Felsõ-szigetköziek a nyilvántartásban              

 

 

           

            Cs. A.

2004-02-16

 

           

            A tizenegyezer hektáros szigetközi terület vadászati jogának megszerzéséért, illetve megtartásáért dúló harc újabb fejezetéhez érkezett. Precedensértékûnek tekinthetõ a vadászati felügyelõség határozata: a KAEG Rt. vadászati jogosultságát törölte, s a Felsõ-szigetközi Vadászati Kft.-t vette nyilvántartásba.

 

 

 

            Amint arról lapunkban korábban már többször beszámoltunk (2004. január 27. és február 2.), a szigetközi földtulajdonosok által összehívott dunakiliti közgyûlés s az ott hozott határozatok jogszerûségét kifogásolta a Kisalföldi Erdõgazdaság vezetése. Törzsök Gyula, a részvénytársaság fõvadásza ekkor azt is kijelentette, hogy a törvény 2007-ig nem engedi visszahívni õket.

 

A megyei földmûvelésügyi hivatal vadászati és halászati felügyelõsége azonban nemrégiben küldte meg az érintetteknek azon határozatát, mely a fõként szigetközi polgármesterekbõl és önkormányzatokból álló kft.-t vette nyilvántartásba a vadászterület földtulajdoni közösségének képviselõjeként és vadászatra jogosultjaként.

 

A Pintér Csaba osztályvezetõ által ellenjegyzett dokumentum szerint ezzel egyidejûleg a Kisalföld Erdõgazdaság Rt.-t ezen jogától megfosztotta, s emellett a vadászterület kódszámát is megváltoztatta.

 

Az indoklás szerint a Dunakilitin összehívott közgyûlésen a napirendi pontok többségi, azaz 50,9 százalékos szavazati aránnyal határoztak a KAEG Rt. visszahívásáról, s a Felsõ-szigetközi Vadászati Kft. megbízásáról.

 

A mosonmagyaróvári kft. február 4-én küldte meg a földmûvelésügyi hivatalnak a hatósági nyilvántartásba vételhez szükséges okiratokat. Az elküldött dokumentumok alapján az osztályvezetõ szerint megállapítható, hogy a vonatkozó törvényes elõírások szerint jártak el.

Dr. Magas László, a Kisalföldi Erdõgazdaság Rt. vezérigazgatója lapunknak elmondta: fellebbeznek a megyei földmûvelésügyi hivatal határozata ellen.

 

Kisbodak, Püski, Dunaremete, Feketeerdõ, Dunakiliti és Rajka önkormányzata – testületi döntés alapján – százezer, míg Bezenye kétszázezer forinttal részt vállal a Felsõ-szigetközi Vadászati Kft.-ben.

Dunaszigeten errõl a kérdésrõl a napokban lesz döntés.