Cél a nemzeti park létrehozása                        

 

 

           

            2004-03-22

 

           

            A terület fejlõdéséhez, az idegenforgalmi és kulturális értékek megõrzéséhez, valamint EU-s források megszerzéséhez nemzeti park kialakítására lenne szükség a Szigetközben. „Tovább küzdünk ezért a célért” – állítja dr. Wlasitsch Mirkó.

 

 

 

           

           

Egyelõre tájvédelmi körzet: A helyiek nem adták fel a küzdelmet a nemzeti parkért.    

A Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány új vezetõje, dr. Wlasitsch Mirkó szerint az egyik legnagyobb feladatuk tavaly az önálló Szigetközi Nemzeti Park koncepciójának kidolgozása volt. Mint elmondta: küzdeni fognak a létrejöttéért, mivel a helyi pártpolitikusok között is konszenzus van ebben a kérdésben.

 

– Hiszünk abban, hogy a térség fejlesztését egy önálló Szigetközi Nemzeti Park kialakítása segítené a leghatékonyabban – kezdte az elnök. – Küzdenünk kell, ugyanis ez inkább politikai és pénzügyi kérdés.

 

– Szigetköz ügyében a szakma kiszolgálja a politikát, s nem a politika segíti a jó szakmai döntéseket: a pillanatnyi kormányfuvallatnak megfelelõ tanulmány sok pénzt megér. Az utóbbi másfél évtizedben semmi nem történt központi akaratból, csak a helyi kezdeményezések voltak eredményesek. Ezért döntöttünk úgy, hogy innen kell megkezdenünk a küzdelmet a saját nemzeti parkunkért – nyilatkozta lapunknak dr. Wlasitsch Mirkó, a Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány elnöke.

 

 

A nemzeti parkot az állam finanszírozná

 

A Szigetköz Nemzeti Park megvédené ezt az egyedülálló, értékes tájat. Az önálló nemzeti park törvényi keretet ad a fejlesztésnek és garantálja a táj védelmét. A törvény már a központi költségvetést is arra kényszerítheti, hogy ne esetileg, hanem folyamatosan finanszírozza a táj védelmét. Várhatóan nem a hagyományos mezõgazdaság és az ipar fog fejlõdni a területen, hanem a szolgáltatások. Ehhez jól illeszthetõ lenne a nemzeti park, mivel a táj védelme mellett segítheti az idegenforgalmat és a kulturális értékek fennmaradását is.

 

Emellett egy nemzeti park nagyságrendekkel több EU-forrásokhoz juthat, mint egy magyar–szlovák natúrpark. Emiatt neheztelünk a nemzeti parkért felelõs helyettes államtitkárra, aki elõször önálló Szigetközi Nemzeti Parkot ígért, létrehozva egy azóta eltûnt szakmai bizottságot. Most a helyiek megkérdezése nélkül kijelentette: a legjobb nekünk egy natúrpark. Ennek viszont még törvényi háttere sincs.

 

„ A magyar natúrparktörvény sem lehet más, mint az európai országok már létezõ hasonló paragrafusai. Ezek lényege: megalakíthatjátok, de jogkört és pénzt nem adunk hozzá. A nemzeti park jogi és pénzügyi hátterét viszont a kormánynak kell kialakítania: ez óriási különbség."

 

 

A helyi politikusok is támogatják

 

A nemzeti park gondolatának vannak szakmai és politikai ellenzõi is. Politikai ellenfeleket itt helyben nem találunk: ezek az erõk a nemzeti park kialakításában egyetértenek. Szakmai kérdésekben elsõsorban az erdõ- és mezõgazdaság részérõl tapasztalunk fenntartásokat, amelyek nagy része téves vagy szándékosan elferdített információk miatt van. Olyat, hogy az összes nemesnyáraserdõt azonnal kivágnánk, sosem állítottunk: szerintünk ez nagy hiba lenne.

