival. Néhány héten belül ez ügyben kompromisszum születhet.

 

A településre szeptembertõl kezdve havonta egyszer a gyõri állatkertbõl két gyepmester érkezik, akik befogják a kóbor kutyákat. Szükség volt erre, ugyanis nemrégiben egy telket három kutya is „használatba vett", s megtámadták az embereket. A gyepmesterek szúrópróbaszerûen jönnek, s ha kóbor állatot találnak, azt befogják.

 

A vízi turizmusé a jövõ

 

Szeptember végén átadták a felújított külterületi közutakat Hédervár és Darnózseli felé. A Regionális Területfejlesztési Tanácstól kilencmillió forintot nyertek belterületi útjaik felújítására, ehhez tizenhárommilliót tettek hozzá: ebbõl két utcát tettek rendbe. Balsay Zsuzsanna megemlítette: a vízi turizmusra épülõ rendezvényszervezésben látja a község jövõképét, melyben megismertetnék az idelátogatókkal a horvát és német kisebbség hagyományait, kultúráját.