A Szigetköz vízpótlásáért dolgoztak                

 

 

           

            Cs. A.

2004-09-02

 

           

            Emléktáblát állítottak tegnap Dunaszigeten két vízügyes mérnök tiszteletére, akiknek munkájuk jelentõs része a Szigetközhöz köthetõ. Kováts Zoltánnak és Fekete Frigyesnek a vízpótló rendszer kiépítésében is fontos szerepe volt.

 

 

 

            A denkpáli hallépcsõhöz és a dunaszigeti nyúlgáthoz került az a két emléktábla, melyet tegnap avattak fel a vízügyesek. A két egykori mérnök kollégájuk sokat tett a szigetközi vízpótlás kiépítésében.

Fekete Frigyes az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szigetközi szakaszmérnök-helyettese volt. Tevékeny résztvevõje volt az elmúlt közel 40 év jelentõsebb árvízvédekezéseinek. Egyaránt részt vett a Duna hullámtéri és mentett oldali vízpótló rendszerének építésében, és õ vezette a 2002-es árvíz következtében megsérült vízpótló rendszerek helyreállításának, továbbfejlesztésének kiviteli munkáit is. Utolsó munkáinak egyike volt a dunai folyószabályozási mûvek kialakítása, a gázlószakaszok rendezése Szap és Gönyû között.

 

Kováts Zoltán a Szigetközben folyó töltéserõsítési, belvízrendezési, valamint folyószabályozási munkák kivitelezésé- nek irányításában vett részt, majd nyugdíjasként a szigetközi vízpótló rendszer tervezésében. A megépített vasbeton mûtárgyak terveit döntõ részben õ készítette. Utolsó munkája volt a szerkezetében is egyedülálló denkpáli duzzasztó és hallépcsõ vasbeton mûveinek terve.