Jövõkép: nemzeti park és turizmusfejlesztés                

 

 

           

            Cs. A.

2005-12-12

 

           

            A szigetközi fejlesztési programhoz településvezetõket és országgyûlési képviselõket kérdeztek meg a térség jelenlegi helyzetérõl és jövõképérõl.

 

 

 

            Németh Nándor, a felmérést végzõ Geonardo Kft. illetékese a napokban rendezett dunakiliti konferencián elmondta: a tájegységnek kettõs a megítélése.

 

Országos viszonylatban jó a gazdasági helyzete, jó néhány településen szinte „ismeretlen fogalom" a munkanélküliség: több helyen a dolgozók 80 százaléka Mosonmagyaróvárra vagy Gyõrbe ingázik. Megállapítható, hogy e két városban zajló jövõbeni folyamatok meghatározzák a térségben élõk foglalkoztatottságát. Másrészt viszont megoldásra váró gondok jellemzik Szigetközt.

 

Az ásványrárói polgármester kivételével az összes érintett településvezetõ válaszolt kérdéseikre, de egy országgyûlési képviselõ is megtagadta a válaszadást.

 

Összegezve a véleményeket azt látni, hogy a térség erõsségei között a turisztikai attrakció, a földrajzi helyzet, a társadalmi stabilitás szerepel. Ellenpólusként az összefogás, az összehangolt térségfejlesztés hiánya, az infrastruktúra, a vízügyi gondok és a túlzott környezetterhelés áll. A helyzetelemzést jövõkép vázolásával is összekötötték. A megkérdezettek a lehetõséget egy nemzeti parkban (mely kilencven százalék feletti támogatást kapott), a turizmusfejlesztésben, a Duna és a víztározó hasznosításában látják. A Geonardo tervei szerint a szigetközi stratégiai fejlesztési programot hamarosan vitára bocsátják.

 

 

           

           

            ''A Szigetköz végsõ óráit éli''   

            Kerekasztal beszélgetés Szigetköz ügyében     

            Két ütés a Szigetköznek          

            Szigetközben nem divat az ökogazdálkodás