Féltik a fenyvest a kisbácsaiak            

 

 

           

            2005-05-09

 

           

            „Maradjon az erdõ! A csónakázó csak mese!" – kiáltották a kisbácsaiak a lakossági fórumon

 

 

 

            Háromszor annyian gyûltek össze minap Bárány István gyõr-kisbácsai önkormányzati képviselõ fogadóóráján, mint általában szoktak. A napirendre került téma, a szitásdombi fenyves és környékének ügye láthatóan sokakat érzékenyen érint. Az iskolai tanteremben még az asztalokon is lakosok ültek, amikor a terület tulajdonosait képviselve Nemeskéri Attila ismertette fejlesztési koncepcióját. Ahogy lapunk április 30-i számában „Három városrésznek egy tó" címmel már írtunk róla, a terv szerint az erdõ helyén lakópark épülne, de „kárpótlásként" a Bálványosi-nádast csónakázótóvá mélyítenék, parti sétányt, parkerdõt, strandot, szolgáltatóövezetet is kialakítanának a közelben.

 

Túl szép, hogy igaz legyen

 

A tájékoztatót a lakosok hozzászólásaikkal többször félbeszakították. Firtatták azt, hogyan került magántulajdonba a fenyves, hogyan bánna vele egy jó gazda, és azt, miért szemetes. Felajánlották, hogy segítenek megtisztításában. A felvázolt ötleteket a legtöbben hitetlenkedve fogadták. Az egyik környékbeli számítása szerint a teljes koncepció megvalósítása jóval többe kerülne, mint amennyi nyereséget hozhatna. Arra a kérésre, hogy „Láthatnánk költségvetést?", Nemeskéri tömören válaszolt: nem. Késõbb annyit mondott, kalkulációkat folytatnak, forrást keresnek, pályázati úton is. Úgy vélte, a fórumnak nem a múlt eseményeire, hanem a jövõ lehetõségeire kellett volna koncentrálnia, azokra a fejlesztésekre, amelyek a lakosok érdekeit is szolgálják. Megemlítette: a fenyves és a nádas tûzveszélyes.

 

Elõbb az egyeztetés...

 

 

           

Aláírások a fenyvesért 

– Aki másokkal, kérés nélkül jót akar tenni, annak azt alázattal kell tennie. Elõször meg kellene beszélnie az érintettekkel, utána kellene terveznie – jegyezte meg dr. Ottófi Rudolf. A fenyves közelében élõ Horváth Emil sem hiszi, hogy a beruházó a lakóparkon kívüli ötleteit is megvalósítaná, az önkormányzatnak pedig szerinte másra sincs elegendõ pénze, nemhogy tóásásra. Bognár Ferenc, aki az erdõ mellett lakik, úgy véli, a teljes koncepció megvalósíthatatlan. Neki egyáltalán nem szimpatikus a beruházó hozzáállása a lakosokhoz.

 

Bárány az erdõrõl

 

Tiltakozásukat a fakivágás és az erdõterület rendezési tervben való átminõsítése ellen a megjelentek az önkormányzati képviselõ kérésére kézfeltartással megerõsítették. Céljuk érdekében már szórólapokat is terjesztenek és háromszáz aláírást összegyûjtöttek. Mindezek miatt Bárány megígérte: az önkormányzatnál támogatja törekvésüket.

– Ma már egy befektetõ nem diktálhat, a magán- és a közérdeket össze kell hangolni. A várossal szemben egy vállalkozói csoport tartósan nem menetelhet. Változtatást javasolhat, de azt véleményeztetnie kell. A „zöld" fejlesztésnek, amilyen egy tó is, örülök, de annak nem lehet túl nagy ára, mondjuk egy erdõ elvesztése.

 

Szerintem megakadályozható a fenyves kivágása azzal, hogy a rendezési terv nem teremt lehetõséget a terület beépítésére. A lakosok érdekeinek kell érvényesülniük, õk pedig elutasítják az új lakóparkot, ragaszkodnak az erdõhöz, a nádas pedig amúgy is az önkormányzaté – szögezte le a városrész képviselõje és hozzátette: a rendezési terv módosítása várhatóan júniusban kerül a közgyûlés elé.

 

           

           

            Aláírások a kisbácsai fenyvesért          

            Fórum: A kisbácsai fenyvesért