Elhúzódó építés, dráguló aszfaltcsík                

 

 

           

            Cséfalvay Attila

2005-09-21

 

           

            Hét éve az uniós alapból kezdték el a szigetközi kerékpárút építését. A Gyõrújfalu és Hédervár közötti szakasz tizenöt kilométere 160 millió forintba került. Forráshiány miatt a munkák elhúzódtak, álltak: a november végére elkészülõ, Halászit Darnózselivel összekötõ nyolc kilométeres rész már 248 milliót emészt fel. S ezzel még mindig nem teljes a szakasz.

 

 

 

            Több mint hét év alatt mindössze harmincegy kilométer épülhet meg decemberre a szigetközi kerékpárútból: az elhúzódó munkálatok a költségeket is megdrágították. Az induláshoz képest most háromszor annyiba kerül ugyanakkora aszfaltcsík megépítése. S még mindig nem ér össze Mosonmagyaróvár Gyõrrel, hisz Darnózseli belterületén még nem megoldott a kerékpárosrész kialakítása. Eddig harmincnégy kilométer 600 millió forintba került, melynek legnagyobb részét állami és uniós pályázatokból finanszírozták.

 

 

A számok tükrében

 

A kerékpáros turizmus Európában az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebben fejlõdõ idegenforgalmi ágazata: becslések szerint másfél millió biciklis lépi át évente megyénkben az országhatárt. A szigetközi kerékpárút megépítése körül minden 1995-ben kezdõdött: az Európai Unió létrehozott egy alapot a majdan hozzájuk csatlakozó országok felzárkóztatására. A Phare-CBC-program három nyugat-dunántúli megyének – Gyõr-Moson-Sopron, Zala és Vas – 50 millió ECU-t szavazott meg. Ebbõl a megyének átszámolva négymilliárdos összeg jutott: ebbõl finanszírozták a Fertõ és a Duna menti kerékpárút elindítását. Elõször a Gyõrtõl Gyõrújfaluig tartó három kilométeres részt, majd 1998-ban a Gyõrújfalutól Hédervárig tartó darabot aszfaltozták. Ez utóbbi tizenöt kilométer hosszú, s 160 millióba került. Az átadást követõen két évig nem történt elõrelépés, s ezután is csak kevés: a Hédervárt Darnózselivel összekötõ részt építették meg: 2,7 kilométer 34 millióból, melybõl 24 milliót az útalapból kaptak, négyet a Phare-CBC-tõl nyertek. Egy évvel késõbb a másik irányból folytatták a munkálatokat: a mosonmagyaróvári vártól Halásziig vezetõ 3,7 kilométeres szakasz következett: ez már 76 millióba került. Ötvenmilliót az útalapból, 26-ot önkormányzati forrásból finanszíroztak. Ezután ismét évekig csend: majd Halászi belterületére került aszfalt: 1,8 kilométeren 74,4 millióból.

 

 

Már most hajtanak rajta

 

A Halászi és Darnózseli közötti nyolc kilométeres kerékpárút építésére az uniós Regionális Operatív Programból forrást nyertek az érintett önkormányzatok: a kivitelezés költségvetése 248 millió forint.

Mindkét irányból elkezdték

 

a munkálatokat: az építés-

 

elõkészítés, gyepnyesés, a

 

humuszolás és a fakivágás után most a töltésépítés és a pálya-

 

szerkezetek megépítése van soron.

Darnózseli elõtt egy híd is épül. Ezután kerülhet sor a kerékpárút aszfaltozására, amely várhatóan november végére készül el. A biciklisek már most is igénybe veszik a még el sem készült utat: a földes pályaszerkezetet jó néhányan használják.

 

 

Messze még a határ

 

Az elmúlt hét évben jócskán megemelkedtek a költségek: míg 1998-ban egy tizenöt kilométeres szakasz 160 millióba került, most nyolc kilométer 248 millióba. Az önkormányzatok azonban kényszerhelyzetben voltak, nem tudták sürgetni a munkálatokat: még az 5–10 százalékos önerõt is alig tudták elõteremteni, így csak a pályázataik sikerességében bízhattak. Ha hamarosan el is készül a szigetközi kerékpárút, a korábbi terv, hogy az országhatárral is összekötik a kerékpárosok számára Gyõrt, még várat magára: csak Rajka és Bezenye között kiépített a biciklisút. A nemzetközi kerékpárutak Ausztriában, Magyarország nyugati határáig viszont már elkészültek