Híd, kerékpárút, turizmusfejlesztés                  

 

 

           

            Farkas János

2004-12-19

 

           

            Halászi költségvetése biztos alapokon nyug- szik. Sikeres pályázatokat tudhat maga mögött az elmúlt 2 évben.

 

 

           

 

            Halászi önkormányzata tavaly elfogadott, 277 millió forintos költségvetése az idei évben – több sikeres pályázatnak köszönhetõen – 365 millió forintra emelkedett. A növekedés ellenére azonban a büdzsé egyre szûkösebb. Hitelfelvétellel azonban még nem számolnak, és amennyiben lehetséges, mûködési célú hitelt nem is szeretnének felvenni – mondta lapunknak Majthényi Tamás polgármester.

 

Az önkormányzati intézmények az elõírások szerint, megfelelõ színvonalon mûködnek. Ám mint másutt, Halásziban sem elég az állami normatíva az intézmények fenntartására, így az eredményes mûködéshez az önkormányzatnak a saját részét is hozzá kell tennie. A iskolában az idei tanévben a tanulólétszám megfelel a törvényi elõírásoknak, azonban elképzelhetõ, hogy jövõ szeptembertõl módosításokra lesz szükség. Létszámleépítés eddig nem volt, és ha a csoportlétszámok a jövõben ezt nem indokolják, nem is terveznek elbocsátásokat.

 

Bár több pályázatukat is elutasítottak forráshiány miatt, azért a sikeres projektek vannak többségben. Az önkormányzat még a ciklus elején, 2002-ben pályázott a polgárõrség felszerelésére, majd egy évvel késõbb a községhez tartozó Arakon a kultúrház és az orvosi rendelõ felújítására és a falugondnoki szolgálat létrehozására. Ám forráshiány miatt nem támogatták e kezdeményezéseket. Benyújtottak egy SAPARD-igényt is közterület-szépítésre, azonban ezt is elutasították. A kötelezõ feladatok ellátása mellett – jórészt pályázati segítséggel – jelentõs felújítások zajlottak a településen. Felújították a Petõfi utca burkolatát 9,4 millió forintból, pályázati támogatással 10,5 millió forintból megújult a halászi sportöltözõ.

 

A Duna-parton nyilvános illemhely is létesült. Az e-Magyarország-pont keretében 1,2 millió forintot nyertek számítógépek vásárlására és szakemberek képzésére. Idén októberben, 40 millió forintos állami támogatással készült el a halászi belterületi kerékpárút.

A szerzõdéskötés szakaszához ért a Halászi és Darnózseli közötti szigetközi kerékpárút megépítése. Ez legkésõbb 2006 júniusára megvalósul a Regionális Operatív Program és a Belügyminisztérium támogatásával. A projekt összköltsége több mint 240 millió forint.

A halászi híd helyzete régóta foglalkoztatja a falu lakosságát is. Annak ellenére, hogy az átkelõ állapota kritikus, elsõként a községet elkerülõ útszakasz és egy új Mosoni-Duna-híd megépítése került elõtérbe.

 

A község a jelenlegi mûtárgy felújítását szorgalmazza. A hídfelújításra tervek még nem készültek, azonban a polgármester úgy véli, ha komplett felújítási tervekkel felkészülnek rá, s az elkerülõszakasz megépítésével egyidejûleg felújítják az átkelõt, ezzel a közlekedési problémákat meg lehetne oldani. Az önkormányzat helyi vállalkozók anyagi támogatásával tanulmányterveket készíttetett a mûtárgy lehetséges felújítására. E szerint a jelenlegi híd felújítása 60–70 millió forintos költséggel néhány hónap alatt megvalósítható.

 

Idén márciusban a szigetközi település együttmûködési megállapodást kötött a szlovákiai Fél és az ausztriai Berg községekkel. Azóta rendszeresen látogatják egymás kulturális rendezvényeit. Igyekeznek kihasználni az uniós pályázati lehetõségeket is. Most bírálják el a kerékpárúthoz kapcsolódó, Berg községgel közös pályázatukat. A frissen felújított sportöltözõ tetõterének bebútorozásával pedig szeretnének a Duna-parton kerékpáros-szálláshelyet és itt kerékpártárolót létesíteni, mintegy 24.000 eurós költségvetéssel.