Egy hektáron csak tizenöten                

 

 

           

            2004-07-30

 

           

            Bezenyén és Hegyeshalomban elfogadták a község rendezési tervét. A kaszinóvárosnak kijelölt rész azonban mezõgazdasági területnek számít, s nem lehet városias jellegû.

 

 

 

           

           

Kaszinók: Törvénymódosításra lehet szükség, hogy foroghasson a kerék.       

Emiatt törvénymódosításra lehet szükség, mivel a tervezett népsûrûség hatszorosa lenne a megengedettnek. Ráadásul a nemzeti park igazgatósága a túzokokat félti.

 

Egyelõre az elsõ ütem, egy szálloda épülhet meg a Bezenye és Hegyeshalom közé tervezett kaszinóvárosban, ugyanis egy tavaly elfogadott törvény szerint a mezõgazdasági területen egy hektárra maximum 15 ember „juthat". Euro Vegasba 30 ezer embert várnak, s hektáronként száz emberrel számolnak. Emiatt törvénymódosításra lehet szükség: a befektetõk már a kormányfõvel is tárgyaltak.

 

Ködösítés, mellébeszélés, titkolózás. A Bezenye és Hegyeshalom között építendõ kaszinóváros illetékesei és befektetõi mindent megtesznek, hogy semmilyen információ ne szivárogjon ki az üggyel kapcsolatban. A Kisalföldnek egy hete minden illetékes, köztük Schmatovich Mátyás bezenyei polgármester azt mondta: a rendezési terv elfogadása után nyilvánosság elé állnak a befektetõk. Nos, idõközben kiderült: a területi fõépítész véleményezését már hetekkel korábban elküldte, sõt, a rendezési tervet július 6-án elfogadták Bezenyén. A polgármester értetlenségünket széles mosollyal fogadta, s annyit mondott: a rendezési tervet valóban elfogadták, de azt nem tudja, a befektetõk mikor beszélnek majd terveikrõl. Egyébként pedig kijelentette: senkinek sem nyilatkozik.

 

 

Országos jelentõségû

 

A Kisalföld birtokába jutott azonban annak a falugyûléssel egybekötött testületi ülésnek a jegyzõkönyve, melyen elfogadták a község rendezési tervét. Ebbõl kiderül: aggályok továbbra is akadnak a beruházással kapcsolatban.

A bezenyei képviselõ-testület már korábban rábólintott a településszerkezeti tervre. Pekkerné Szabó Piroska tervezõ a testületi ülésen elmondta: a tervterületi tanács a fejlesztést országos jelentõségûnek tartja. Így ezt a megyei rendezési tervvel és az országos rendezési tervvel is összhangba kell hozniuk.

 

Száz emberrel számolnak hektáronként

 

Az Országgyûlés 2003. áprilisi törvényének egyik szakasza azonban ellenkezik a bezenyei tervezettel. Keresztes K. Sándor területi fõépítész véleményében kifejtette: a térszerkezeti terv a bezenyei és hegyeshalmi részt mezõgazdasági területként jelöli. „Ezt legalább 75 százalékban belterjes vagy külterjes hasznosítású mezõgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias település térség nem jelölhetõ ki." A városias településen a belterületi laksûrûség 15 hektár/fõ feletti. Pekkerné Szabó Piroska úgy véli: a 250 hektáros szabdidõközpont területén 100 emberrel számolnak hektáronként, összesen 30 ezer vendéget fogadnának.

 

Emiatt csak úgy fogadható el a rendezési tervrõl szóló rendelet, hogy a területen 3500–3800 fõ befogadására képes létesítményeket helyeznek el. Az elsõ fejlesztési ütem – melyben egy szállodát építenek: itt a terület nagysága elbírja a kívánt népsûrûséget – a meghatározó, utána módosíthatják az országos területrendezési tervet. Emellett szakmai és politikai téren is szorgalmaznák a vonatkozó törvény módosítását.

 

 

„ Közös érdek"

 

Vincze Zoltán, Hegyeshalom polgármestere a testületi ülésen kijelentette: huszonnyolc szakhatóságot kerestek meg, s egy sem ellenezte a beruházást. Ironikusan megjegyezte: az országos rendezési terv készítõi a területen élõket meg sem kérdezték. A településvezetõ is törvénymódosítást szeretne. Szerinte ez közös érdek, az itteni fiatalok jövõje függ tõle. Mint mondta: „a bezenyei döntés alapján a törvényhozók is lépjenek, s ne nehezítsék a fejlõdést".

 

Schmatovich Mátyás polgármester közölte: a törvénymódosítást illetõen bízik Stipkovits Pál országgyûlési képviselõben. Vincze Zoltán megemlítette: Nagy Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal területfejlesztési államtitkára egy elfogadott dokumentációt kért a terület gazdáitól, mely alapján a kormány is a beruházás mellé állhat. A szándék komolyságát jelzi, hogy a beruházók már kétszer tárgyaltak Medgyessy Péter kormányfõvel.

 

 

Három elõfeltétel

 

A határozati javaslatot végül a bezenyei képviselõ-testület nyolc igen mellett egy tartózkodással fogadta el. Eszerint „a nemzetközi vonatkozású játék- és szabadidõközpont céljára jelöli ki a Bezenye–Hegyeshalom közút két oldalán elhelyezkedõ 250 hektárnyi területet".

A kaszinóváros megépítésének elõfeltételeként a két település közötti közút új nyomvonalra helyezését határozták meg. Emelett egy vasútállomás kiépítését, s az M15-ös gyorsforgalmi úton egy csomópont forgalomba helyezését kérik.

 

 

A túzokpopulációra is kihathat

 

Lapunk megszerezte a Fertõ–Hanság Nemzeti Park Igazgatóságának állásfoglalását is az ügyben. Pk továbbra sem tartják a Mosoni-síkba illõnek a „40–100 méternél magasabb épületek kialakítását". Azt állítják: egy 25 hektáros hegyeshalmi rész nem ipari övezet, hanem legelõ: belterületté vagy ipari területté való átminõsítését nem támogatják, mert ez fekszik legközelebb a túzokos területhez.

 

Az igazgatóság szerint a beruházás tervei a természetes környezetre gyakorolt hatást korábban nem vizsgálták, pedig az a túzokpopulációra is kihathat. Ráadásul a Hegyeshalom északkeleti részén húzódó út forgalmát a védett madár miatt nem lehet tovább növelni.

 

 

 

           

            Euro Vegas: hatósági kontroll kell       

            Euro Vegas: nyilvánosság elé állnak a befektetõk?