 

Tanulmányunkban az erdõszerkezet megváltoztatását tartjuk elfogadhatónak, s ennek idejét 50–60 évre tesszük. Ami ellen tiltakozunk, az a friss telepítésekkel kapcsolatos: a hullámtéri akácosok ültetését – ismerve e nem õshonos fafaj erõszakos terjeszkedését – tájrombolásnak tartjuk. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a természetvédelmi célú mûvelés költségesebb.

 

A nemzeti park feladata, hogy ezt a többletfinanszírozást megszerezze és az erdészeti tevékenység feltételeit az új formák között biztosítsa. A mezõgazdaság számára a termelés piacai beszûkülnek, a nemzeti park égisze alatt megnyíló biogazdálkodási lehetõségek az önálló Szigetközi Nemzeti Parkban viszont újakat nyitnának. Ez megteremtheti a természetvédelmi szempontú gazdálkodási feltételeket. Erdészetre, vadászatra, halászatra, mezõgazdaságra a nemzeti park kialakítása után is szükség lesz. A meglévõ gazdálkodó szervezetek szakmai tudását szeretnénk felhasználni – megfelelõ támogatásokkal – az új célok érdekében – mondta az elnök.

 

A nemzeti park létezõ jogi fogalom, kritériumait törvény szabályozza. Kötelezettségeket jelent a felelõs irányító (minisztérium) és végrehajtó szervezet számára. A natúrpark nálunk nem létezõ jogi fogalom, szabályozása és kötelezettségei sincsenek. Az EU-tagállamok többségében törvény szabályozza.

 

A nemzeti parkban a térségi igények érvényesítésével pontosan meghatározható a különbözõ területek hasznosítása, finanszírozása, támogatása. Natúrpark esetén az önkormányzatok, civil szervezetek csak javaslatot tehetnek a térség re-

 

gionális fejlesztésére (ez a jogkör ma is megvan).

A nemzeti park a kialakított jövõkép megvalósítását hatósági jogkörrel tudja segíteni. Így az értékes területek védelme is állami kötelezettséggé válik, s az eltérõ önkormányzati érdekeket közös törvényi alapon egységesíteni tudja. A natúrpark nem rendelkezik hatósági jogosítványokkal. Az önkormányzatok közös elhatározása szükséges: érvényesítése nem általános.

 

A nemzeti park elõre tervezhetõ, költségvetési fejezetben szereplõ, központi finanszírozású: növeli a térségbe irányuló költségvetési pénzek nagyságát. Gazdálkodó tevékenységet folytat, területeket bérel, foglalkoztatási lehetõséget nyújt. A natúrpark finanszírozását helyben kell megoldani tagdíjakkal, támogatásokkal vagy pályázati pénzekkel. A központi költségvetési támogatás eseti, elsõsorban lakosságszám-arányú.

A nemzeti parkok pályázati támogatása az EU-ban elsõbbséget élvez, része az európai nemzetipark-hálózatnak. A nemzeti parkba illesztett térségfejlesztési koncepciók (ökoturizmus, falusi hagyományok, rehabilitációk) támogatottsága nõ. A natúrparkok támogatottsága alacsonyabb, mint a nemzeti parkoké.

 

Nemzeti park esetén szükséges egy kutatóbázis kialakítása, mely magasan kvalifikált munkaerõ számára biztosít letelepedési lehetõséget. Ezzel együtt jelentõs konferenciaturizmus alakul ki. A natúrparknál egyesületi szintû koordinációs tevékenység elegendõ, kutatás általában nincs, finanszírozása sem biztosított.

 

Kapcsolódó cikkek >>

 

A helyiek kiállnak a nemzeti park mellett (2003-05-19) >>

A nemzeti park a megoldás (2003-03-31) >>

A politikán múlik a nemzeti park (2003-06-02) >>

 

 

 

           

            A nemzeti park ügye leginkább pénzkérdés