Feltárásra vár hatvan hektár                

 

 

           

            Cséfalvay Attila

2003-07-07

 

           

            Üdülõfalu kialakítását tervezi egy mosonmagyaróvári kft. az ásványrárói önkormányzattól megvásárolt területen. Itt korábban egy sertéstelep volt, s a terület rehabilitációja egyelõre várat magára.

 

 

 

           

           

Dr Hajdú Klára Disznótelep volt: Mire alkalmas a terület?       

Az egykori ásványrárói termelõszövetkezet területe magánkézbe került. Az önkormányzattól megvásárolt ingatlanon üdülõtelkek kialakításán gondolkodnak, ám kétségessé vált, mit rejt a föld mélye. A felelõsséget az eladó önkormányzat nem vállalná, hisz õk is rekultiváltan vették azt meg. Információink szerint viszont területfejlesztési vita áll a híresztelés hátterében.

 

 

Névtelen panaszos

 

Egy névtelenséget kérõ helybéli lakostól a szerkesztõségünkbe érkezett levél szerint az üdülõfalu kialakítása azon a területen folyik, ahol az ásványrárói termelõszövetkezet az elmúlt évtizedekben sertéstartást folytatott. Az itt keletkezett hígtrágyát és az állati tetemeket a panaszos szerint nem kezelték a járványügyi, közegészségügyi elvárásoknak megfelelõen.

 

A közel hatvanhektáros parcellát a helyi önkormányzattól egy mosonmagyaróvári kft. vásárolta meg idén február végén. Információink szerint az adásvételi szerzõdésbe belefoglalták az eladó azon vállalását, hogy az ingatlanon található építményeket szanálja úgy, hogy azok maradványainak és anyagának elszállítása után a terület megfelel a környezetvédelmi elõírásoknak. A munkálatok befejezésének határideje õsszel jár le.

 

 

Veszélyek nélkül vették

 

Böõsy Imre, a község polgármestere érdeklõdésünkre szóban kifejtette álláspontját az ügyrõl, majd nyilatkozatát írásban visszavonta és egy új álláspontot juttatott el szerkesztõségünkbe: „Az elmúlt tizenhárom évben sem szóban, sem írásban egyetlenegyszer sem kaptunk jelzést arról, hogy az érintett ásványrárói ingatlanon dögtemetõ és hígtrágya miatt környezetvédelmi probléma lenne – áll Böõsy Imre polgármester levelében. – A terület megvásárlásakor számunkra az eladó írásbeli garanciát adott, amit az önkormányzat a vevõ felé tovább vállalt. Tehát ha valamikor – mert az építkezés kezdete még teljesen bizonytalan – erre szükség lenne, a rehabilitációs kötelezettség az elõzõekben leírt láncon kérhetõ számon."

 

 

Képtelenség körbefúrni

 

Dr. Hajdú Klára, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség igazgatóhelyettese lapunknak elmondta: õk is kaptak a panaszos levelébõl, a hulladékgazdálkodási osztály a napokban átvizsgálta a területet.

– A község rendezési tervének elkészítésekor mi is véleményt nyilvánítottunk – kezdte dr. Hajdú Klára. – Konkrét elképzelések azonban ekkor nem hangzottak el, s nem tudjuk, milyen beruházás készül ezen a területen. A major egyébként hatvan hektáron terül el, s a termelõszövetkezet szavazatosságvállalása óta senki nem végzett itt vizsgálatot. Sajnos mi sem tudunk, hiszen több tíz hektár területet képtelenség körbefúrni.

 

„ Tíz istálló áll még, s az önkormányzat ezek lebontására próbál pénzt szerezni. A megyei fejlesztési tanácshoz is fordultak, ám egyelõre ekkora összeg nem áll a rendelkezésükre."

 

– A területrendezésre reálisan csak az elkövetkezendõ tíz évben van esély. A rendezési terv késõbbi pontosításánál – amikor kiderül, mi a konkrét elképzelés – mi is véleményt nyilvánítunk. Annyit tehetünk, hogy az állat-egészségügyi hatóságnak, amely az állati eredetû hulladékok vizsgálatát végzi, a bejelentést és a jegyzõkönyvet is elküldjük. Nekik az eljárási törvény szerint harminc napon belül kell az ügyben eljárniuk – mondta dr. Hajdú Klára.

 

(Az állat-egészségügyi hatóság vizsgálatának eredményére késõbb visszatérünk.) Az üdülõtelkeket kialakítani szándékozó kft. képviselõje szintén visszavonta lapunknak tett nyilatkozatát, s nem kívánta kommentálni értesüléseinket. Információink szerint két területfejlesztési elképzelés s eltérõ gazdasági érdekek állhatnak a vita hátterében. Állítólag egy holland–magyar vegyesvállalat is befektetni kíván Ásványrárón, a falu határától hatszáz méterre, az érintett üdülõfalu közelében. A tervek szerint egy ezer anyakocás sertéshizlaldát szeretnének itt felépíteni. Nyilvánvaló, hogy e két elképzelés megvalósítása kizárja egymást.