<--SZIGETKÖZ CIKKEK

<--FŐOLDAL

Egyetemi lehetőségek a Szigetköz fejlesztésében

Cséfalvay Attila

2007.12.05.

Mosonmagyaróvár - Szorosabbra fűzné a kapcsolatot a helyi egyetemi karral a mosonmagyaróvári kistérség: az oktatók és hallgatók tudományos megalapozó munkája az uniós pályázatok elnyerésében és a tagtelepülések fejlődésében is segíthet. Jó példa már akad.

Tavaly nyáron már tárgyalóasztalhoz ült két a mosonmagyaróvári karon végzett kistérségi polgármester – Széles Sándor és Török Sándor – dr. Dóka Ottóval, a Nyugat-Magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári kara dékánhelyettesével. Abban maradtak: az együttműködés részeként ötletbörzét tartanak, szakdolgozati témákat javasolnak az óvári hallgatóknak, akiket akár – munkájuk alapján – jutalmazhatnak is.

 

A diákok 60 százaléka régióbeli, s például a vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási szakok témái szorosan kapcsolhatók egy-egy település fejlesztési terveihez. Az intézmény számára is fontos az itt élőkkel való kapcsolat. Ezt emelte ki néhány hete dr. Schmidt Rezső dékán is a kistérségi ülésen: szerinte a diplomamunkájukat író hallgatók a településeket leginkább érintő ügyekkel, fejlesztési elképzelésekkel foglalkozhatnak. „Cserébe" azt kérte a polgármesterektől: propagálják községükben, hogy minél több diák válassza a mosonmagyaróvári kart.

A kistérség innovatív ötleteket vár, melyek továbbfejleszthetőek: jövőjük alakulhat az együttműködéstől, hisz a 2013-ig tartó időszakban rengeteg pályázati lehetőség adódik, mely mögé tudományos megalapozó munka is szükséges. A kistérség nemrégiben Török Sándort kérte fel egyetemi kapcsolattartónak. „Egyelőre várom, hogy az egyetemen belül ťtisztuljon a képŤ, januárban azonban leülünk tárgyalni a konkrét tervekről" – mondta Török. „A oktatókat-kutatókat és a hallgatókat is bevonnánk a térségfejlesztési munkákba, s összehoznánk őket a kistérséggel, a falvakkal és a mezőgazdaságban dolgozókkal. A közös munka anyagi vonzatainak tisztázására is szükség van, de az együttműködés hasznos lehet mindkét fél számára" – mondta.

 

Az ásványrárói Horváth Eszter a Nyugat-Magyarországi Egyetem mosonmagyaróvári karán végzett, most az intézmény doktorjelöltje. A Kisalföld és a Mosoni-Dunatáj Térségfejlesztési Társulás Szigetközösen projektjének ötletgazdájaként már bizonyította, érdekeltté szeretné tenni a térségbelieket jövőjük formálásában. „Doktori értekezésemben a Szigetköz állattenyésztését és állatitermék-előállítását vizsgáltam és kutattam annak fejlesztési lehetőségeit. A lehetőségeket úgy dolgoztam ki, hogy azok a vidék- és falufejlesztésben is hasznosíthatók legyenek" – mondta. Eszter a témából a doktori fokozatot 2008 első negyedévében szerzi meg.

 

– Az együttműködés lehetőséget nyújthat, hogy a hallgatók az egyetem által biztosított elméleti, tudományos hátteret, a társulás célkitűzéseit és gyakorlati tapasztalatait hasznosítva a tudományos diákköri dolgozatuk, valamint szakdolgozatuk elkészítéséhez hatékony kutató és elemző munkát végezzenek – kezdte. – Az egyetemen megszerezhető sokrétű ismeretanyaggal a hallgatók kutathatják a térségi problémákat,

ismertethetik megoldási javaslataikat, rávilágítanak új lehetőségekre.

 

A hallgatók elkötelezettsége, lelkesedése és céltudatossága a térség jövője iránt, tudományos munkásságuk jó példája lehet a helyi kezdeményezésnek, amely a térségi gondok megoldására, új lehetőségek feltárására irányul. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a Szigetközzel foglalkozó hallgatók, fiatal kutatók a jövőben több figyelmet, intenzívebb támogatást és érvényesülési lehetőséget kaphassanak. Az egyetem és a társulás között megvalósuló együttműködés a lokálpatriotizmus és a tudományos munkásság olyan összefogását jelentheti, amely a mindennapi életben hasznosítható eredményeken túl ösztönzőleg hathat a Szigetköz jövőjében érintett „felsőbb szinteken" is – mondta.

 

Forrás: Kisalföld - www.kisalfold.hu