Fórum a szõgyei károsultaknak                       

 

 

           

            Tóth Gyula

2003-01-08

 

           

            A kormány decemberben két részletben átutalta a kisbajcsi önkormányzatnak a szõgyei településrészen élõ árvízkárosultak kárenyhítésére megállapított pénzt.

 

 

 

            Indulatoktól sem volt mentes az a lakossági fórum, melyre Kisbajcs–Szõgye polgármestere hívta meg az érintetteket. Kamocsai Sándor közölte, hogy a kormány két részletben – december 4-én és 30-án – átutalta a kárenyhítésre megállapított 58,5 millió forintot. A pénzt hat ház, illetve család kárának enyhítésére fordítják majd. Ezzel megnyílt a lehetõség arra, hogy tavasszal megkezdõdhessenek az építkezések a mentett oldalon, amiket még meg kell elõzni a rendezési terv módosításának, illetve a közmûvesítésnek.

A polgármester elmondta, hogy a megjelentek egy részét még nem sikerült meggyõzni. Igaz, érthetõ a károsultak indulata, türelmetlensége, de a testület igyekszik mindent megtenni, hogy minden a leggyorsabban haladjon, s mindenkit biztosítanak arról, hogy a pénzt nem herdálják el.

Ezzel Kamocsai Sándor arra utalt, hogy még egyetlen fillért sem utalt át a kormány, de már november 12-én levelet kaptak Keller Lászlótól, a közpénzek felhasználásáért felelõs államtitkártól. Abban többek között az szerepelt, hogy lakossági feljelentés érkezett a Belügyminisztériumba, miszerint az önkormányzat elherdálja az árvízkárosultaknak kiutalt pénzt.

A fórumon elhangzott, hogy az önkormányzatnak nincs telke, így az Agrár Rt. saját területet ajánlott fel, amelyen ki lehet alakítani a házhelyeket. Többen kifogásolták, hogy a régi, ártéri oldalon lévõ telkük nagyobb volt. Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta: ahhoz, hogy mind a hat család telekhez jusson, kisebb hely jut mindenkinek, azonban értékesebb területet kapnak.

A fórumon részt vett a megyei helyreállítási és újjáépítési bizottság titkára, Sinka András és a kárfelmérést végzõ katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója, Pesztenlehrer Lajos ezredes is. A bizottság részérõl az ezredes tájékoztatta a lakókat a kárenyhítési összeg megállapításának és kiutalásának menetérõl. A megyében 59 lakóingatlant ért kár, negyvennégy esetben már megkötötték a szerzõdéseket a lakókkal az önkormányzatok. Kivéve a szõgyeieket, ahol – érthetõen – kérték az emberek, hogy új lakásokba költözhessenek. Ezt méltányolta a kormány, amikor a megállapított 33 millió forint kárenyhítési összeget kiegészítette 50 millió forinttal. A lakóknak az összesen 83 millió forintnak – mivel nem teljes kártalanításról van szó – a 70 százalékát utalta át a kormány.